Kronika Przedszkola

XXVII Tydzień Kultury Języka
pod hasłem:
,,Wolność i niepodległość języka
to wolność i niepodległość umysłu”

W dbałości o poprawną wymowę i kulturę języka ojczystego oraz w związku z faktem, iż nasze przedszkole od lat kultywuje wśród Dzieci ideę czytelnictwa, uczestnicząc w Akcji ,,Cała Polska czyta Dzieciom,” w organizacji której wspierają Nas Włodarze Miasta, Rodzice, Sportowcy, Autorzy książek dla Dzieci, Aktorzy Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach oraz przedstawiciele różnych Fundacji, przystąpiliśmy po raz kolejny do udziału w Akcji ,,Tydzień Kultury Języka.’’ Obchody tegorocznej XXVII edycji tej szczytnej akcji, odbywały się pod hasłem: ,,Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu.’’ W dniu 4 marca 2019r. Dzieci  uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych pt.: ,,Wolność i niepodległość języka”, podczas których ćwiczyły poprawną wymowę i estetyczną artykulację, stosując w dialogach zwroty grzecznościowe. Przedszkolaki poznały, czym jest etyka słowa, dowiedziały się, że kultura języka jest umiejętnością poprawnego i sprawnego mówienia oraz pisania, o co powinien dbać każdy z nas, gdyż to, w jaki sposób posługujemy się językiem ojczystym świadczy o naszej kulturze osobistej. Przedszkolaki zgodnie przyznały, że dbałość o kulturę języka jest bardzo ważna, gdyż w ten sposób reprezentujemy samego siebie, swoją rodzinę a także kraj w którym żyjemy. Oczywiście to nie wszystko co działo się w tym wyjątkowym dniu. W specjalnie przygotowanej ,,zaciemnionej’’ sali Dzieci uczestniczyły w projekcji ,,Bajek  z kliszy,” czyli głośnym czytaniu ,,starych’’ bajek wyświetlanych z projektora. Zarówno Dzieci jak i Dorośli lubią bajki, które można opowiadać na wiele sposobów. Bajki z rzutnika pomimo upływu lat  przyciągnęły uwagę Przedszkolaków. Najmłodsi z zaciekawieniem oglądali celuloidowe klisze i ukryty w nich zaczarowany świat statycznych obrazów. Kolejnym ważnym wydarzeniem odbywającym się w dniu 5 marca 2019r., w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka, był udział Przedszkolaków w warsztatach ,,Świat dźwięku i dotyku’’ z udziałem Przedstawicieli Fundacji ,,Szansa dla Niewidomych,” działającej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, upowszechniającej ideę integracji społecznej oraz prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania nasi Goście opowiedzieli Dzieciom o codziennym funkcjonowaniu i o trudnościach jakie napotykają osoby niewidome i słabowidzące. Zapoznawali nas z pomocami dydaktycznymi potrzebnymi w edukacji osób z dysfunkcją wzroku. Panie zwracały szczególną uwagę na rolę metody Braille’a  w życiu osób niewidomych, podkreślając, iż czytanie brajlem jest niezbędne, by osoba, dla której czytanie zwykłego druku jest niemożliwe, mogła w pełni korzystać z dobrodziejstw literatury i kultury. Przedszkolaki mogły doświadczyć tej formy zapisu, dotykając opuszkami palców wypukłych rycin i druków pisanych metodą Braille’a i przekonać się, jaką trudność sprawia ich odczytanie. Zakładając specjalne okulary mogły zobaczyć świat oczami osób z dysfunkcją narządu wzroku. W tym dniu Dzieci z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały bajki pt.: ,,Złota kaczka’’ czytanej metodą Braille’a. Dla Wszystkich Przedszkolaków było niewątpliwie wyjątkowy dzień. Upowszechniając ideę integracji społecznej oraz prawa, potrzeby i zasoby osób niepełnosprawnych, pamiętaliśmy o przypadającym w dniu 3 marca 2019r. Międzynarodowym Dniu Ochrony Ucha i Słuchu, organizując z tej okazji w dniu 6 marca 2019r. warsztaty edukacyjne pt.: ,,Bajki migowe’’ przy współpracy z Nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. Celem zajęć było rozwijanie czytelnictwa, kultury języka oraz zapoznanie Dzieci ze znakami w języku migowym. Zajęcia były prowadzone przez Nauczycieli oraz Uczniów SOSW, którzy występując w roli lektora i tłumacza zaprezentowali bajkę w języku migowym pt.: ,,Kopciuszek.” Najmłodsi z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, obserwując bacznie znaki języka migowego. Dzieci chętnie uczyły się znaków: proszę, dziękuję, przepraszam, dom, mama, brawo, dziewczynka, chłopiec itd… powtarzając je z zadziwiającą precyzją. Mając na uwadze właściwy rozwój mowy u Dzieci, który zależny jest od prawidłowego rozwoju słuchu, w dniu 6 marca 2019r. w siedzibie przedszkola odbyły się przesiewowe badania słuchu, które przeprowadzili Specjaliści surdologopedii z SOSW w Kielcach. Warunkiem przystąpienia do badania była pisemna zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna Dziecka. Mimo ogromnego zainteresowania Rodziców, nie udało się ze względów czasowych i organizacyjnych przeprowadzić badania słuchu wśród wszystkich zgłoszonych Przedszkolaków. W związku z tym, Nauczyciele z SOSW zapraszają zainteresowanych Rodziców z Dziećmi do siedziby placówki przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach, na bezpłatne konsultacje i badania. Warsztaty w ramach Tygodnia Kultury Języka zakończyliśmy w dniu 7 marca 2019r., realizując zajęcia pt. ,,ABC kultury żywego słowa,” przygotowane przez Panie: Małgorzatę Zięcik-Czarny i Jagodę Obarę, neurologopedów zatrudnionych w naszej placówce. Podczas warsztatów Dzieci dowiedziały się ,,Co to znaczy pięknie mówić?’’ Przedszkolaki zostały zapoznane z podstawowymi zasadami konwersacji, ćwiczyły oddychanie w spoczynku i w czasie mówienia oraz uczestniczyły w ,,gimnastyce buzi i języka.” Dzieci recytowały ,,wiersze łamiące języki’,” rozwiązywały zagadki z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów ukrytych w skrzyni. Atrakcją zajęć były zabawy słowem, polegające na dokańczaniu zdań i określaniu ich treści na zasadzie ,,prawda-fałsz.” Wszelkie inicjatywy i aktywności czytelnicze realizowane podczas obchodów Tygodnia Kultury Języka miały na celu pozytywne i twórcze oddziaływanie na rozwój emocjonalny Dzieci. Ćwiczyły pamięć i wyobraźnię, uczyły myślenia, rozwijały język, wskazywały wartości moralne godne naśladowania oraz kształtowały nawyk zdobywania wiedzy. Przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w warsztatach czytelniczych i obcowania z szeroko pojętą literaturą. Tydzień Kultury Języka był świętem kultury i tradycji naszego pięknego kraju.

Zdjęcia Edukacyjne i Bajki z Kliszy

 

Warsztaty "Świat dźwięku i dotyku" - poznajemy Alfabet Braille'a

"Kopciuszek" w języku migowym oraz badania słuchu

Warsztaty logopedyczne "Co to znaczy pięknie mówić?"

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.