Kronika Przedszkola

Wycieczka do
Nadleśnictwa Kielce oraz Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowycha

W dniu 15 września 2015 r. dzieci z naszego przedszkola  miały możliwość uczestniczyć w ciekawych warsztatach  edukacyjnych w terenie, realizowanych w siedzibie Nadleśnictwa Kielce oraz w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie  pomieszczeń edukacyjnych. Główna sala to ekspozycja pt. Przyroda lokalna i charakterystyczna dla leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Puszcza Świętokrzyska – las i jego mieszkańcy” – połączona z projekcją filmu i zwiedzaniem wystawy w sali edukacyjnej. W drugiej sali dzieci oglądały wystawę dotyczącą zagrożeń lasu i gospodarki leśnej. W trzeciej sali dzieci uczestniczyły w formie zabawy w warsztatach edukacyjnych pod tytułem ,,Prawda, czy fałsz- ciekawostki przyrodnicze flory i fauny ”, a następnie kolorowały wybrane zwierzątko w otrzymanej książeczce pt. ,,Poznajemy zwierzęta chronione Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych". Dzięki ilustracjom, ciekawostkom i rebusom przedszkolaki  będą świadomie chroniły przyrodę i dbały o nią.
Dzieci wróciły z wycieczki zadowolone i pod ogromnym wrażeniem.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.