Punkt konsultacyjny
pedagogiczny, psychologiczny i logopedyczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistów z MZPPP w Kielcach  
w roku szkolnym 2019/2020

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w ramach organizowania i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będą realizowane cyklicznie na terenie przedszkola: obserwacja logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci młodszych; terapia pedagogiczna i psychologiczna z wychowankami; zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców; punkty konsultacyjne dla prawnych opiekunów dzieci. Realizować ją będą przy współpracy z wychowawcami - specjaliści, pracownicy MZPPP w Kielcach: Pani Justyna Radulska – psycholog, Pani Joanna Więcławska – pedagog oraz Pani Marina Trifanowa-Kaczor – logopeda.

   Po przeprowadzeniu obserwacji specjaliści z MZPPP: pedagog, psycholog i logopeda będą udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych, według niżej przedstawionego harmonogramu.

Punkt konsultacyjny pedagoga – p. Joanna Więcławska:
27.09.2019r – godz. 8:00 – 11:00 – konsultacje z wychowawcami, badania przesiewowe dzieci 6-letnich i starszych;
24.10.2019r – godz. 12:30 – 16:30 – c. d. badań przesiewowych dzieci 6-letnich i starszych; punkt konsultacyjny dla rodziców;
21.11.2019r – godz. 12:30 – 16:30 – badania przesiewowe dzieci młodszych; punkt konsultacyjny dla rodziców;
05.12.2019r – godz. 12:30 – 16:30 – c. d. badań przesiewowych dzieci młodszych; punkt konsultacyjny dla rodziców;
23.01.2020r – godz. 12:30 – 16:30 – obserwacje dzieci, zajęcia profilaktyczne dla wychowanków, punkt konsultacyjny dla rodziców;  
13.02.2020r – godz. 12:30 – 16:30 – zajęcia terapeutyczne z wychowankami, punkt konsultacyjny dla rodziców;  
19.03.2020r – godz. 12:30 – 16:30 – zajęcia profilaktyczne dla wychowanków, punkt konsultacyjny dla rodziców;  
16.04.2020r – godz. 12:30 – 16:30 – zajęcia terapeutyczne z wychowankami, punkt konsultacyjny dla rodziców;
12.06.2020r – godz. 12:30 – 16:30 – podsumowanie diagnozy i terapii pedagogicznej, punkt konsultacyjny dla rodziców;

Punkt konsultacyjny psychologa – p. Justyna Radulska:
13.09.2019r – godz. 12:00 – 16:00 - konsultacje z wychowawcami, diagnoza psychologiczna; zajęcia profilaktyczne z dziećmi na temat rozpoznawania i wyrażania emocji: ,,Moje emocje”;
03.10.2019r – godz. 12:00 – 16:00 - konsultacje z nauczycielami gr. II, obserwacje dzieci, punkt konsultacyjny dla rodziców;
22.11.2019r – godz. 12:00 – 16:00 – obserwacje dzieci, zajęcia profilaktyczne dla wychowanków, punkt konsultacyjny dla rodziców;
17.01.2020r – godz. 14:00 – 16:00 – punkt konsultacyjny dla rodziców;
06.03.2020r – godz. 14:00 – 16:00 – punkt konsultacyjny dla rodziców;
24.04.2020r – godz. 14:00 – 16:00 – punkt konsultacyjny dla rodziców;
05.06.2020r – godz. 14:00 – 16:00 – punkt konsultacyjny dla rodziców.

W dniach konsultacji dla rodziców pani psycholog w godzinach od 12:00 do 14:00 będzie prowadziła obserwację i zajęcia profilaktyczne z dziećmi.

Punkt konsultacyjny logopedy – p. Marina Trifanowa-Kaczor:
18.10.2019r – godz. 8:00 – 12:00 – konsultacje z wychowawcami, diagnoza logopedyczna; (pozostałe terminy punktu konsultacyjnego logopedy zostaną podane do wiadomości rodziców w kolejnych komunikatach);

W bieżącym roku szkolnym z uwagi na fakt realizacji terapii logopedycznej na terenie przedszkola przez Panią Jagodę Obarę, specjalista z MZPPP Pani Marina Trifanowa-Kaczor nie będzie realizowała terapii logopedycznej w naszej placówce. Warunkiem koniecznym do realizowania z dzieckiem terapii logopedycznej w siedzibie MZPPP w Kielcach przy ul. Urzędniczej (po przeprowadzeniu badań przesiewowych na terenie przedszkola), jest zgłoszenie się prawnych opiekunów z dzieckiem do siedziby Poradni, w celu podpisania oświadczenia i pisemnego wyrażenia zgody na wspomnianą wyżej terapię logopedyczną. 

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Punkt konsultacyjny
logopedyczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistę – neurologopedę
w ramach udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w II semestrze roku szkolnego  2018/2019

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej i udzielanej Dzieciom i Rodzicom na terenie przedszkola, uruchomiony został w miesiącu styczniu 2019 r. logopedyczny punkt konsultacyjny. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, neurologopeda - Pani Jagoda Obara na podstawie poczynionych obserwacji i realizowanej na terenie przedszkola terapii logopedycznej udzielać będzie informacji i porad, dotyczących Wychowanków.

   Punkt konsultacyjny logopedyczny czynny będzie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14:30 do 15:30, według przedstawionego niżej harmonogramu.
04.02.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
04.03.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
01.04.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
06.05.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
03.06.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
01.07.2019r. - miesiąc wolny od zajęć dydaktycznych (przerwa wakacyjna);
05.08.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające (dyżur wakacyjny).

Zapraszamy Państwa serdecznie do logopedycznego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez specjalistę – neurologopedę Panią Jagodę Obarę.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
logopedyczny
PS nr 8 prowadzony przez
specjalistę z MZPPP w Kielcach
w II semestrze roku szkolnego  2018/2019

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, o terminach logopedycznego punktu konsultacyjnego - prowadzonego w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej Dzieciom i Rodzicom na terenie placówki. Informacji i porad dotyczących Dzieci, będzie udzielać w ramach punktu konsultacyjnego specjalista - pracownik MZPPP w Kielcach: Pani Jolanta Wojtacha – logopeda, według niżej przedstawionego harmonogramu.

   Punkt konsultacyjny logopedy – p. Jolanta Wojtacha:
21.03.2019r. w godz. 8:00 – 12:00 - kontynuacja obserwacji i terapii logopedycznej dzieci; konsultacje dla rodziców;
18.04.2019r. w godz. 8:00 – 12:00 - kontynuacja obserwacji i terapii logopedycznej dzieci; konsultacje dla rodziców;
16.05.2019r. w godz. 8:00 – 12:00 - kontynuacja obserwacji i terapii logopedycznej dzieci; konsultacje dla rodziców;

Zapraszamy Państwa serdecznie do logopedycznego punktu konsultacyjnego – prowadzonego przez specjalistę z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
pedagogiczny i psychologiczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistów
z MZPPP w Kielcach
w II sem. roku szkolnego 2018/2019

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, o terminach punktów konsultacyjnych: pedagogicznego i psychologicznego - prowadzonych w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej Dzieciom i Rodzicom na terenie placówki. Informacji i porad dotyczących Dzieci, będą udzielać w ramach punktu konsultacyjnego specjaliści, pracownicy MZPPP w Kielcach: Pani Justyna Prajsnar – psycholog, Pani Joanna Więcławska – pedagog, według niżej przedstawionego harmonogramu.

Punkt konsultacyjny pedagoga – p. Joanna Więcławska:
- 05.02.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające z dziećmi;
- 12.03.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 - konsultacje dla rodziców, zajęcia z dziećmi na temat ,,Bezpieczny Internet”;
- 09.04.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 - konsultacje dla rodziców, zajęcia z dziećmi na temat ,,Potrafię radzić sobie ze złością”;
Punkt konsultacyjny psychologa – p. Justyna Prajsnar:
- 05.02.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające z dziećmi;
- 12.03.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 - konsultacje dla rodziców, zajęcia z dziećmi na temat ,,Bezpieczny Internet”;  
- 09.04.2019r. w godz. 9:00 – 12:00 - konsultacje dla rodziców, zajęcia z dziećmi na temat ,,Potrafię radzić sobie ze złością”;

Zapraszamy Państwa serdecznie do punktów konsultacyjnych pedagoga i psychologa.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
logopedyczny, pedagogiczny i psychologiczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistów z MZPPP w Kielcach  
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w ramach organizowania i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola, będzie realizowana cyklicznie w przedszkolu w godzinach dopołudniowych, obserwacja logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci młodszych. Realizować ją będą specjaliści, pracownicy MZPPP w Kielcach: Pani Justyna Prajsnar – psycholog, Pani Joanna Więcławska – pedagog oraz Pani Katarzyna Lach – logopeda.
Po przeprowadzeniu obserwacji specjaliści z MZPPP: pedagog, psycholog i logopeda będą udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych, według niżej przedstawionego harmonogramu.

Punkt konsultacyjny pedagoga – p. Joanna Więcławska:
- 23.10.2018r –  godz. 9:00 – 12:00 – konsultacje z wychowawcami, diagnoza pedagogiczna;
- 20.11.2018r – godz. 9:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, obserwacje dzieci, zajęcia adaptacyjne;
- 11.12.2018r – godz. 9:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, obserwacje dzieci, zajęcia profilaktyczne;

Punkt konsultacyjny psychologa – p. Justyna Prajsnar:
- 23.10.2018r – godz. 9:00 – 12:00  – konsultacje z wychowawcami, diagnoza psychologiczna;
- 20.11.2018r – godz. 9:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, obserwacje dzieci, zajęcia adaptacyjne;
- 11.12.2018r – godz. 9:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, obserwacje dzieci, zajęcia profilaktyczne;

Punkt konsultacyjny logopedy – p. Katarzyna Lach:
- 07.09.2018r – godz. 8:00 – 12:00 – konsultacje z wychowawcami, diagnoza logopedyczna;
- 26.10.2018r – godz. 8:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, terapia logopedyczna;
- 30.11.2018r – godz. 8:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, terapia logopedyczna;
- 28.12.2018r – godz. 8:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, terapia logopedyczna;
- 25.01.2019r – godz. 8:00 – 12:00 – konsultacje dla rodziców, terapia logopedyczna;

Warunkiem koniecznym do realizowania z dzieckiem terapii logopedycznej na terenie przedszkola przez specjalistę z MZPPP, po przeprowadzeniu badan przesiewowych, jest zgłoszenie się Państwa z Dzieckiem do siedziby Poradni na ul. Urzędniczej, w celu podpisania oświadczenia i pisemnego wyrażenia zgody.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Terminy terapii logopedycznej dla Dzieci
oraz punktu konsultacyjnego dla Rodziców
w PS nr 8 prowadzonych przez specjalistę
z MZPPP w Kielcach
w II sem. roku szkolnego  2017/2018

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, o terminach logopedycznego punktu konsultacyjnego i terapii logopedycznej, realizowanych w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej Dzieciom i Rodzicom na terenie placówki, po przeprowadzonych badaniach pilotażowych. Terapię prowadzi specjalista, logopeda z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Pani Katarzyna Lach, według niżej przedstawionego harmonogramu.
 

Punkt konsultacyjny dla Rodziców funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 8:30.
 

Terapia logopedyczna dla Dzieci odbywa się w godzinach od 8:30 do 12:00.
 

Terminy punktu konsultacyjnego i terapii logopedycznej:
- 19 stycznia  2018r.
- 09 lutego 2018r.
- 09 marca 2018r.
- 30 marca 2018r.
- 20 kwietnia 2018r.
- 18 maja 2018r.
- 15 czerwca 2018r.
Można także umówić się z logopedą na konsultacje, badanie lub terapię dziecka w siedzibie MZPPP, dzwoniąc pod numer 692 101 157 w godz. od 8:00 do 15:00.

Zapraszamy Państwa serdecznie do punktu konsultacyjnego do przedszkola.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
pedagogiczny i psychologiczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistów
z MZPPP w Kielcach
w II sem. roku szkolnego 2017/2018

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, o terminach punktów konsultacyjnych: pedagogicznego i psychologicznego - prowadzonych w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej Dzieciom i Rodzicom na terenie placówki. Informacji i porad dotyczących Dzieci, będą udzielać w ramach punktu konsultacyjnego specjaliści, pracownicy MZPPP w Kielcach: Pani Justyna Prajsnar – psycholog, Pani Magdalena Latos – pedagog, według niżej przedstawionego harmonogramu.

Punkt konsultacyjny pedagoga – p. Magdalena Latos:
28.02.2018r. - środa – w godz. 14:00 – 16:00
- 14.03.2018r. - środa – w godz. 14:00 – 16:00
- 04.04.2018r. - środa – w godz. 14:00 – 16:00
Punkt konsultacyjny psychologa – p. Justyna Prajsnar:
- 28.02.2018r. - środa – w godz. 14:00 – 16:00
- 04.04.2018r. - środa – w godz. 14:00 – 16:00

Zapraszamy Państwa serdecznie do punktów konsultacyjnych pedagoga i psychologa.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
logopedyczny, pedagogiczny i psychologiczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistów z MZPPP w Kielcach
2017 - 2018

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w ramach organizowania i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola, będzie realizowana cyklicznie w przedszkolu w godzinach dopołudniowych, obserwacja logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci młodszych. Przeprowadzą ją specjaliści, pracownicy MZPPP w Kielcach: Pani Justyna Prajsnar – psycholog, Pani Magdalena Latos – pedagog oraz Pani Katarzyna Lach – logopeda.
Po przeprowadzeniu obserwacji specjaliści z MZPPP: pedagog, psycholog i logopeda będą udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego,  w sali do zajęć rewalidacyjnych według niżej przedstawionego harmonogramu.

 

Punkt konsultacyjny pedagoga – p. Magdalena Latos:
- 24.10.2017r – godz. 14:00 – 16:00
- 14.11.2017r – godz. 14:00 – 16:00
- 19.12.2017r – godz. 14:00 – 16:00
- 16.01.2018r – godz. 14:00 – 16:00

 

Punkt konsultacyjny psychologa – p. Justyna Prajsnar:
- 30.11.2017r – godz. 13:00 – 15:00
- 15.12.2017r – godz. 13:00 – 15:00

 

Punkt konsultacyjny logopedy – p. Katarzyna Lach:
- 17.11.2017r – godz. 8:00 – 12:00
Kolejny termin, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola – zostanie podany do wiadomości Rodzicom w nowym ogłoszeniu.

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do punktu konsultacyjnego.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Badania przesiewowe pedagogiczne i psychologiczne
prowadzone przez specjalistów z MZPPP w Kielcach

13, 19, 21, 28 października 2016r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w październiku 2016r. w godzinach dopołudniowych realizowane będą w przedszkolu badania przesiewowe pedagogiczne i psychologiczne dzieci pięcioletnich i sześcioletnich - realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Przeprowadzą je specjaliści – pracownicy MZPPP w Kielcach, Pani Justyna Prajsnar – psycholog i Pani Magdalena Latos – pedagog, według niżej przedstawionego harmonogramu:

- 13.10.2016r - badania przesiewowe psychologiczne i pedagogiczne godz. 9:30 – 13:30.
- 19.10.2016r - badania przesiewowe pedagogiczne godz. 9:30 – 13:30.
- 21.10.2016r - badania przesiewowe psychologiczne i pedagogiczne godz. 9:30 – 13:30.
- 28.10.2016r - badania przesiewowe pedagogiczne godz. 9:30 – 13:30.
W listopadzie 2016r w sali do zajęć rewalidacyjnych w godzinach, które podamy Państwu do wiadomości w późniejszym terminie - po przeprowadzeniu obserwacji Pani pedagog i Pani psycholog będą udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego. Serdecznie zapraszamy.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Terapia logopedyczna

Punkt konsultacyjny
26, 28, 30 września i 6 października 2016r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w dniach 26, 28, 30 września i 6 października 2016 roku realizowana będzie w przedszkolu diagnoza logopedyczna dla dzieci sześcioletnich, realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Przeprowadzi ją specjalista logopeda – pracownik MZPPP Pani Marina Trifanowa-Kaczor w niżej przedstawionych godzinach:

 - 26 września 2016r – godz. 8:00 – 12:00
 - 28 września 2016r – godz. 10:00 – 12:00
 - 30 września 2016r – godz. 8:00 – 12:00
 -  6 października 2016r - godz. 12:00 – 16:00

      Po przeprowadzeniu diagnozy, pani logopeda będzie udzielać Rodzicom dzieci informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych. Jest to pierwsze spotkanie z Panią logopedą w bieżącym roku szkolnym. Warto skorzystać z konsultacji ze specjalistą na starcie edukacyjnym dzieci w nowym roku szkolnym. Zapraszamy zainteresowanych Rodziców/Opiekunów do punktu konsultacyjnego w dniu 6 października 2016r ze względu na korzystne dla Państwa godziny popołudniowe tj od 12:00 do 16:00.

Zapraszamy serdecznie.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Terapia logopedyczna
Punkt konsultacyjny
12, 18 maja, 10 czerwca  2016 r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w dniach 12 maja oraz 10 czerwca 2016 roku realizowana będzie w przedszkolu terapia logopedyczna dla dzieci objętych na wniosek rodziców pomocą logopedy. Przeprowadzi ją specjalista logopeda – pracownik MZPPP Pani  Marina Trifanowa- Kaczor w niżej przedstawionych godzinach:
 - 12 maja 2016r – godz. 8:00 – 12:00
 - 10 czerwca 2016r – godz. 12:00 – 16:00
Po przeprowadzeniu terapii, pani logopeda będzie udzielać Rodzicom dzieci informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych. Jest to ostatnie spotkanie z Panią logopedą w bieżącym roku szkolnym. Warto skorzystać z konsultacji ze specjalistą przed rozpoczęciem nauki w nowym roku szkolnym. Zapraszamy zainteresowanych Rodziców/Opiekunów do punktu konsultacyjnego szczególnie w dniu 10 czerwca ze względu na korzystne dla Państwa godziny popołudniowe tj od 12:00 do 16:00.
    W dniu 18 maja 2016r. odbędzie się w przedszkolu diagnoza psychologiczna i pedagogiczna oraz obserwacja dzieci  w grupach. Przeprowadzą ją specjaliści z MZPPP w Kielcach: pedagog – Pani Magdalena Latos i psycholog – Pani Justyna Prajsnar w godzinach od 9:00 do 13:00.  Po przeprowadzeniu diagnozy, specjaliści będą udzielać Rodzicom dzieci informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych. Zapraszamy serdecznie.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Terapia logopedyczna
Punkt konsultacyjny
10 marca, 8 kwietnia 2016r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w dniach 10 marca oraz 8 kwietnia 2016 roku realizowana będzie w przedszkolu terapia logopedyczna dla dzieci objętych na wniosek rodziców pomocą logopedy oraz diagnoza dzieci 4-o letnich. Przeprowadzi ją specjalista logopeda – pracownik MZPPP Pani Marina Trifanowa- Kaczor w niżej przedstawionych godzinach:

10 marca 2016r – godz. 8:00 – 12:00
08 kwietnia 2016r – godz. 12:00 – 16:00
Po przeprowadzeniu diagnozy i terapii, pani logopeda będzie udzielać Rodzicom dzieci informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych. Zapraszamy Państwa do punktu konsultacyjnego.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Terapia logopedyczna
Punkt konsultacyjny
4, 12, 25  lutego 2016r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w dniach 4, 12, 25 lutego 2016 roku realizowana będzie w przedszkolu terapia logopedyczna dla dzieci objętych na wniosek rodziców pomocą logopedy. Przeprowadzi ją specjalista logopeda – pracownik MZPPP Pani Marina Trifanowa- Kaczor w niżej przedstawionych godzinach:

4 lutego 2016r – godz. 8:00 – 12:00
12 lutego 2016r – godz. 12:00 – 16:00
25 lutego 2016r – godz. 8:00 – 12:00
Po przeprowadzeniu terapii, pani logopeda będzie udzielać Rodzicom dzieci informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych w dniach: 4, 12, 25 lutego 2016r. Zapraszamy Państwa do punktu konsultacyjnego.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
pedagogiczny i psychologiczny w PS nr 8
prowadzony przez specjalistów z MZPPP w Kielcach

4 lutego 2016 r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w dniu 04.02.2016r. /w czwartek/, w godzinach dopołudniowych realizowana będzie w przedszkolu obserwacja pedagogiczna i psychologiczna dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Przeprowadzą ją specjaliści – pracownicy MZPPP w Kielcach, Pani Justyna Prajsnar – psycholog i Pani Magdalena Latos – pedagog.
    Po przeprowadzeniu obserwacji w dniu 4 lutego 2016r Pani pedagog i Pani psycholog będą udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego,  w sali do zajęć rewalidacyjnych w godzinach od 9:00 do 13:00. Zapraszamy Państwa do punktu konsultacyjnego.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Terapia logopedyczna
Punkt konsultacyjny

7, 21 stycznia 2016 r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  Kielcach informuje Państwa, że w dniach 7 i 21 stycznia 2016 roku w godzinach – od 8.00 do 12.00 realizowana będzie w przedszkolu terapia logopedyczna dla dzieci z grup realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Przeprowadzi je specjalista logopeda – pracownik MZPPP Pani  Marina Trifanowa- Kaczor.
   Po przeprowadzeniu terapii, pani logopeda będzie udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych 7 i 21 stycznia 2016r. w godz. od 8:00 do 12:00. Zapraszamy Państwa do punktu konsultacyjnego..

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Zebranie z Rodzicami

8 grudnia 2015 r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  Kielcach informuje Państwa, że w dniu 8 grudnia 2015r o godzinie 17:00 odbędzie się Zebranie ogólne nauczycieli z Rodzicami, podczas którego wychowawcy dokonają podsumowania przeprowadzonej w przedszkolu diagnozy wstępnej. Dyrektor przedstawi Państwu wyniki badań przesiewowych zrealizowanych przez specjalistów z MZPPP w Kielcach. Po zebraniu wychowawcy będą w ramach konsultacji udzielać informacji zainteresowanym rodzicom. Celem konsultacji jest analiza zaleceń do pracy z dzieckiem oraz omawianie ewentualnych problemów, na które mogą napotykać rodzice w pracy  z dzieckiem. Serdecznie zapraszamy.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Badania przesiewowe dzieci pięcioletnich w przedszkolu


    
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w dniach: 29 października 2015 roku w godzinach – od 8.00 do 12.00 oraz 2, 4, 9 listopada 2015r w godzinach – od 8.00 do 12.00 realizowane będą w przedszkolu badania przesiewowe – czyli tzw. diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dla dzieci z grup realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Przeprowadzą je specjaliści: 

pedagog - pracownik MZPPP Pani Magdalena Latos;
psycholog - pracownik MZPPP Pani Justyna Prajsnar;
Prosimy rodziców dzieci 5-o letnich o obecność dzieci w przedszkolu w wyżej wymienionych dniach. Wykonanie diagnozy pozwoli Państwu i nauczycielom ocenić gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole i podjąć stosowne działania w celu udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Diagnoza logopedyczna została zrealizowana we wrześniu 2015r. przez logopedę - Panią Marinę Trifanową-Kaczor. Wyniki diagnozy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej zostaną przekazane rodzicom w Punkcie Konsultacyjnym w przedszkolu w dniach:
12.11.2015r godz. 8:00 - 12:00
10.12.2015r godz. 8:00 – 12:00
Badania logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne prowadzone na terenie przedszkola jak również wszelkie badania prowadzone na wniosek Rodzica w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach są bezpłatne.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Konsultacje z pracownikami MZPPP


    
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że na terenie przedszkola organizowane są dyżury w Punktach Konsultacyjnych, pełnione przez pracowników miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Konsultacje przewidziano dla rodziców dzieci 5-o i 6-o letnich po przeprowadzonych badaniach. Celem konsultacji jest analiza zaleceń do pracy z dzieckiem oraz omawianie ewentualnych problemów, na które mogą napotykać rodzice w pracy z dzieckiem. Oto terminy konsultacji:

  • 09.10.2015r godz. 12:00 – 16:00     p. Marina Trifanowa-Kaczor – logopeda;
  • 29.10.2015r godz. 8:00 – 12:00     p. Marina Trifanowa-Kaczor – logopeda;
  • 12.11.2015r godz. 8:00 -12:00     p. Magdalena Latos – pedagog, p. Justyna Prajsnar – psycholog, p. Marina Trifanowa-Kaczopr – logopeda;
  • 10.12.2015r godz. 8:00 – 12:00     p. Magdalena Latos – pedagog, p. Justyna Prajsnar – psycholog, p. Marina Trifanowa-Kaczopr – logopeda.

     Konsultacje prowadzone na terenie przedszkola jak również wszelkie badania psychologiczne, pedagogiczne a także logopedyczne prowadzone na wniosek Rodzica w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach są bezpłatne !!! Serdecznie zapraszamy.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Diagnoza Logopedyczna


    
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach informuje Państwa, że w dniach 14, 16 i 17 września 2015 roku w godzinach – od 8.00 do 12.00 realizowana będzie w przedszkolu diagnoza logopedyczna dla dzieci z grup realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Przeprowadzi je specjalista logopeda – pracownik MZPPP Pani Marina Trifanowa- Kaczor. 

Po przeprowadzeniu terapii, pani logopeda będzie udzielać informacji i porad w ramach punktu konsultacyjnego, w sali do zajęć rewalidacyjnych 17 września 2015r. w godz. od 8:00 do 12:00. Zapraszamy Państwa.
Badania logopedyczne prowadzone na terenie przedszkola jak również wszelkie badania psychologiczne, pedagogiczne a także logopedyczne prowadzone na wniosek Rodzica w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach są bezpłatne !!!

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.