Kronika Przedszkola

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

Promując wśród Dzieci ideę, że ,,Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi,” obchodziliśmy w dniu czwartego grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - ustanowiony w 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej ważnej okazji zorganizowaliśmy w naszym Przedszkolu piątą edycję zajęć warsztatowych pn.: Dzień Aktywnej Rehabilitacji. Koordynatorami tego niezwykłego wydarzenia byli Nauczyciele Specjaliści: Pani Agnieszka Gałęzowska i Pani Aneta Bujak-Duma. Mając na względzie promowanie idei właściwie rozumianej integracji społecznej, Pani Dyrektor zaprosiła do przedszkola Instruktorów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, która realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem programu jest całościowe i systemowe rozwiązywanie jak największej liczby problemów, które przyczyniają się do marginalizacji grupy osób niepełnosprawnych. W tym ważnym dniu zaszczycił nas także swoją obecnością Kacperek - Absolwent naszego przedszkola, który przybył pod opieką swojej Mamy - Pani Doroty. Zaproszeni Goście przeprowadzili w sali wielofunkcyjnej warsztaty, w których  uczestniczyły wszystkie Przedszkolaki. Pani Agata zapoznała Dzieci z budową wózka dla osób niepełnosprawnych ruchowo, natomiast Pan Marcin przeprowadził z naszymi Pociechami trening ruchowy. Chętne Dzieci miały możliwość pokonania slalomu z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego.  Doświadczyły osobiście, że poruszanie się za pomocą wózka to trudna sztuka, której opanowanie wymaga czasu i profesjonalnego treningu. Instruktorzy przeprowadzili również test ze znajomości nazw części składowych wózka, który Przedszkolaki rozwiązały celująco. Pani Agnieszka i Pani Aneta przygotowały także bardzo ciekawe ćwiczenia słuchowe, dotykowe i manipulacyjne, aby Dzieci mogły zrozumieć jak czują się osoby niewidome i niesłyszące. Spotkanie pozwoliło Dzieciom inaczej spojrzeć na problem niepełnosprawności. Uświadomiło, że pomimo niepełnosprawności można być w dużym stopniu samodzielnym i niezależnym w życiu codziennym. Dziękujemy Pani Agnieszce i Pani Anecie za wspaniałą organizację tego ważnego wydarzenia, zaś Instruktorom FAR : Pani Agacie Mazur-Czupryńkiej i Panu Marcinowi Krzysztofik oraz Kacperkowi i jego Mamie za poświęcony czas i pomoc w realizacji warsztatów edukacyjnych, które uświadomiły Dzieciom, że mimo ograniczeń zdrowotnych możemy razem się bawić i wspólnie podejmować różnego rodzaju aktywności.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.