Kronika Przedszkola

Świętujemy Dzień Strażaka

W dniu 7 maja 2019 r. nasze Przedszkole odwiedzili odważni Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z oddziału Niewachlów- Kielce, a wśród nich Pan Marek Wrona, Tatuś naszej koleżanki Marysi z grupy Biedronek. Poznawanie ról społecznych, pełnionych przez ważne osoby m.in. strażaków - jest ważnym elementem programu wychowania przedszkolnego i służy kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych Dziecka. Święto Strażaków i Straży Pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od setek lat obchodzone jest w Polsce w dniu Św. Floriana, Patrona tej grupy zawodowej. Nasi Goście ubrani w mundury koszarowe i bojowe, wzbudzili swoją obecnością wielki zachwyt i entuzjazm wśród Dzieci. W czasie spotkania, zgodnie zaleceniami MEN w sprawie realizacji zadań dotyczących doradztwa zawodowego w ramach preorientacji zawodowej, Przedszkolaki poznały zagadnienia trudnej i niebezpiecznej pracy Strażaka. Dzieci dowiedziały się, że Strażacy muszą być odważni, silni, odporni na stres, zdecydowani i opanowani we wszystkich sytuacjach, gdyż praca ta jest niezwykle odpowiedzialna i zdarza się, że Strażacy poświęcają własne życie dla ratowania innych. Mając na uwadze propagowanie wiedzy i umiejętności w obszarze ratowania życia ludzkiego wspaniali Goście zapoznali naszych Milusińskich z zasadami udzielania pierwszej pomocy i zaprezentowali akcję ratowniczą z użyciem fantomu. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną, że poza akcjami gaszenia pożarów Strażacy jeżdżą do wypadków drogowych by pomóc poszkodowanym, że udzielają pomocy podczas klęsk żywiołowych, ratują ludzi gdy zagraża im niebezpieczeństwo a także pomagają zwierzętom. Przedszkolaki miały możliwość poznania wyposażenia, jakim dysponują Strażacy podczas akcji ratowniczych, przymierzyć strażacki hełm i mundur, aby choć przez chwilę móc poczuć się Strażakiem. Wielką frajdę sprawiło Dzieciom to, że mogły obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie oraz uczestniczyć w pokazie ,,gaszenia pożaru’’ z wykorzystaniem hydronetki, czyli podręcznego, przenośnego sprzętu gaśniczego. Na koniec spotkania wykonaliśmy pamiątkowe grupowe zdjęcia zaś Dzieci otrzymały od Strażaków wspaniałe upominki w postaci kolorowych naklejek. Serdecznie dziękujemy naszym Gościom i wszystkim Strażakom za trudną, bezinteresowną i niebezpieczną pracę oraz za gotowość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom. Życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

Uczymy się ratować życie

Poznajemy wóz strażacki i sprzęt gaśniczy

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.