Kronika Przedszkola

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym
13 grudnia 2013 r.

Jednym z ważniejszych gości, którzy odwiedzili nasze przedszkole był pan Piotr Miornecki – Ratownik Medyczny, Instruktor Pierwszej Pomocy. W spotkaniu wzięły udział wszystkie dzieci z czterech grup. Celem zajęć było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, czy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na początku Pan Ratownik wytłumaczył na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. W celu utrwalenia kilkakrotnie przypomniał numery alarmowe służb ratowniczych. Nasze przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy, a także nauczyć się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.