Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DUŻURU WAKACYJNEGO

REKRUTACJA DZIECI NA LETNI DYŻUR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH ORAZ DO INNYCH PRZEDSZKOLI MIASTA KIELCE.

Rok szkolny 2018/2019


Dyrektor przedszkola informuje Rodziców Dzieci, że w bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole pełni dyżur w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Podczas dyżuru Dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki, pełną opiekę, w tym doraźną pomoc ambulatoryjną w punkcie pielęgniarskim oraz realizację zajęć w oparciu o plany pracy sporządzone na piśmie przez Nauczycieli. O realizowanych w sierpniu zamierzeniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Rodzice zostaną informowani na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.

 Czytaj więcej...

Wykaz dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Samorządowych

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.