^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
Grupa integracyjna dzieci 4-letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Małgorzata Wąsala
mgr Aneta Kasprzyk

Nauczyciel wspomagający:
mgr Jolanta Detka

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Agata Żurowska

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Pomoc nauczyciela:
Anna Ludwinek


Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

     

Integracyjna grupa Biedronek liczy dwadzieścioro dzieci (9 dziewczynek i 11 chłopców). „Tak, tak...już minął rok odkąd pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy. Po wakacjach powróciliśmy do tej samej sali ale dołączyli do nas dwaj  sympatyczni koledzy i jedna śliczna koleżanka”.  Obecnie Biedroneczki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności).  Zabawa, która w Maluchach stanowiła podstawę aktywności i działalności, teraz już nie jest jedyną formą zajęć.  Dzięki zajęciom dydaktycznym  Dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i  rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera zabaw i zajęć sprzyja  integracji, nawiązaniu przyjaźni  oraz poczuciu akceptacji  w grupie. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby Przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w Przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój Dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery,  wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe (rytmika).
    „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”- Benjamin Franklin.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale II.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:25 Śniadanie.
9:25 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Zajęcia muzyczno – ruchowe (piątek).
11:30 - 12:00 Język angielski (wtorek, czwartek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.
.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Czerwiec 2019

1. Niby tacy sami, a jednak inni.
Dziecięce relacje
- stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy); kształtowanie postawy tolerancji; dzielenie się swoimi przeżyciami.
Myślenie (twórcze)
- przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, ukośnej linii – w górę itp.
Uwaga
- skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
- uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
Intuicja geometryczna
- wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
2. Wakacyjne podróże
Środki transportu i ruch drogowy
- poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.
Dbałość o bezpieczeństwo
- omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu;
- przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
Świat bliski i świat daleki
- dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.
Myślenie przyczynowo- skutkowe
- układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
3. Pożegnania nadszedł czas.
Współdziałanie w grupie
- uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Myślenie (logiczne)
- rozwiazywanie prostych zagadek.
Pamięć
-powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek
Słownictwo, wypowiedzi ustne
- nazywanie przedmiotów i ich kolorów; słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Liczenie, klasyfikowanie
- liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
- porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
4. Las
Obserwacja przyrody
- obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu,  podczas spacerów i wycieczek; zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew liściastych i drzew iglastych;
- utrwalanie nazw zwierząt leśnych; uwrażliwianie na konieczność dbania o zasoby przyrody.
Zainteresowania plastyczne
- malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
Muzyka i śpiew, muzyka i ruch
- śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
- uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.


Piosenka do nauki
„Wakacje” sł. i muz. B. Forma

 

1. Fale, morskie fale
I piasek na plaży,
o letniej zabawie
każdy przecież marzy.
Ref.
Lato, lato, lato
dzisiaj wita nas,
latem, latem, latem
miło spędzasz czas.
2.Góry, nasze góry
i pachnące lasy,
plecak zabieramy,
jedziemy na wczasy.
Ref.  Lato, lato…
3. Rzeki i jeziora
już na nas czekają,
wioski i kajaki
na spływ zapraszają.
Ref. Lato, lato…

 

 

 
Wiersz do nauki
„Wakacje" A. Widzowskiej

Kiedy nam buzie ogrzewa lato,
czas na przygody z mamą i tatą.
Czekają góry, pachnące łąki,
morze i plaża , konie , biedronki!

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach,
przedszkole na nas rzecznie poczeka,
odpoczną w ciszy lalki, zabawki,
dwie karuzele, miś i huśtawki.

Chętnie wrócimy do naszej pani
z wakacyjnymi opowieściami
o sarnach w lesie, o rybach w morzu
i ptasich gniazdach ukrytych w zbożu.

Będziemy liczyć białe muszelki,
poznamy nowe ważne literki,
a ten, kto butów sam nie sznuruje,
w mig się nauczy! Ja już sznuruję!

 

 

 

Aktualności

 

 OGŁOSZENIE

Zapraszam na konsultacje indywidualne z wychowawcą grupy, które odbędą się w dniu 17.05.2019 r. w godz. 15.30- 16.30.

mgr Aneta Kasprzyk

 

 

 

 

Festyn sportowy

Pomarańczowy Dzień

Dzień Mamy i Taty

Dzień Europejczyka

Spotkanie ze strażakami

Święto Konstytucji 3 Maja

Wizyta Pani leśnik

Doświadczenia młodego badacza

W Muzeum Dialogu Kultur

Pokaz mody wiosennej

Pierwszy Dzień Wiosny


Wizyta Pani dietetyk

Zajęcia z Panią logopedą

Wycieczka do drukarni

Bajki migowe

Świat dźwięku i dotyku

Bajki z kliszy

Wiceprezydent Kielc czyta dzieciom

Rodzice czytają dzieciom

Spotkanie z panią Bibliotekarką

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Czyste powietrze wokół nas

Dzień zdrowej przekąski

Szlachetna paczka

Biały dzień

Jasełka

Wigilia

Koncert Bożonarodzeniowy

Święty Mikołaj w przedszkolu

Barbórka

Dzień aktywnej rehabilitacji

Andrzejki

Urodziny Pluszowego Misia

Wyjazd do teatrzyku 'Kubuś'

Dzień Praw Dziecka

Dzień Niepodległości

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie z kucykiem

Pies - funkcjonariusz Straży Miejskiej

Wizyta policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego

Święto dyni

Przygotowania do przedstawienia "Barwy jesieni"

Dzień Chłopaka

Dzień Przedszkolaka

Sprzątanie Świata

Festyn Rodzinny

Finansowy Elementarz

Wycieczka do Kapkaz

Dzień Sportu

Dzień Mamy i Taty

W przedszkolnym ogrodzie

Wycieczka do "Magii Karmelu"

Pomarańczowy Dzień

Kino sferyczne "Tajemnica drzew"

"Zabawy Młodego Odkrywcy"

Wizyta w Teatrze "Kubuś"

Światowy Dzień Zdrowia

Pokaz mody wiosennej

"Moja rada na odpada"

Pierwszy dzień wiosny

Promujemy zdrowie

Tydzień kultury języka

DZIEŃ KOBIET

AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WIZYTA STOMATOLOGÓW - AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WALENTYNKI

PRZYGOTOWANIA DO BALU

ZABAWY NA ŚNIEGU

BIAŁY DZIEŃ

WIGILIA

BARBÓRKA

ANDRZEJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

CZEKOLADOWY DZIEŃ

SZUKAMY OZNAK JESIENI

SPRZĄTANIE ŚWIATA

NASZE CODZIENNE ZAJĘCIA

WYCIECZKA DO KOMPLEKSU ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

"Wiosna w lesie"

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - KONKURS RECYTATORSKI

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - "BAJKI MIGOWE", "BAJKI Z KLISZY"

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WALENTYNKI

DOKARMIAMY PTAKI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DPS

DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - OZDOBA CHOINKOWA

ANDRZEJKI


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA - ZNAMY SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

MLECZNIE-ZDROWO-BANANOWO


WYCIECZKA NA CMENTARZ STARY PRZY UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH

 
ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ


ZAJĘCIA W GRUPACH


Należymy do Ligi Ochrony Przyrody

 

TRADYCJA ROBIENIA PALM WIELKANOCNYCH

WIGILIA

Spotkanie z Panią Pielęgniarką

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

BIEDRONKI ZBIERAJĄ NAKRĘTKI

FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ "ZIELONO MI"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

FESTYN

5 URODZINY WIKTORKA

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Przyroda

Przyroda zimą

poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.

2. Idzie zima ze śniegiem Przyroda

Obserwacja przyrody

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.

Przyroda zimą

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

3. W oczekiwaniu na święta
Rodzina

Więzi rodzinne

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

4. Projekt Książka

Początkowa nauka czytania i pisania

Kącik książki

wybieranie książeczek do czytania

samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby

wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi

wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek

poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)

ustalanie sposobu korzystania z książek.

Zainteresowania czytelnicze

słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów

tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny
dla Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w PS nr 19 pod tytułem „Idzie wiosna”

W ramach współpracy z Publicznym Przedszkolem Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach nasi Wychowankowie wzięli udział w konkursie plastycznym pod tytułem „Idzie wiosna,” zorganizowanym przez kreatywnych Gospodarzy.
W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozstrzygnięto konkurs, którego głównym celem była aktywizacja i rozwijanie możliwości twórczych i artystycznych Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako że tematykę wiosenną mamy opanowaną
do perfekcji, Dzieci wykazały się wiedzą, pomysłowością
i umiejętnościami manualnymi na najwyższym poziomie. Wykonały wspaniałe prace plastyczne, które zostały nagrodzone i wyróżnione przez profesjonalne Jury. I tak:
I miejsce w kategorii wiekowej 6-7 latków zdobył Rafał Pasik
z grupy Krasnali, II miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajął Michał Otwinowski z grupy Muchomorków, natomiast III miejsce wśród Dzieci 5-letnich zajął Franciszek Trzebiński
z grupy Motylków. Wyróżnienia otrzymały: Lena Adamiec
z grupy Motylków oraz Zuzanna Kita z grupy Pszczółek.
Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim Nauczycielom
pracującym w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Świętokrzyskie Skrzaty” za wspaniałą inicjatywę, zaproszenie do udziału w konkursie i atrakcyjne nagrody. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu spektakularnych sukcesów w kolejnych wyzwaniach konkursowych.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.