Kronika Przedszkola

Próbna Ewakuacja

Pożar to zdecydowanie największe zagrożenie dla budynku oraz osób w nim przebywających. Nie ma obiektów całkowicie bezpiecznych, dlatego użytkownicy budynku – w tym przypadku przebywające w nim Dzieci oraz Pracownicy przedszkola – powinni mieć świadomość, jak należy zachować się w przypadku wybuchu pożaru. Znajomość procedury ewakuacyjnej jest niezwykle istotna, gdyż w znaczący sposób zwiększa szanse uniknięcia niebezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w pobliżu miejsca zagrożenia. W naszym przedszkolu próbna ewakuacja odbyła się w dniu 26 września 2019 r. Nad sprawnym przeprowadzeniem akcji ewakuacyjnej czuwał młodszy kapitan Straży Pożarnej - Pan Dominik Gad. W momencie ogłoszenia alarmu (ciągły sygnał dźwiękowy trwający 3minuty) wszyscy rozpoczęli opuszczanie budynku wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Wychowawcy przeprowadzili Dzieci z sal dydaktycznych do szatni, a następnie po szybkim i sprawnym założeniu kurtek  wszyscy wyszli na plac przedszkolny – wyznaczony na miejsce zbiórki, gdzie sprawdzono listy obecności. Osoba kierująca ewakuacją - pani Jola Fidecka jako ostatnia opuściła budynek, zostawiając otwarte drzwi, aby umożliwić strażakom wejście do środka budynku. Następnie sprawdziła stan liczbowy Dzieci z grup przedszkolnych oraz obecnych Pracowników, przyjmując raporty od wyznaczonych osób. Próbna ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy przestrzegali ustalonych zasad, nie wystąpiły żadne objawy paniki. Od początku do końca działano zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Planem Ewakuacji. Dyrektor przedszkola składa serdeczne podziękowania Dzieciom i Pracownikom Placówki oraz Kapitanowi Straży Pożarnej - Panu Dominikowi Gad za sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.