Kronika Przedszkola

Warsztaty ekologiczne z udziałem licealistów
z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Realizując zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony środowiska naturalnego i klimatu, zaprosiliśmy Dzieci w dniu 4 grudnia 2019r. do udziału w warsztatach ekologicznych, które przeprowadzili Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Nie bez przyczyny warsztaty odbyły się w dniu Barbórki- Święta Górników. Chcieliśmy poruszyć wśród Dzieci ważny temat recyklingu oraz problem szkodliwego wpływu energetyki opartej na węglu na jakość powietrza, którym oddychamy, nie umniejszając oczywiście znaczenia odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy górników. Licealiści zaprezentowali filmy proekologiczne w ramach projektu społecznego „Zwolnieni z Teorii”. Dzieci dowiedziały się o zagrożeniach płynących ze spalania odpadów oraz o poważnych konsekwencjach zdrowotnych, grożących ludziom na całym świecie z powodu zanieczyszczonego powietrza i efektu cieplarnianego. Podczas spotkania Przedszkolaki utrwaliły sobie pojęcie recyklingu, czyli ponownego wykorzystania i przetwarzania odpadów, z którym zapoznały się niedawno, oglądając spektakl pt.: „Pan Bzdura i Pani Makulatura”. Uczestnicząc w popularnej zabawie z piłką „Gra w kolory” Dzieci nazywały rodzaj odpadu: metal, papier, szkło, plastik oraz wskazywały kolor przyporządkowanego mu pojemnika. Wiedzę tę wykorzystały segregując odpady znalezione w koszu - umieszczając je odpowiednich pojemnikach. Dowiedziały się także jak w kreatywny sposób wykorzystać rzeczy z recyklingu, by stworzyć z nich nowe, wartościowe przedmioty. Gratulujemy naszym Gościom pomysłowości, zaangażowania i odwagi w realizacji warsztatów ekologicznych, które pozwoliły zrozumieć Przedszkolakom potrzebę systematycznego segregowania śmieci, za co zostały nagrodzone przez starszych Kolegów pochwałą, okraszoną wybornymi cukierkami. Spotkanie edukacyjne z Licealistami było dla wszystkich cenną lekcją przyrody, która przybliżyła Dzieciom potrzebę ochrony środowiska naturalnego i większego zaangażowania nas wszystkich w działania proekologiczne. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do owocnej współpracy. 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.