Kronika Przedszkola

11 Listopada
„Święto Niepodległości”

W tym roku obchody Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter. W dniu 9 listopada 2018r odbyła się w naszym Przedszkolu uroczysta Akademia przygotowana przez Dzieci z grupy Muchomorków i Krasnali z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Aby przypomnieć historię rozbiorów i walki o wolność oraz uczcić tę szczególną rocznicę, Dzieci, w obecności zaproszonych Gości oraz Koleżanek i Kolegów, zaprezentowały trudną drogę, jaką musieli przebyć Polacy, aby odzyskać utraconą niepodległość. Program artystyczny rozpoczął się wspaniałym wykonaniem  polskiego tańca narodowego, Poloneza, po którym wspólnie zaśpiewaliśmy wszystkie cztery zwrotki Hymnu Polski, pieśń J. Wybickiego „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie Starszaki  zabrały nas w podróż do przeszłości, która rozpoczęła się od momentu utraty przez Polskę niepodległości w 1775 roku. Poprowadziły nas przez wiek XIX, ukazując walkę narodowowyzwoleńczą aż do roku 1918, kiedy to w listopadzie, po 123 latach niewoli, Polacy mogli się cieszyć odzyskaną wolnością. Głównym celem spotkania było kształtowanie patriotycznej postawy i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych: Godła, Flagi i Hymnu Polski. Słowem i piosenką Dzieci oddały szacunek symbolom narodowym oraz uczestnikom walki o wolność i niepodległość, a także wyraziły swoją miłości do Ojczyzny. Starszaki z ogromnym zaangażowaniem uczyły się swoich ról pod okiem Wychowawców. Sceny przez nich odtwarzane wprowadziły Widzów w klimat tych niezwykle ważnych wydarzeń historycznych. Piękna dekoracja i kostiumy Wykonawców pozwoliły nam wyobrazić sobie ducha tamtych lat. Mali Aktorzy z powagą i dumą recytowali wiersze patriotyczne, takie jak ,,Katechizm Polaka’’ i ,,Skarby Polski’’, kreując tym samym podniosłą i jednocześnie wzruszającą atmosferę, skłaniając do zadumy nad trudną przeszłością naszego narodu. Niezwykłym akcentem podczas uroczystości  było wykonanie piosenek i pieśni wojskowych: ,,Taki kraj’’, ,,Legiony”, „Dziś idę walczyć mamo’’, ,,Niepodległość”, których słowa i piękna melodia wywołały łzy wzruszenia wśród dorosłych Widzów. Z podziwem obserwowaliśmy wspaniałe wykonanie wspomnianego już „Poloneza” oraz tańca z biało-czerwonymi kwiatami do muzyki Johannesa Brahmsa, których znakomity układ choreograficzny, a przede wszystkim dostojna i godna postawa tancerzy, stanowiły o sile ich wyrazu. Aby podkreślić podniosły nastrój uroczystości, Dzieci przybyły na akademię w galowych strojach z kotylionami w barwach biało-czerwonych. W tym wyjątkowo ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas dostojni Goście – Rodzice i Opiekunowie, którzy nagrodzili Małych Artystów gromkimi brawami. Po występie, Pani Dyrektor złożyła podziękowania Wszystkim Osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, za wspaniałą i niezwykle wzruszającą lekcję historii, której powagę podkreśliła wyjątkowa scenografia i oprawa muzyczna. Podziękowała także Szanownym Gościom za przybycie i nadanie uroczystości wyjątkowego znaczenia. Po występie, Dzieci udały się z wizytą do naszych zaprzyjaźnionych Sąsiadów – Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, w Kielcach, aby zaprezentować Im program artystyczny i dzielić z Nimi radość z okazji Święta Niepodległości. Ta żywa lekcja historii była okazją, by oddać hołd pokoleniom Polaków, którzy dzięki swojej ofiarności przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy cieszyć się życiem w wolnym kraju. Z dumą wspominamy bohaterów pól bitewnych, prześladowanych czy skazanych na wygnanie, którzy nie tracili ducha i wierzyli, że Polska będzie kiedyś niepodległa. Święto Niepodległości uczciliśmy w podniosłym, refleksyjnym i zarazem radosnym nastroju, bowiem 100 lat temu nasza Ojczyzna narodziła się na nowo i Polska powróciła na mapę Europy. Zawdzięczamy to tysiącom ludzi, którzy w sercu przez lata nosili obraz wolnej Polski, dumnej i niepodległej Ojczyzny. Dzięki ich marzeniom o wolności, odwadze i poświęceniu, my, dzisiejsze pokolenie znamy niewolę i wojnę tylko z lekcji historii. Mamy nadzieję, że wychowując Dzieci w duchu miłości, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, Polska pozostanie wolnym i suwerennym Państwem. 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.