Kronika Przedszkola

Spotkanie ze specjalistami z kieleckiego TYFLOPUNKTU

Ze względu na integracyjną działalność przedszkola, mającą na uwadze promowanie wartości wychowania w tolerancji i wzajemnej akceptacji, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „SZANSA DLA NIEWIDOMYCH” działającą na terenie całego kraju. Fundacja ta prowadzi w Kielcach TYFLOPUNKT przy ul. Targowej 11. Dnia 21 lutego 2014r. o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie ze specjalistami z TYFLOPUNKTU: Panią Ewą Bąk i Panią Gabrielą Rubak. Podczas spotkania Panie poprowadziły dla Rodziców i Dzieci prelekcję na temat funkcjonowania w codziennym życiu dzieci, które nie mogą spostrzegać świata tak jak dzieci zdrowe. Zapoznawały z pomocami dydaktycznymi potrzebnymi w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących. Przedszkolaki zakładając specjalne okulary, mogły zobaczyć świat oczami koleżanek i kolegów, którzy poznają otaczającą rzeczywistość innymi metodami. Było to szczególne wydarzenie w życiu przedszkola.

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.