Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
Grupa integracyjna dzieci 5, 6 -letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Małgorzata Wąsala

mgr Edyta Schmid-Surgiel

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Joanna Dziuba

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Agata Żurowska

Pomoc nauczyciela:
Pani Anna Ludwinek


Oddział czynny w godz. 8:00 – 16.00

    Biedroneczki to radosne i bardzo mądre dzieciaki! „Tak, tak...minęły już trzy lata odkąd pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy. Jesteśmy integracyjnym oddziałem, który liczy dwadzieścioro dzieci (8 dziewczynek i 12 chłopców). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, tyflopedagogiem, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. U nas, każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego staramy się wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę i dorosłe życie. W naszej grupie panuje miła, ciepła i rodzinna atmosfera. W trudnych sytuacjach możemy liczyć na wzajemną pomoc i zrozumienie. Biedroneczki integrują się we wspólnej zabawie, powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się do tej pory w przedszkolu (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Każdego dnia bawiąc się przygotowujemy się do roli ucznia, wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych i poznania świata. Dzięki zajęciom dydaktycznym Dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby Przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w Przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój Dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery, wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. 

Biedroneczki uczestniczą także w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe.
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”- Benjamin Franklin. 

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale II.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:30 - 11:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe - rytmika (wtorek).
11:00 - 11:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
11:00 - 11:30 Religia (czwartek).
11:00 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
(w godz.  11:30–11:45 w poniedziałek i środę z uwagi na język angielski, a w czwartek z uwagi na religię).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
13:00 - 13:30 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:30 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale II.

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 

    • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

    • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Wrzesień 2020 r.

1. W przedszkolu 

To ja 

Podawanie informacji o sobie 

- określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów 

- określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku 

- określanie swoich zainteresowań. 

Nasza grupa 

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie 

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. 

Nasze zmysły 

Poznawanie świata poprzez zmysły 

- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu. 

2. Znowu w przedszkolu 

Nasza grupa 

Współdziałanie w grupie 

- uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne. 

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji 

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. 

Jesteśmy Polakami 

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej 

- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju. 

3. Moja droga do przedszkola 

Nasz kontakt z techniką 

Środki transportu 

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego 

- poznawanie znaczenia pasów itd. 

4. Nadeszła jesień 

Poznajemy przyrodę 

Jesień 

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści 

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach 

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny,    niestandardowy sposób 

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy) 

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór. Piosenka pt: „Wspomnienia z wakacji” J. Kucharczyk

1. Choć wakacje się skończyły,
Chociaż minął wolny czas,
Mamy tyle wspomnień,
Tyle pięknych zdjęć
Z wczasów i wyjazdów,
Ze słonecznych miejsc.

Ref:
Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je
I wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.

2. Warto zwiedzić całą Polskę
Od Bałtyku aż do Tatr.
Poznać inne kraje,
Lecz pamiętać też-
Tam, gdzie babcia, dziadek
Jest przecudna wieś.

Ref:
Gdzie góry wysokie…


Wiersz pt: „Uprzejmy Krzyś” M. Strękowska-Zaremby

Krzyś rzekł uprzejmie „proszę”,
gdy zgubił ołówek Małgosi,
„przepraszam” zaś powiedział,
Gdy dostał podarek od Zosi.
Na powitanie dziadka
„dziękuję!” zawołał radośnie,
Kiedy chciał pójść do kina,
„przepraszam!” wykrzyknął donośnie.
Znał czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję,
Lecz czy na pewno wiedział, kiedy się je stosuje?

 

 Aktualności

Konkurs pięknej wymowy

 

Warsztaty logopedyczne

 

Bajki migowe

 

Bajki z kliszy

 

Cała Polska czyta dzieciom

 

Warsztaty teatralne

 

Wizyta w bibliotece

 

Warsztaty: Świat dźwięku i dotyku

 

Walentynki

 

Bal karnawałowy

 

Zdrowy Przedszkolak

 

Dzień Babci i Dziadka


Bezpieczne ferie

Biały tydzień

Wigilia

Szlachetna paczka

Dzień aktywnej rehabilitacji

Wizyta Św. Mikołaja

Warsztaty ekologiczne z uczniami LO

Andrzejki

Urodziny pluszowego misia

Spotkanie z funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego

Z życia przedszkola

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Dzień przyjaciół zwierząt

Wyjazd do Teatru Kubuś

Wizyta na poczcie

Dzień chłopaka

Próbna ewakuacja

Sprzątanie świata

Wracamy do przedszkola

Wyjście na skrzyżowanie - 17.09.2019 r.

 

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.