^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności   

 

Biedronki
Grupa integracyjna dzieci 5, 6 -letnich


Nauczyciele prowadzący:

mgr Małgorzata Wąsala
mgr Agnieszka Słomka - Polewka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Joanna Dziuba

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Agata Żurowska

Pomoc nauczyciela:
Anna Ludwinek


Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

     

    Biedroneczki to radosne dzieciaki! „Tak, tak...minęły już dwa lata odkąd pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy.  Jesteśmy integracyjnym oddziałem, który liczy dwadzieścioro dzieci (9 dziewczynek i 11 chłopców). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Biedroneczki  integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się do tej pory w przedszkolu (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych i poznania świata. Dzięki zajęciom dydaktycznym  Dzieci zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności i  rozpoznają swoje możliwości i zainteresowania. Uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby Przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w Przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój Dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery,  wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. Biedroneczki uczestniczą także w zajęciach z podstawy programowej: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe.
    „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”- Benjamin Franklin.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:30 - 11:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe - rytmika (wtorek).
11:00 - 11:30 Język angielski (poniedziałek, środa).
11:00 - 11:30 Religia (czwartek).
11:00 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
(w godz.  11:30–11:45 w poniedziałek i środę z uwagi na język angielski, a w czwartek z uwagi na religię).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
13:00 - 13:30 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:30 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III i IV.

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie;
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka
  • tworzenie przyjaznej atmosfery;
  • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci;
  • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Grudzień 2019

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
Przyroda
- Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, soli kamiennej.
- Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
- Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
2. Idzie zima ze śniegiem
Przyroda
- Obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
- Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
3. Idą święta
Rodzina
- Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
Aktywność językowa
- Stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
Elementy matematyki
- Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
- Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
- Poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.
4. Projekt Prezenty
Świat techniki
- stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
- samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem
- poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
- dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
Koledzy, grupa przedszkolna
- poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itd.
- dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
Elementy matematyki
- dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
- klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
- mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami
- porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy. 


Piosenka do nauki
„Zima” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

 

I. Taka cisza dookoła,
tak się zmienił park i sad.
Nocą przyszła do nas zima,
zasypała śniegiem świat.
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.
II. Patrz, śnieżynki tańczą walca
i wirują z wiatrem w takt.
Wznoszą się wysoko w górę.
Niech ten taniec długo trwa.
Ref.: Pada śnieg…
III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,
jakby ktoś odmienił świat.
Jakby czarodziejską różdżką
zmienił wszystko wokół nas.
Ref.: Pada śnieg…

 

 

 
Wiersz do nauki
„ORSZAK MIKOŁAJOWY” - Dorota Gellner

Polem srebrzystym,
polem zimowym,
wędruje orszak mikołajowy.

Najpierw Aniołki idą parami.
Niosą koszyczki.
Z czym?
Z prezentami!

Potem Mikołaj
poważnie kroczy,
wśród zmarszczek błyszczą
niebieskie oczy.
Mikołaj także
ma paczek mnóstwo,
a lód na rzece
świeci jak lustro.

Za Mikołajem
w śnieżnej zamieci
idą choinki.
Dokąd?
Do dzieci!

Wędruje orszak
Dalej i dalej…
A dzieci w domach
nie śpią dziś wcale!

 

 

 

 

Aktualności

 

 

 OGŁOSZENIE

W dniu 03.10.2019r. w godzinach 16.00 - 17.00, odbędą się indywidualne konsultacje z wychowawcą grupy Biedronki.
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Wąsala

 

Wracamy do przedszkola

Wyjście na skrzyżowanie - 17.09.2019 r.

Festyn sportowy

Pomarańczowy Dzień

Dzień Mamy i Taty

Dzień Europejczyka

Spotkanie ze strażakami

Święto Konstytucji 3 Maja

Wizyta Pani leśnik

Doświadczenia młodego badacza

W Muzeum Dialogu Kultur

Pokaz mody wiosennej

Pierwszy Dzień Wiosny


Wizyta Pani dietetyk

Zajęcia z Panią logopedą

Wycieczka do drukarni

Bajki migowe

Świat dźwięku i dotyku

Bajki z kliszy

Wiceprezydent Kielc czyta dzieciom

Rodzice czytają dzieciom

Spotkanie z panią Bibliotekarką

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Czyste powietrze wokół nas

Dzień zdrowej przekąski

Szlachetna paczka

Biały dzień

Jasełka

Wigilia

Koncert Bożonarodzeniowy

Święty Mikołaj w przedszkolu

Barbórka

Dzień aktywnej rehabilitacji

Andrzejki

Urodziny Pluszowego Misia

Wyjazd do teatrzyku 'Kubuś'

Dzień Praw Dziecka

Dzień Niepodległości

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie z kucykiem

Pies - funkcjonariusz Straży Miejskiej

Wizyta policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego

Święto dyni

Przygotowania do przedstawienia "Barwy jesieni"

Dzień Chłopaka

Dzień Przedszkolaka

Sprzątanie Świata

Festyn Rodzinny

Finansowy Elementarz

Wycieczka do Kapkaz

Dzień Sportu

Dzień Mamy i Taty

W przedszkolnym ogrodzie

Wycieczka do "Magii Karmelu"

Pomarańczowy Dzień

Kino sferyczne "Tajemnica drzew"

"Zabawy Młodego Odkrywcy"

Wizyta w Teatrze "Kubuś"

Światowy Dzień Zdrowia

Pokaz mody wiosennej

"Moja rada na odpada"

Pierwszy dzień wiosny

Promujemy zdrowie

Tydzień kultury języka

DZIEŃ KOBIET

AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WIZYTA STOMATOLOGÓW - AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WALENTYNKI

PRZYGOTOWANIA DO BALU

ZABAWY NA ŚNIEGU

BIAŁY DZIEŃ

WIGILIA

BARBÓRKA

ANDRZEJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

CZEKOLADOWY DZIEŃ

SZUKAMY OZNAK JESIENI

SPRZĄTANIE ŚWIATA

NASZE CODZIENNE ZAJĘCIA

WYCIECZKA DO KOMPLEKSU ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

"Wiosna w lesie"

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - KONKURS RECYTATORSKI

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - "BAJKI MIGOWE", "BAJKI Z KLISZY"

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WALENTYNKI

DOKARMIAMY PTAKI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DPS

DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - OZDOBA CHOINKOWA

ANDRZEJKI


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA - ZNAMY SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

MLECZNIE-ZDROWO-BANANOWO


WYCIECZKA NA CMENTARZ STARY PRZY UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH

 
ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ


ZAJĘCIA W GRUPACH


Należymy do Ligi Ochrony Przyrody

 

TRADYCJA ROBIENIA PALM WIELKANOCNYCH

WIGILIA

Spotkanie z Panią Pielęgniarką

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

BIEDRONKI ZBIERAJĄ NAKRĘTKI

FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ "ZIELONO MI"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

FESTYN

5 URODZINY WIKTORKA

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Przyroda

Przyroda zimą

poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.

2. Idzie zima ze śniegiem Przyroda

Obserwacja przyrody

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.

Przyroda zimą

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

3. W oczekiwaniu na święta
Rodzina

Więzi rodzinne

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

4. Projekt Książka

Początkowa nauka czytania i pisania

Kącik książki

wybieranie książeczek do czytania

samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby

wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi

wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek

poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)

ustalanie sposobu korzystania z książek.

Zainteresowania czytelnicze

słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów

tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny
dla Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w PS nr 19 pod tytułem „Idzie wiosna”

W ramach współpracy z Publicznym Przedszkolem Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach nasi Wychowankowie wzięli udział w konkursie plastycznym pod tytułem „Idzie wiosna,” zorganizowanym przez kreatywnych Gospodarzy.
W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozstrzygnięto konkurs, którego głównym celem była aktywizacja i rozwijanie możliwości twórczych i artystycznych Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako że tematykę wiosenną mamy opanowaną
do perfekcji, Dzieci wykazały się wiedzą, pomysłowością
i umiejętnościami manualnymi na najwyższym poziomie. Wykonały wspaniałe prace plastyczne, które zostały nagrodzone i wyróżnione przez profesjonalne Jury. I tak:
I miejsce w kategorii wiekowej 6-7 latków zdobył Rafał Pasik
z grupy Krasnali, II miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajął Michał Otwinowski z grupy Muchomorków, natomiast III miejsce wśród Dzieci 5-letnich zajął Franciszek Trzebiński
z grupy Motylków. Wyróżnienia otrzymały: Lena Adamiec
z grupy Motylków oraz Zuzanna Kita z grupy Pszczółek.
Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim Nauczycielom
pracującym w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Świętokrzyskie Skrzaty” za wspaniałą inicjatywę, zaproszenie do udziału w konkursie i atrakcyjne nagrody. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu spektakularnych sukcesów w kolejnych wyzwaniach konkursowych.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.