Kronika Przedszkola

Dzień Przedszkolaka

Zgodnie z tradycją w dniu 20 września Przedszkolaki w całej Polsce świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 roku. Pierwsza Edycja Dnia Przedszkolaka odbyła się w 2010 roku z inicjatywy dyrektorów łódzkich przedszkoli. Podkreślając znaczenie edukacji przedszkolnej w życiu społecznym przyjęto wówczas myśl przewodnią projektu: „Zabawa, radość i edukacja.” W bieżącym roku Dzień Przedszkolaka odbył się pod hasłem „Jestem sobie Przedszkolakiem, jestem ważny, dużo znaczę.” Celem imprezy było promowanie właściwie rozumianej idei integracji społecznej, kształtowanie umiejętności nawiązywania przez Dzieci serdecznego kontaktu z Rówieśnikami, utrwalanie zasad dobrego wychowania i poszanowania potrzeb drugiego człowieka oraz budowanie atmosfery radości, zaufania, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Uroczystość odbyła się w sali wielofunkcyjnej. Pani Edyta Schmid-Surgiel po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu Dzieciom celu spotkania zaśpiewała z naszymi Milusińskimi hymn „Dzień Przedszkolaka”, a także przeprowadziła krótki quiz wiedzy na temat życia w naszym przedszkolu. Następnie Dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Odbyły się zajęcia muzyczno – ruchowe do piosenek „Jedzie pociąg z daleka” i „Tańcz, tańcz, tańcz”. W ramach współpracy każda grupa wykonała drzewo Leszczyny, będące symbolem poczucia przynależności do naszych małych społeczności. Opiekunowie grup wpisali na listkach imiona Przedszkolaków. Po smacznym obiedzie nie zabrakło okazji do  twórczej działalności plastycznej Dzieci, której efektem były ciekawe prace uświetniające to wyjątkowe Święto, które dostarczyło naszym Pociechom wiele miłych wrażeń. Życzymy Wszystkim Milusińskim, by w przedszkolu, spełniały się Dziecięce marzenia. 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.