Kronika Przedszkola

Wycieczka do Muzeum Narodowego
w Kielcach

W dniu 08.04.2014 r. dzieci z grupy Muchomorki wybrały się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Kielcach. Dzieci zwiedziły wystawę "Zwierzęta i Kontynenty". Kolekcja prezentowanych zwierząt została przekazana w darze Muzeum Narodowemu w Kielcach przez myśliwego pana Władysława Kamusińskiego. Wystawa liczy ponad 150 okazów zwierząt z różnych stref klimatycznych świata. Wyjaśnia przebieg i mechanizmy procesu ewolucji, przyczyny bioróżnorodności oraz przystosowania i adaptację do warunków środowiska. Dzieci zwiedzając ekspozycję, miały możliwość obejrzenia z bliska płochliwych zwierząt (np.: lisa, borsuka, jenota, wiewiórki, kuny leśnej, sarny, dzika), zaobserwowania piękna upierzenia ptactwa np. orła bielika, cietrzewia, bażanta oraz podziwiania zwierząt egzotycznych takich jak: zebra, lew, nosorożec, słoń afrykański, bizony itp. Na koniec spotkania w Muzeum odbyły się zajęcia Eko I- Piramida energetyczna. W przygotowanej dla każdego ćwiczeniówce, dzieci dokonały analizy wzajemnych zależności między organizmami tworzącymi łańcuch pokarmowy. Prezentowana kolekcja zwierząt bardzo się dzieciom podobała, były wręcz zachwycone co zostało uwiecznione na licznych fotografiach.

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.