Kronika Przedszkola

Uroczyste Otwarcie

Przedszkola Samorządowego nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi

oraz

Odwiedziny Świętego Mikołaja

W dniu 5 grudnia 2013 r. do przedszkola przybyło wielu wspaniałych Gości. Ludzi, dzięki którym mamy swoje miejsce na zabawę, naukę i wypoczynek, dzięki którym powstało nasze piękne Przedszkole. Nie obyło się w tym wyjątkowym dniu bez wizyty Świętego Mikołaja, który przyjechał do przedszkola autem by obdarować prezentami Dzieci. Zdziwiony obecnością tak wielu Miłych Gości postanowił pasować Ich na Pomocników Świętego Mikołaja za Ich życzliwość, zaangażowanie i dobre serce, które przyczyniły się do powstania nowego budynku przedszkola. Dostojni Goście powtarzając za Dyrektorem Przedszkola Panią Renata Pająk słowa przysięgi złożyli Ślubowanie na Pomocników Świętego Mikołaja. Mikołaj wręczył swoim nowym Pomocnikom Certyfikaty Dobrego Serca, które upoważniają i zobowiązują Ich do obdarowywania dobrocią dzieci i dorosłych. Nasi dobroczyńcy: Rodzice Dzieci, Pan Prezydent Wojciech Lubawski, Pan Prezydent Andrzej Sygut, Przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz Bogucki, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, Dyrektor MOPR Pan Marek Scelina i Pani Dyrektor Magdalena Gościniewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Tomala i Pani Dyrektor Anita Stanisławska, Kierownik Referatu Edukacji Pani Jolanta Kamińska - Koordynator Projektu, Przewodniczący NSZZ Solidarność Pan Henryk Ślusarski, Panie i Panowie Radni oraz Ksiądz Proboszcz pomagając Świętemu Mikołajowi wręczyli wszystkim Dzieciom piękne prezenty. Pan Prezydent Wojciech Lubawski dokonał uroczystego otwarcia przedszkola przecinając kolorowe wstęgi trzymane przez dzieci z przedszkola. Wspaniałym akcentem tego uroczystego dnia był występ Wszystkich Przedszkolaków. Dzieci na tle pięknej i symbolicznej scenografii, ubrane w białe koszulki i kolorowe nakrycia głowy: dziewczynki w czerwone gwiazdki Śnieżynek chłopcy w czerwone mikołajowe czapki z białymi pomponami zaprezentowali  wzruszający program artystyczny oraz odnowili przysięgę powtarzając tekst Ślubowania, zaś Ksiądz Proboszcz poświęcił nasze nowe, piękne i kolorowe Przedszkole.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.