Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
Grupa integracyjna dzieci 5, 6 -letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Małgorzata Wąsala
mgr Agnieszka Słomka - Polewka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Joanna Dziuba

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Agata Żurowska

Pomoc nauczyciela:
Anna Ludwinek


Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

     

    Biedroneczki to radosne dzieciaki! „Tak, tak...minęły już dwa lata odkąd pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy.  Jesteśmy integracyjnym oddziałem, który liczy dwadzieścioro dzieci (9 dziewczynek i 11 chłopców). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Biedroneczki  integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się do tej pory w przedszkolu (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych i poznania świata. Dzięki zajęciom dydaktycznym  Dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i  rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby Przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w Przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój Dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery,  wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. Biedroneczki uczestniczą także w zajęciach z podstawy programowej: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe.
    „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”- Benjamin Franklin.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:30 - 11:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe - rytmika (wtorek).
11:00 - 11:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
11:00 - 11:30 Religia (czwartek).
11:00 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
(w godz.  11:30–11:45 w poniedziałek i środę z uwagi na język angielski, a w czwartek z uwagi na religię).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
13:00 - 13:30 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III i IV.

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Styczeń 2020

1. Mijają dni, miesiące, lata
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia miesięcy
- poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia
2. Biały tydzień w przedszkolu
- rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
- wdrażanie do wspólnej, zgodnej zabawy
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
- wyrabianie zdrowotnych nawyków żywieniowych
3. Zima i zwierzęta
- pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy- dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
- poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce, podawanie ich ptasich cech
- utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą
4. Babcia i dziadek
- określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
- podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków
- wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami)
5. Projekt Bezpieczeństwo
- rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych
- wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
- rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia - swojego i innych.


Piosenka do nauki
„Bałwanek”

 

I. Ulepiła zima
dla dzieci bałwanka.
Wszyscy się radują
od samego ranka.
Ref.: Tańczy, tańczy z nami
mroźna pani zima,
tańczyć nagle z zimą
bałwanek zaczyna.
II. Stają dzieci w kole,
piosenkę śpiewają,
prezent dla bałwanka
bardzo ładny mają.
Ref.: Tańczy...
III. Kolorową czapkę,
szalik kolorowy
oraz zaproszenie
na koncert zimowy
Ref.: Tańczy...

 

 

 
Wiersz do nauki
„Śnieg”
I. Salach

Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba puszek leci.
Zabierzemy łyżwy, sanki,
ulepimy dwa bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami.

 

 

 

 

Aktualności

 

 

Warsztaty ekologiczne z uczniami LO

Andrzejki

Urodziny pluszowego misia

Spotkanie z funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego

Z życia przedszkola

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Dzień przyjaciół zwierząt

Wyjazd do Teatru Kubuś

Wizyta na poczcie

Dzień chłopaka

Próbna ewakuacja

Sprzątanie świata

Wracamy do przedszkola

Wyjście na skrzyżowanie - 17.09.2019 r.

 

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.