Kronika Przedszkola

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

   W dniu 12 grudnia 2016r. zaprosiliśmy do naszego Przedszkola  zaprzyjaźnionych z nami Instruktorów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji /FAR/, która realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Promując wśród dzieci ideę, że ,,Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi,” zorganizowano w naszym Przedszkolu Dzień Aktywnej Rehabilitacji. Celem programu jest  całościowe i systemowe rozwiązywanie problemów przyczyniających się do marginalizacji grupy osób niepełnosprawnych. Fundacja pod kierownictwem Pani Ewy Sałaj organizuje różnego rodzaju warsztaty, wykłady, gry zespołowe, zabawy integracyjne, treningi i spotkania. Pani: Dagmara Pietrasik , Pan Marcin Surmański oraz Pan Marcin Krzysztofik zorganizowali w każdej grupie zabawy w których  wzięły udział wszystkie przedszkolaki. Był trening ruchowy, slalom na wózkach dla osób z dysfunkcją ruchu, rzut piłką do bramki oraz prawidłowy przejazd  na wózku przez krawężnik. Okazało się, że nie jest to tak proste zadanie jak się naszym kochanym Przedszkolakom wydawało. Spotkanie pozwoliło dzieciom inaczej spojrzeć na niepełnosprawność. Uświadomiło, że pomimo ograniczeń zdrowotnych możemy wspólnie się bawić i podejmować różnego rodzaju aktywności. Bardzo dziękujemy Państwu z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji za poświęcony czas i wspaniałe pomysły.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.