Kronika Przedszkola

Spotkanie z Górnikami

 W dniach 30 listopada i 1grudnia 2015 roku do naszego Przedszkola, na zaproszenie Pani Dyrektor, przybyli niezwykle ważni Goście - Górnicy. Pierwszego dnia wizyty tajniki pracy w kopalni odkrywali przed nami przedstawiciele Kopalni Dolomitu ,,Lafarge” w Radkowicach: nadsztygar Pani Małgorzata Janik - Mama naszej koleżanki Michalinki z grupy Muchomorków i sztygar Pan Piotr Kaczor. Goście, ubrani w galowe mundury, odwiedzili każdą z naszych grup. Opowiedzieli dzieciom o niebezpiecznej, lecz bardzo cennej pracy Górników. Zaprezentowali swoje galowe stroje, dzięki czemu dzieci dowiedziały się m.in. jak nazywa się górnicza czapka (czako). Nasi Goście zadali dzieciom zagadki związane z pracą w kopalni. Prawidłowe odpowiedzi odważnych przedszkolaków zostały nagrodzone upominkami, za które serdecznie dziękujemy Generalnemu Dyrektorowi Kopalni Panu Markowi Grabowskiemu. Nie zabrakło również pytań, zadawanych przez zainteresowanych słuchaczy. Na zakończenie wizyty wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe. Drugiego dnia swoją obecnością zaszczycił nas Pan Artur Widłak  - Tata naszego kolegi Ignasia z grupy Biedronek - Generalny Dyrektor i właściciel Kopalni Wapienia - Góra Maćkowa - Polskie Górnictwo Skalne „Minerał.” Wraz z nim przybyli: Pani Edyta Ciepiela - Dyrektor do spraw górniczych i zarazem Kierownik Ruchu oraz Pan Tomasz Nowak - Dyrektor do spraw technicznych i sprzedaży. Tym razem dzieci z naszego Przedszkola wysłuchały interesującej legendy o patronce górników Św. Barbarze oraz obejrzały ciekawy film poświęcony pracy górników w kopalni odkrywkowej. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zdjęcia maszyn: koparek, kruszarek, ładowarek, które były kilkakrotnie oglądane przez naszych przedszkolaków. Bardzo ciekawe okazały się również opowieści o kopalnianych „wystrzałach.” Dzieci zadawały wiele pytań, na które nasi Goście szczegółowo odpowiadali. Pięknie ubrani Górnicy oraz dzieci w specjalnie wykonanych na tę okazję górniczych czapkach, ustawili się do pamiątkowej fotografii.  Na zakończenie wizyty Pan Dyrektor Artur Widłak, Pani Edyta i Pan Tomasz wręczyli wszystkim dzieciom piękne upominki. Pani Dyrektor w imieniu dzieci złożyła Gościom serdeczne podziękowania za wspaniale przeprowadzone zajęcia edukacyjne, zaś dzieci nagrodziły Gości kwiatami, uśmiechami i gorącymi brawami. Spotkanie z przedstawicielami górniczego świata przekonało nas o tym, że praca w kopalniach jest niebezpieczna, lecz niezwykle wartościowa. Tym bardziej cenimy ich trud i wysiłek . Z okazji zbliżającej się „Barbórki” składamy naszym Gościom oraz wszystkim Górnikom najlepsze życzenia. Szczęść Boże. 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.