Kronika Przedszkola

Spotkanie z Funkcjonariuszami
z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

W trosce o bezpieczeństwo Dzieci, z początkiem każdego roku szkolnego odbywają się w naszym przedszkolu zajęcia poświęcone poznawaniu podstawowych zasad dotyczących  udziału Najmłodszych w ruchu drogowym. Chodzimy więc na spacery, ucząc się właściwych reakcji i prawidłowego zachowania na przejściu dla pieszych. Ćwiczymy praktyczne korzystanie z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Podsumowaniem cyklu zajęć na temat bezpieczeństwa były ciekawe  warsztaty edukacyjne przeprowadzone w dniu 30 października 2017r. przez Panią Sierżant Ewelinę Fortunę i Aspiranta Pana Roberta Nygę. Realizując zadania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły w spotkaniu „Bezpieczny Przedszkolak.”
Zaproszeni Goście wyjaśnili, jak należy poruszać się w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych. Przypomnieli także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych oraz jak istotna dla bezpieczeństwa dzieci jest jazda samochodem w foteliku. Ochotnicy wspólnie z Panem Policjantem przećwiczyli bezpieczne przejście przez pasy. Przedszkolaki zapamiętały, że na przejściu dla pieszych nie należy biec ani spacerować, lecz trzeba przemierzyć je szybkim i zdecydowanym krokiem, podnosząc prawą rękę. Dzieci ku zdumieniu Gości zdały „sprawdzian” ze znajomości numerów alarmowych i w jakich sytuacjach z nich korzystać, ze znajomości zasad kierowania ruchem drogowym, odpowiedniej reakcji na czerwone i zielone światło sygnalizatora oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych. Podawały przykłady zdarzeń, podczas których mogą prosić policjantów o pomoc. Wiedziały też doskonale, że nie wolno otwierać drzwi osobom nieznajomym oraz przyjmować od nich upominków lub słodyczy. Aktywne Przedszkolaki zostały nagrodzone tematycznymi książeczkami. Serdecznie dziękujemy  naszym Gościom i zapraszamy  na kolejne spotkania w ramach akcji ,,Bezpieczny Przedszkolak”.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.