Kronika Przedszkola

Festiwal Piosenki pt:
,,Kocham Cię Mamusiu”

W dniu 30 maja 2016 r. odbył się w naszym przedszkolu  Festiwal Piosenki pt: ,,Kocham Cię Mamusiu,” którego celem było promowanie idei integracji, rozwijanie u dzieci umiejętności wokalnych, współzawodnictwa oraz kształtowanie obiektywizmu w ocenie własnych i cudzych osiągnięć. W  Festiwalu wzięły udział dzieci 5 i 6- letnie z sześciu kieleckich Przedszkoli: Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach,  Przedszkola Samorządowego nr 21 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach, Niepublicznego Przedszkola o profilu angielskim Baby Home w Kielcach i oczywiście przedstawiciele naszej placówki. Dzieci prezentowały wybrane przez siebie piosenki podkreślając tematykę utworu stosowną mimiką oraz ruchem. Poziom, jaki zaprezentowali mali wykonawcy był bardzo wysoki. Popisy wokalne dzieci oceniało  profesjonalne Jury: nauczyciel muzyki i rytmiki Pani Anna Pawłowska, autorka śpiewnika przeznaczonego dla chórów uczniowskich i zespołów wokalnych Pani Joanna Sztejnbis – Zdyb oraz studentka wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UJK  w Kielcach Pani Katarzyna Moskal. Po burzliwej debacie Jury, poznaliśmy werdykt. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Obara z naszego Przedszkola, drugie miejsce zajęła Zuzanna Wilkońska z Przedszkola Samorządowego nr 35, zaś trzecie miejsce przypadło w udziale Klaudii Sobczyk  z Przedszkola Samorządowego nr 3. Pani Dyrektor wręczyła Wszystkim Laureatom i Uczestnikom Konkursu dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów zaś Nauczycielom podziękowania za przygotowanie dzieci do udziału w konkursie. Atrakcją Festiwalu była inscenizacja teatralna bajki Jana Brzechwy ,,Kopciuszek” z tomiku ,,Bajki Samograjki,” zrealizowana  w pięknej oprawie muzycznej, na tle bajkowej scenografii, w wykonaniu dzieci z grupy ,,Muchomorków.” Festiwal odbył się pod Patronatem Pani Joanny Winiarskiej Radnej Rady Miasta Kielce, która była równocześnie fundatorem nagród dla uczestników imprezy. Puchary dla zwycięzców oraz medale dla wszystkich uczestników festiwalu ufundowała Rada Rodziców, biorąca czynny udział w życiu naszego przedszkola. Po trudnych zmaganiach konkursowych, w czasie obrad Jury, dzieci oraz towarzyszący im Nauczyciele i Opiekunowie, zostali zaproszeni na poczęstunek.  Dzień Festiwalu, choć tak pracowity, pełen wrażeń ale również niezwykle miły, minął bardzo szybko. Pozostały wspomnienia, zdjęcia oraz nadzieja, że za rok znów się spotkamy- być może na innym konkursie?Dziękujemy serdecznie Pani Joannie Winiarskiej i Radzie Rodziców  za wspieranie naszych inicjatyw.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.