Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
Grupa integracyjna dzieci 5, 6 -letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Małgorzata Wąsala
mgr Agnieszka Słomka - Polewka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Joanna Dziuba

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Agata Żurowska

Pomoc nauczyciela:
Anna Ludwinek


Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

     

    Biedroneczki to radosne dzieciaki! „Tak, tak...minęły już dwa lata odkąd pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy.  Jesteśmy integracyjnym oddziałem, który liczy dwadzieścioro dzieci (9 dziewczynek i 11 chłopców). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Biedroneczki  integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się do tej pory w przedszkolu (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych i poznania świata. Dzięki zajęciom dydaktycznym  Dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i  rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby Przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w Przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój Dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery,  wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. Biedroneczki uczestniczą także w zajęciach z podstawy programowej: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe.
    „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”- Benjamin Franklin.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:30 - 11:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe - rytmika (wtorek).
11:00 - 11:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
11:00 - 11:30 Religia (czwartek).
11:00 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
(w godz.  11:30–11:45 w poniedziałek i środę z uwagi na język angielski, a w czwartek z uwagi na religię).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
13:00 - 13:30 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III i IV.

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

    • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

    • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
kwiecień 2020

1.Wielkanoc

Rodzina

Więzi rodzinne

-kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np. Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

2.Wiosenne powroty

Przyroda

Przyroda wiosną

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

-omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

3.Wiosna na wsi

Przyroda

Przyroda wiosną

-poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

-rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych,

-porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt

4.Dbamy o przyrodę

Przyroda

Podstawy ekologii

-poznawanie sposobów ochrony środowiska.

Przyroda wiosną

-uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

-obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

Nauka piosenki pt.: „Wołanie wiosny”

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola

już zielone były pola,

a bociany klekotały,

bo na łąkę przyleciały.

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,

zielona panienka wesoła.

W oczy świeci nam

złotym słońcem

i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x)

II. Na gałązkach pierwsze pąki,

a na pąkach pierwsze bąki.

Żabki skaczą, a skowronek

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref.: Zielona wiosenka…

III. Na spacerze zobaczymy,

czy już nigdzie nie ma zimy.

Teraz wiosna rządzić będzie,

z czego bardzo się cieszymy!

Ref.: Zielona wiosenka…

Nauka wiersza Władysława Broniewskiego pt.: „Śmigus”

Śmigus! Dyngus! Na uciechę

z kubła wodę lej ze śmiechem!

Jak nie kubła, to ze dzbana,

śmigus-dyngus dziś od rana!

Staropolski to obyczaj,

żebyś wiedział i nie krzyczał,

gdy w Wielkanoc, w drugie święto,

będziesz kurtkę miała zmokniętą.

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka


Bezpieczne ferie

Biały tydzień

Wigilia

Szlachetna paczka

Dzień aktywnej rehabilitacji

Wizyta Św. Mikołaja

Warsztaty ekologiczne z uczniami LO

Andrzejki

Urodziny pluszowego misia

Spotkanie z funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego

Z życia przedszkola

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Dzień przyjaciół zwierząt

Wyjazd do Teatru Kubuś

Wizyta na poczcie

Dzień chłopaka

Próbna ewakuacja

Sprzątanie świata

Wracamy do przedszkola

Wyjście na skrzyżowanie - 17.09.2019 r.

 

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.