Kronika Przedszkola

Wizytówka Integracyjnego Przedszkola

Samorządowego nr 8 w Kielcach 

 

           

         Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi to placówka z pięknymi tradycjami. Mieści się w nowo wybudowanym, bardzo nowoczesnym i zarazem urokliwym parterowym budynku, zlokalizowanym przy ulicy Żółkiewskiego 12 w dzielnicy domków jednorodzinnych, w sąsiedztwie pięknego lasu sosnowego i parku linowego. Dzięki ciekawym rozwiązaniom eliminującym bariery architektoniczne, profesjonalnemu wyposażeniu i zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieciom z dysfunkcjami. W nowym roku szkolnym nasze przedszkolaki a wśród nich dzieci z dysfunkcjami będą miały zapewnioną opiekę w dwóch oddziałach integracyjnych jak również w dwóch oddziałach ogólnodostępnych. 

       Placówka posiada cztery sale dydaktyczne wyposażone w atestowane, nowoczesne i przyjazne dzieciom meble dostosowane do ich wzrostu, profesjonalne pomoce dydaktyczne i piękne, bezpieczne zabawki zakupione podczas trwania projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce." Atutem przedszkola jest duża sala wielofunkcyjna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej, która służy przede wszystkim do prowadzenia rehabilitacji i zajęć terapii SI, ale również do organizowania zabaw ruchowych, tanecznych, muzycznych, teatralnych oraz uroczystości okolicznościowych, koncertów i warsztatów edukacyjnych. Prowadzenie dla dzieci zajęć rewalidacyjnych ze specjalistami umożliwiają nam także dwie profesjonalnie wyposażone sale, w których odbywają się zajęcia z pedagogiem, tyflopedagogiem, surdologopedą i neurologopedą.

    Posiadamy również zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Dzieci mogą korzystać z całodziennego, pełnowartościowego wyżywienia w ramach cateringu z Miejskiej Kuchni Cateringowej. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. Dzieci korzystają także z zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, religii i zajęć muzyczno-ruchowych. Zapewniamy dzieciom opiekę pielęgniarki codziennie w godz. od 9:00 do 14:00. Zajęcia rekreacyjne realizujemy z dziećmi w ogrodzie przedszkolnym, bogatym w różnorodne drzewa i krzewy. Ogromnej radości dostarczają dzieciom zabawy na pięknym i nowoczesnym placu zabaw, który wyposażony jest w bezpieczne urządzenia zabawowe, zlokalizowane na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Plac zabaw dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego został rozbudowany i doposażony w tor przeszkód i nowe urządzenia zabawowe.

       Tradycją placówki są uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców: Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Niepodległości, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wieczerza Wigilijna, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pokaz Mody Wiosennej, Festyny Rodzinne i warsztaty plastyczne dla dzieci z udziałem dorosłych. Jesteśmy gospodarzem Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: ,,Wiersze Znanych Twórców Literatury Dziecięcej.” W naszych tradycjach zapisały się także spotkania z wybitnymi osobami np. Panią Dorotą Mroczek - autorką książek dla dzieci, ilustratorką Panią Eweliną Jaślan- Klisik, trenerem piłki ręcznej Panem Bogdanem Wentą, bramkarzem Korony Kielce Panem Zbigniewem Małkowskim oraz przedstawicielami różnych zawodów: lekarzem, stomatologiem, bibliotekarzem, leśnikiem, górnikami. Uczestniczymy w akcjach: ,,Cała Polska Czyta Dzieciom,” ,,Góra Grosza,” ,,Szlachetna Paczka,” ,,Tydzień Kultury Języka,” ,,Dzień Ziemi,” ,,Akademia Aquafresh,” ,,Sprzątanie Świata,” ,,Dzień Praw Dziecka,” ,,Dzień Pluszowego Misia.” Współpracujemy z Teatrem Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, Teatrem ,,Patigo” z Kielc, Teatrem ,,Kanon” i ,,Skrzat” z Krakowa, Filharmonią Świętokrzyską, PCK, LOP, Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, z Wydziałem Ruchu Drogowego, Kopalnią Minerał i Kopalnią La Farge, z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego, Szkołą Podstawową nr 9  i zaprzyjaźnionymi przedszkolami. Promując właściwie rozumianą ideę integracji społecznej organizujemy dla dzieci spotkania i warsztaty edukacyjne z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących ,,VEGA” oraz Fundacji Szansa dla Niewidomych ,,Tyflopunkt.” Organizujemy dla dzieci cykl zajęć profilaktycznych ,,Zdrowy Przedszkolak,” zajęcia integracyjne ,,Polska w różnych regionach,” ,,Dzień Zabaw Badawczych,” spektakle teatralne, koncerty kameralne w wykonaniu muzyków kieleckiej filharmonii, bale kostiumowe, wycieczki, festyny rodzinne, treningi sportowe ze znanymi sportowcami z Klubu Vive Tauron Kielce i Effector Kielce, warsztaty plastyczne, teatralno-taneczne i sportowe zajęcia adaptacyjne oraz ,,białe,” ,,pomarańczowe” i ,,zielone” dni w przedszkolu, podczas których promujemy zdrowe odżywianie i realizujemy ideę właściwie rozumianej integracji społecznej.

          W naszej placówce kadra pedagogiczna i niepedagogiczna każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować ,,domowe przedszkole" dla dzieci i ich rodziców. Nauczyciele posiadają wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego, uprawniające do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. W oddziałach integracyjnych zatrudniamy wychowawcę, asystenta i nauczyciela wspierającego dzieci niepełnosprawne oraz pomoc nauczyciela. W oddziałach ogólnodostępnych pracują z dziećmi wychowawcy, nauczyciele specjaliści, asystenci i pomoce nauczyciela. W ramach organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej bezpłatnych porad na terenie przedszkola udzielają specjaliści: psycholog, pedagog i logopeda z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Organizujemy zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa zarówno dla rodziców jak i dla naszych wychowanków. 

        Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dzieciom dobrą opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Wszystkie aktualności z życia przedszkola zamieszczamy na stronie internetowej, dzięki czemu rodzice i osoby zainteresowane wiedzą, co się dzieje w naszym pięknym przedszkolu. Koncepcji pracy naszej placówki oraz naszym działaniom przyświeca motto:,,Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami pobudzającymi jego zainteresowanie i wysiłki… Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazję do czynnego życia…” /Ovide Decroly/. Zapraszamy serdecznie do naszego przedszkola.

baner-integracja

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.