Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
 integracyjna dzieci 5, 6 -letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Małgorzata Wąsala

mgr Edyta Schmid-Surgiel

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Joanna Dziuba

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Agata Żurowska

Pomoc nauczyciela:
Pani Anna Ludwinek


Oddział czynny w godz. 8:00 – 16.00

 

    Biedroneczki to radosne i bardzo mądre dzieciaki! „Tak, tak...minęły już trzy lata odkąd pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy. Jesteśmy integracyjnym oddziałem, który liczy dwadzieścioro dzieci (8 dziewczynek i 12 chłopców). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem,  fizjoterapeutą, neurologopedą, i terapeutą integracji sensorycznej. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. U nas, każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego staramy się wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę i dorosłe życie. W naszej grupie panuje miła, ciepła i rodzinna atmosfera. W trudnych sytuacjach możemy liczyć na wzajemną pomoc i zrozumienie. Biedroneczki integrują się we wspólnej zabawie, powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się do tej pory w przedszkolu (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Każdego dnia bawiąc się przygotowujemy się do roli ucznia, wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych i poznania świata. Dzięki zajęciom dydaktycznym Dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby Przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w Przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój Dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery, wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. 

Biedroneczki uczestniczą także w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe.
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”- Benjamin Franklin. 

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie ogólnodostępnej „Biedronki”

od dnia 07.09.2020 r.

6:30 - 8:00        Dzieci przebywają w oddziale II.

8:00 - 8:30        Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne.

                         Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.

8:30 - 8:45        Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00        Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).

9:00 - 9:20        Śniadanie.

9:20 - 9:30        Czynności  higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

9:30 - 10:00      Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:00 - 10:30    Zabawy ruchowe.

10:30 - 11:00    Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

11:00 - 11.30    Religia (czwartek, piątek).

11:00 - 11:45    Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00    Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).

12:00 - 12:30    Obiad.

12:30 - 13.30  Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne,
                       uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.

13.00 – 13.30    Język angielski (wtorek).

13:30 - 13:45    Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).

13.45 – 14.15    Język angielski (środa).

13:45 - 14:00    Podwieczorek.

14:00 - 16:00   Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 

    • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

    • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

listopad 2020

1. Urządzenia elektryczne 
Nasz kontakt z techniką
Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne
- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
- poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form za-stosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera). 
2. Pada deszcz
Poznajemy przyrodę 
Jesień
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
3. Moje prawa i obowiązki
Świat wartości
Wartości społeczno-moralne
- przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
- akceptowanie równości praw wszystkich.
Aktywność językowa
Wypowiedzi ustne
- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
4. Zdrowie naszym skarbem
Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu) 
- dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
Zdrowa żywność
- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych
- przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

PIOSENKA DO NAUKI:

Dola parasola (sł. H. Łochocka, muz. E. Pałłasz)
 
1.Stał parasol koło ściany,
Przekrzywiony, zapłakany,
Chlip, chlip, chlap.(bis)
Nos drewniany wygiął w rurkę,
A łzy w koło ciekną ciurkiem,
Ciap, kap, ciap.(bis)

Ref: Chlip, chlip, chlap,
Ciap, kap, ciap.(bis)
 
2.Wycieraczka rzekła "Panie
Kiedyż wreszcie pan przestanie”
Chlip, chlip, chlap. (bis)
"Gdy pan płakać chce nad sobą,
To już na mnie , a nie obok”
Ciap, kap, ciap.(bis)
 
Ref: Chlip, chlip, chlap….
Ciap, kap, ciap. (bis)
 
3."Dzisiaj słota, kapuśniaczek,
Nie dziwota, że popłaczę".
Chlip, chlip, chlap (bis).
Nosa wytrzeć też nie mogę,
Muszę płakać na podłogę.
Ciap, kap, ciap. (bis)
 
Ref: Chlip, chlip, chlap…
 
WIERSZ DO NAUKI
 J. Koczanowska
Listopad
 
Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,
żeby zobaczyć wiele zalet.
Kiedy ostatnie liście spadną
i szare chmury skryją niebo,
listopad jest jak baśń ciekawa,
ma w sobie coś tajemniczego.
Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują,
deszcz kropelkami w okno stuka,
to jest melodia listopada –
niezwykle piękna, chociaż smutna.

 Aktualności

 

Jesienne zabawy

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Dzień Życzliwości

11 Listopada - Święto Niepodległości

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Dzień Nauczyciela

Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu

Dzień Chłopaka

Łapiemy jesienne promienie słońca 

Na przejściu dla pieszych

Pierwsze dni w przedszkolu 

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.