Kronika Przedszkola

Projekt edukacyjny
"Finansowy Elementarz"

W zadaniach Rocznego Planu Przedszkola zaplanowano udział Przedszkolaków w Projekcie "Finansowy Elementarz" - autorskim przedsięwzięciu edukacyjnym Fundacji Banku Millennium. Akcji patronują: Fundacja Banku Millennium i Fundacja VERBA - Odkryj możliwości. Patronat honorowy sprawują: Minister Edukacji Narodowej oraz  Rzecznik Praw Dziecka. W ramach Projektu Pracownicy banku przeprowadzili w dniu 18 czerwca 2018 r. warsztaty, które miały za zadanie:
- rozbudzić u Dzieci ciekawość światem finansów,
- promować wśród Nich ideę przedsiębiorczości,
- przekazywać wiedzę o szeroko pojętej edukacji matematyczno-ekonomicznej,
- kształtować pozytywne postawy społeczne w kwestiach finansowych,
- zapewnić Dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji,
- budować wiedzę o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- kształtować umiejętność pracy w grupie,
- stymulować wyobraźnię.
Ciekawym elementem wykorzystanym w czasie zajęć był cykl książek z Panem Sebastianem, który stał się swoistym przewodnikiem dla Dzieci w zgłębianiu tajemnic dotyczących pieniędzy, mechanizmów planowania wydatków i oszczędzania. Jednocześnie wiedza ekonomiczna została przekazana w lekkiej, zrozumiałej dla kilkulatków formie, przez profesjonalnych animatorów: Panią Anię i Panią Małgosię. Biorąc pod uwagę naturalną u Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawość poznawczą i aktywność ruchową, Pracownicy banku przeprowadzili w ramach warsztatów quizy i zabawy dydaktyczne oraz ćwiczenia ruchowe, umożliwiające Dzieciom samodzielne odkrywanie i doświadczanie świata w sferze matematyczno-ekonomicznej,. Nasze  przedszkole otrzymało pakiet materiałów edukacyjnych w formie książek, kolorowanek, gier i ciekawych gadżetów. Materiały te posłużą do dalszego pogłębiania wśród Dzieci wiedzy na temat ekonomii oraz rozumienia relacji między pracą, finansami i wydatkami. To były interesujące warsztaty, podczas których każdy uczestnik otrzymał dyplom za aktywny udział w tym innowacyjnym przedsięwzięciu oraz dawkę wiedzy na temat ekonomii. Dostrzegając zalety dydaktyczne Projektu ,,Finansowy Elementarz”, będziemy w przyszłym roku szkolnym kontynuować edukację Najmłodszych w tym ważnym obszarze życia. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne warsztaty w świecie finansów.


 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.