^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w związku z brakiem porozumienia strony rządowej z przedstawicielami ZNP, kadra przedszkola podjęła decyzję w sprawie kontynuacji akcji strajkowej od dnia 15 kwietnia 2019r. do odwołania. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Wychowanków oraz problemy Rodziców/Prawnych Opiekunów w sprawie zapewnienia Dziecku opieki we własnym zakresie, kadra przedszkola będzie kontynuować akcję strajkową w formie protestu rotacyjnego. Będziemy sprawowali opiekę nad Dziećmi oraz zapewnimy im na terenie placówki całodzienne wyżywienie. Odbędą się także zaplanowane w bieżącym tygodniu aktywności, czyli wycieczka Dzieci z grupy Motylków i Biedronek do Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Świąteczne Warsztaty Plastyczne dla Przedszkolaków z udziałem Rodziców. Dyrektor będzie  Państwa informował na bieżąco, o wszelkich ewentualnych zmianach w sprawie organizacji pracy przedszkola w najbliższych dniach. Prosimy zatem Rodziców/Prawnych Opiekunów o czytanie wiadomości zamieszczanych na stronie przedszkola. Dziękujemy Państwu za zrozumienie i wsparcie Kadry Przedszkola w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach.

Z poważaniem dyrektor przedszkola Renata Pająk.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy placówki
w dniach od 9 kwietnia 2019r. do 12 kwietnia 2019r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z Rodzicami w dniu 8 kwietnia 2019r., informuje Państwa o ustalonych zasadach organizacji placówki w dniach trwającej akcji strajkowej:

  • 09.04.2019r. – całodzienna opieka nad Dziećmi z wszystkich grup - zgodnie z deklaracjami rodziców, uzyskanymi podczas rozmów telefonicznych (w tym zajęcia dydaktyczne, całodzienne wyżywienie, zajęcia rekreacyjne oraz wyjazd Dzieci z grupy I Biedronek i grupy III Motylków do Muzeum Hammonda na spektakl ,,Misiaczek” o godz. 8:30 );
  • 10.04.2019r. - całodzienna opieka nad Dziećmi z wszystkich grup - zgodnie z deklaracjami rodziców, uzyskanymi podczas rozmów telefonicznych (w tym zajęcia dydaktyczne, całodzienne wyżywienie, zajęcia rekreacyjne);
  • 11.04.2019r. – całodzienna opieka nad Dziećmi z wszystkich grup - zgodnie z deklaracjami rodziców, uzyskanymi podczas rozmów telefonicznych (w tym zajęcia dydaktyczne, całodzienne wyżywienie, zajęcia rekreacyjne oraz wyjazd Dzieci z grupy II Pszczółek i grupy IV, IVa Muchomorków i Krasnali do Muzeum Hammonda na spektakl ,,Kapitan Porządek” o godz. 8:30 );
  • 12.04.2019r. - całodzienna opieka nad Dziećmi z wszystkich grup - zgodnie z deklaracjami rodziców, uzyskanymi podczas rozmów telefonicznych (w tym zajęcia dydaktyczne, całodzienne wyżywienie, zajęcia rekreacyjne);

Opiekę nad dziećmi w wyżej wymienionych dniach sprawować będzie dyrektor przedszkola oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna, oddelegowana z Przedszkola Samorządowego nr 24 i 25.

Z poważaniem
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że z powodu braku porozumienia strony rządowej z ZNP, od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania pracownicy oświaty przystąpili do akcji strajkowej. Dyrektor przedszkola prosi jednocześnie o odbieranie telefonów i czytanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola w sprawie organizacji pracy przedszkola w dniach strajku.

Z poważaniem dyrektor przedszkola Renata Pająk.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

OGŁOSZENIE

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w związku z przedłużającymi się rozmowami przedstawicieli Rządu ze Związkowcami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kadra przedszkola podejmie akcje strajkową. Dyrektor w dniu 8 kwietnia 2019 r. będzie sprawował opiekę nad 10 dzieci, których rodzice zadeklarowali w oświadczeniach, że nie zapewnią opieki dzieciom we własnym zakresie. Dla tej grupy dzieci są zapewnione posiłki na terenie placówki. W dniu jutrzejszym dyrektor będzie dzwonił do wszystkich Rodziców/Opiekunów Prawnych w sprawie organizacji pracy przedszkola we wtorek - czyli w dniu 9 kwietnia 2019 r., w przypadku kontynuacji akcji strajkowej. Prosimy o czytanie wiadomości zamieszczanych na stronie przedszkola.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że nasza placówka pozostaje w sporze zbiorowym ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego z powodu braku możliwości spełnienia żądań, dotyczących zwiększenia o 1000,00 zł (z wyrównaniem od stycznia 2019r.) wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zatrudnionych w przedszkolu. W dniu dzisiejszym, odbędą się o godzinie 19:00 rozmowy ,,ostatniej szansy” zarządu ZNP z przedstawicielami Rządu, w sprawie spełnienia żądań pracowników oświaty. O godzinie 20:00 w zawiązku z kryzysową sytuacją dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Kielce spotkają się z Panem Prezydentem Marcinem Różyckim. W sytuacji braku porozumienia strony rządowej z ZNP, w dniu 8 kwietnia 2019r. pracownicy oświaty przystąpią do akcji strajkowej. W związku z tym podczas spotkania z Panem Prezydentem zostaną podjęte decyzje, dotyczące zapewnienia dzieciom podstawowej opieki w placówkach oświatowych, które przystąpią do strajku. Dyrektor przedszkola będzie Państwa informował na bieżąco o podjętych decyzjach. Prosimy zatem o śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej placówki. Przepraszając za utrudnienia, dziękujemy jednocześnie Rodzicom i Opiekunom za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej i niekomfortowej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem dyrektor przedszkola Renata Pająk.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

XXVII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
POD HASŁEM:
,,WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ JĘZYKA TO WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ UMYSŁU.”

    W związku z faktem, iż nasze przedszkole od lat kultywuje wśród Dzieci ideę czytelnictwa, uczestnicząc w Akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom,” w organizacji której wspierają nas Włodarze Miasta, Rodzice, Sportowcy, Autorzy książek dla Dzieci, Aktorzy Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach oraz przedstawiciele różnych Fundacji, po raz kolejny przystępujemy do udziału w Akcji ,,Tydzień Kultury Języka.” Zajęcia i Warsztaty w ramach Tygodnia Kultury Języka rozpoczniemy w naszym przedszkolu w dniu 4 marca 2019r., zapraszając Dzieci do udziału w zajęciach edukacyjnych pt.: ,,Wolność i niepodległość języka,” podczas których będziemy ćwiczyć poprawną wymowę i estetyczną artykulację, stosując w dialogach zwroty grzecznościowe. Uświadomimy także Dzieciom jak ważna jest w państwie demokratycznym wolność słowa oraz prawo do kształtowania tożsamości osobistej i społecznej. Tydzień Kultury Języka urozmaici w dniu 4 marca projekcja ,,Bajek z kliszy,” czyli ,,starych” bajek wyświetlanych z projektora, ukrytych na rolkach kliszy. Dla nas będzie to powrót do lat dzieciństwa a dla Dzieci nowa, wspaniała przygoda ucząca ich poszanowania dla przeszłości i zdobyczy cywilizacji.

    Propagując kulturę języka w różnych sytuacjach życiowych poznamy także alternatywne sposoby komunikowania się oraz czytania książek metodą Braill'a, z udziałem Przedstawicieli Fundacji ,,Szansa dla Niewidomych,” działającej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, upowszechniającej ideę integracji społecznej oraz prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych. W dniu 5 marca 2019r. weźmiemy udział w warsztatach ,,Świat dźwięku i dotyku,” podczas których poznamy zasady codziennego funkcjonowania osób niewidomych. Wolontariusze Fundacji wyświetlą także Dzieciom bajkę, czytając opis do kolejnych slajdów z pomocą metody Braill’a.

Upowszechniając ideę integracji społecznej oraz prawa, potrzeby i zasoby osób niepełnosprawnych, pamiętamy o przypadającym w dniu 3 marca Międzynarodowym Dniu Ochrony Ucha i Słuchu, organizując z tej okazji w dniu 6 marca 2019r. warsztaty edukacyjne pt.: ,,Bajki migowe” przy współpracy z Nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. Celem zajęć jest rozwijanie czytelnictwa, kultury języka oraz zapoznanie Dzieci ze znakami w języku migowym, na podstawie adaptacji wybranej bajki, dokonanej na język migowy przez naszych Gości. Zajęcia będą prowadzone przez Nauczycieli oraz Uczniów SOSW, którzy występując w roli lektora i tłumacza, z rekwizytami symbolizującymi poszczególne postaci, zaprezentują bajkę w języku migowym. Lektor demonstrując znakami migowymi treść bajki a tłumacz tłumacząc. Po każdym fragmencie bajki nastąpi przerwa w narracji, by zachęcić Dzieci do powtórzenia poznanych znaków migowych. Nasi Goście przeczytają także Dzieciom fragmenty książek z bogatej literatury dziecięcej.

 Mając na uwadze właściwy rozwój mowy u Dzieci, który zależny jest od prawidłowego rozwoju słuchu, w dniu 6 marca 2019 r. w siedzibie przedszkola odbędą się przesiewowe badania słuchu, które przeprowadzą Specjaliści surdologopedzi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kielcach, do skorzystania z których serdecznie zapraszamy naszych Podopiecznych. Warunkiem przystąpienia do badania jest pisemna zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna Dziecka, wyrażona na formularzu dostępnym u Wychowawców.
Warsztaty w ramach Tygodnia Kultury Języka zakończymy w dniu 7 marca 2019r. realizując zajęcia pt.: ,,ABC kultury żywego słowa,” przygotowane przez Nauczycieli logopedów zatrudnionych w naszej placówce. Podczas warsztatów Nauczyciele wyjaśnią Dzieciom „Co to znaczy pięknie mówić?”, zapoznają Ich z podstawowymi zasadami konwersacji, przećwiczą z Przedszkolakami oddychanie w spoczynku i w czasie mówienia a także przeprowadzą krótką „gimnastykę buzi i języka.” Atrakcją zajęć będzie recytacja ,,wierszyków łamiących języki,” rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów, zabawy słowem polegające na dokańczaniu zdań i określaniu ich treści na zasadzie „prawda - fałsz” oraz scenki sytuacyjne z zastosowaniem zwrotów grzecznościowych. Ponadto w dniu 7 marca Dzieci z grup: Biedronek, Pszczółek, Muchomorków i Krasnali wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Drukarni Wydawnictwa JEDNOŚĆ przy ul. Krakowskiej. Podczas warsztatów Dzieci poznają proces powstawania książki od stworzenia rękopisu dzięki pomysłowości i twórczej pracy autora, wyboru okładki i szaty graficznej książki, poprzez żmudną pracę wydawcy, rysowników, grafików, drukarzy, zecerów i maszynistów, którzy są twórcami zewnętrznej i wewnętrznej strony książki, aż do złożenia materiałów, etap wydrukowania i drogi którą książka musi odbyć, aby pachnąca nowością znalazła się na półkach księgarskich i cieszyła się zainteresowaniem czytelników. Wyjazd Dzieci planowany jest o godz. 9:30 i 10:00.
Warsztaty i zajęcia edukacyjne z zaproszonymi Gośćmi odbędą się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Przedszkola Renata Pająk

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
W RAMACH AKCJI

    W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w dniach od 25 lutego do 1 marca 2019r. zaszczycą nas w przedszkolu swoją obecnością wyjątkowi Goście. Promując wśród Przedszkolaków ideę czytelnictwa będziemy gościć w przedszkolu Panią Edytę Pedrycz, pracownika Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, z którą współpracujemy od wielu lat. W dniu 25 lutego 2019r. Pani Edyta opowie Dzieciom na czym polega praca bibliotekarza, zapozna Je z ciekawymi propozycjami literatury dziecięcej promującej wolność i niepodległość języka ojczystego. Krzewiąc wśród Dzieci ideę integracji społecznej przeczyta Im książkę o niepełnosprawnym chłopczyku, upowszechniającą prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych. Do wspólnego czytania książek zachęcą Dzieci także miłośnicy teatru: Reżyser spektakli teatralnych Pan Przemysław Żmiejko oraz Aktorka Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś” w Kielcach Pani Beata Orłowska, którzy w dniu 26 lutego 2019r. przeprowadzą z Dziećmi warsztaty teatralne, w ramach których zapoznają nas z tajnikami pracy reżysera i aktora lalkarza. Zaprezentują nam lalki ze znanych Dzieciom spektakli teatralnych oraz z aktorską swadą i grą sceniczną przeczytają naszym Milusińskim scenariusz wybranej baśni. W dniu 27 lutego 2019r. w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” weźmiemy udział w wycieczce do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, gdzie obejrzymy sztukę Magdaleny Mrozińskiej pt.: „Zmruż oczko,” zrealizowaną na motywach baśni Hansa Christiana Andersena, w reżyserii - Przemysława Żmiejko. Podczas spektaklu Dzieci poznają historię małego Tadzia, Ich rówieśnika, który przeżywa podobne dylematy życiowe. Otóż w pokoju chłopca po zmroku budzą się dziwne strachy. W ich towarzystwie bardzo trudno zachować spokój, nie mówiąc już o błogim odpłynięciu w krainę snu. Razem z bohaterem postaramy się poszukać odpowiedzi na pytanie… dlaczego tak trudno znieść obecność kogoś, kogo nawet nie zdołaliśmy poznać? Pomoże nam w tym niespodziewany Gość, który pewnego wieczoru odwiedza Tadzia. Jest to Ole Zmruż Oczko, przynoszący Dzieciom miłe sny. Chłopiec zafascynowany tajemniczym przybyszem, daje mu się zaprosić w niezwykłą podróż, podczas której świat Andersena miesza się z niesamowitą poetyką snu. Spektakl „Zmruż Oczko” to ciepła i zabawna opowieść o lękach czy nieposkromionej dziecięcej wyobraźni. Ale też o małych - wielkich troskach, jak własna nieporadność lub brak pewności siebie, dobrze znanych kilkuletnim widzom. Podczas spektaklu, którego atrybutem jest piękna oprawa plastyczna, będziemy mogli przy dźwiękach piosenek zapoznać się z odczytanymi na nowo znanymi baśniowymi motywami. Zapraszamy wszystkie Dzieci do udziału w tym ważnym wydarzeniu teatralnym, podczas którego razem pokonamy wszelkie strachy. W dniu 28 lutego 2019r. zawitają do nas najbardziej kochani przez Dzieci Goście - czyli Rodzice, którzy przeczytają Przedszkolakom fragmenty pięknych książek z bogatej literatury dziecięcej. Na zakończenie akcji wspólnego czytania przybędą do przedszkola w dniu 1 marca 2019r. Włodarze Naszego Miasta: Pan Prezydent Bogdan Wenta - były trener Klubu Sportowego VIVE TARGI Kielce, Zastępca Prezydenta Pan Marcin Różycki, Pełnomocnik Prezydenta Pani Danuta Papaj, Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Kamil Suchański oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce: Pani Joanna Winiarska, Pani Katarzyna Zapała i Pan Jarosław Karyś. Zgodnie z zasadą ,,coś dla ducha i dla ciała” mamy nadzieję na wspólne czytanie książek oraz trening piłki ręcznej z udziałem naszych wyjątkowych Gości. Kampania ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” podnosi świadomość Rodziców i Nauczycieli na temat potrzeby czytania Dzieciom tekstów literackich i spędzania z Nimi wolnego czasu, jako warunku Ich wszechstronnego rozwoju. Życzymy naszym Milusińskim wspaniałych, czytelniczych wrażeń. Spotkania z zaproszonymi Gośćmi odbędą się o godz. 10:00.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

KARNAWAŁ 2019
ZAPRASZAMY NA ZIMOWY WALENTYNKOWY BAL KARNAWAŁOWY
Z SERDUSZKIEM
 

    ,,Będzie przytulnie i romantycznie choć zimowo”. Kochani Rodzice, w tym roku Dzieci będą bawiły się podczas balu karnawałowego w Krainie Św. Walentego z udziałem zaprzyjaźnionych z nami animatorów Agencji „Mat-Art.,” którzy gwarantują Przedszkolakom wspaniałą zabawę. Przygotowania do balu pozwolą nam ponownie przeżyć cudowne i wzruszające przygody bohaterów znanych baśni, niosących przekaz, że życzliwość, tolerancja i wytrwałość pomogą nam przezwyciężyć wszelkie trudności w drodze do celu jakim jest prawdziwa miłość. Podczas balu przekonamy się również o niezwykłości zaczarowanego świata baśni, w którym dobro zawsze zwycięża zło. Udział w balu pozwoli także na zacieśnienie emocjonalnej więzi wśród Dzieci i ośmieli Je do okazywania sympatii Rówieśnikom. Natomiast konkursy o tematyce walentynkowej będą wspaniałą okazją do integracji wszystkich Wychowanków naszego Przedszkola i uświadomią Dzieciom jak miło można spędzić czas na wspólnej zabawie z ulubioną Koleżanką lub Kolegą. Kultywując karnawałowe tradycje przybywamy na bal w pomysłowych kostiumach, z zapasem energii i wspaniałego humoru… Przy nieograniczonej pomysłowości naszych Pociech, wybór kostiumu może stać się wspaniałą okazją do zabawy dla całej Rodziny. Mile widziane są stroje nawiązujące do baśniowych Par. Zapraszamy zatem na bal: Kopciuszka i Królewicza, Roszpunkę i Księcia, Wróżkę i Czarodzieja, Calineczkę i Elfa, Piękną i Bestię, Myszkę Miki i Minnie, Smerfetkę i Smerfa, Alladyna i Dżasminę, Freda i Wilmę, Shreka i Fionę, Gerdę i Kaja, Księżniczki i Rycerzy oraz inne baśniowe postaci, poszukujące drugiej połówki bajkowego serduszka. Gwoździem programu i finałem wesołej zabawy przy dźwiękach pięknych, baśniowych utworów muzycznych będzie wręczenie Dzieciom Walentynek ze skrzynki pocztowej. Nie zabraknie także gorących karnawałowych rytmów i tajemniczych niespodzianek, którymi rozbudzimy wyobraźnię Dzieci. ,,Walentynkowy Bal Karnawałowy” odbędzie się w dniu 14 lutego 2019r w godzinach od 9:30 do 12:00. Życzymy naszym Przedszkolakom wspaniałej zabawy i niezapomnianych walentynkowych wrażeń.

Zapraszamy serdecznie Dzieci. Dyrektor i Personel Przedszkola.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Punkt konsultacyjny
logopedyczny
w PS nr 8 prowadzony przez specjalistę – neurologopedę
w ramach udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w II semestrze roku szkolnego  2018/2019

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej i udzielanej Dzieciom i Rodzicom na terenie przedszkola, uruchomiony został w miesiącu styczniu 2019 r. logopedyczny punkt konsultacyjny. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, neurologopeda - Pani Jagoda Obara na podstawie poczynionych obserwacji i realizowanej na terenie przedszkola terapii logopedycznej udzielać będzie informacji i porad, dotyczących Wychowanków.

   Punkt konsultacyjny logopedyczny czynny będzie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14:30 do 15:30, według przedstawionego niżej harmonogramu.
04.02.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
04.03.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
01.04.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
06.05.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
03.06.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające;
01.07.2019r. - miesiąc wolny od zajęć dydaktycznych (przerwa wakacyjna);
05.08.2019r. - konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające (dyżur wakacyjny).

Zapraszamy Państwa serdecznie do logopedycznego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez specjalistę – neurologopedę Panią Jagodę Obarę.

 Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ZEBRANIE Z RODZICAMI

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza Państwa na spotkanie podsumowujące pracę przedszkola w I semestrze roku szkolnego 2018-2019, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. (w czwartek) o godzinie 17:00. Po krótkim spotkaniu z dyrektorem przedszkola i Przewodniczącym Rady Rodziców, spotkania przeprowadzą wychowawcy grup, którzy w ramach  konsultacji będą udzielać informacji zainteresowanym Rodzicom na temat osiągnięć dzieci w nauce i zachowaniu (podsumowując m.in. pracę oddziałów oraz efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom na terenie placówki).

    Również w dniu 7 lutego 2019r., zapraszamy na godz. 17:00 Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju - na spotkanie z ,,Zespołami do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej” - w celu zapoznania Państwa z okresową wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniającą ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom na terenie placówki, zawierającą wnioski do dalszej pracy. W ramach konsultacji będą Państwo mogli porozmawiać z nauczycielami specjalistami, realizującymi z dzieckiem podczas zajęć rewalidacyjnych zalecenia zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym lub Indywidualnym Programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania dziecka w grupie udzielą Państwu wychowawcy, nauczyciel wspomagający i nauczyciel specjalista - współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki - pracujący z dzieckiem w oddziale przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach z Nauczycielami.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CYKL ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH ,,ZDROWY PRZEDSZKOLAK”

    Drodzy Rodzice. W trosce o zdrowie dzieci, realizując kluczowe zagadnienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zaplanowaliśmy do realizacji w styczniu 2019r, cykl zajęć profilaktycznych pod hasłem: ,,Zdrowy Przedszkolak.”

Jak Państwu wiadomo, od lat realizujemy w przedszkolu zadania Programu Profilaktycznego. Co prawda w bieżącym roku nie uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej ,,Akademii Aquafresh,” za co nasze przedszkole otrzymało certyfikat ,,Pastusiowego Przedszkola,” jednak nadal Dzieci codziennie szczotkują ząbki, zaś Nauczyciele realizują założenia Programu. Dlatego w dniach od 14 do 18 stycznia 2019r, Dzieci będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych, prowadzonych według scenariuszy Akademii.
     W ramach Akcji ,,Zdrowy Przedszkolak,” zaprosiliśmy także do naszej placówki przedstawiciela Służby Zdrowia, lekarza stomatologa: Pana Marcina Kubika i asystenta stomatologa Panią Ilonę Skowron, którzy opowiedzą Dzieciom jak należy się odżywiać, w jaki sposób dbać o higienę jamy ustnej i co należy robić, aby mieć piękne, zdrowe zęby. Nasi Goście odwiedzą nas w przedszkolu w dniu 17 stycznia 2019r. o godzinie 12:30 i przeprowadzą z Dziećmi super-oryginalne zajęcia profilaktyczne.
     To jednak nie koniec atrakcji. Wyjątkowym wydarzeniem tygodnia Zdrowy Przedszkolak będzie zorganizowany w środę 16 stycznia 2019r ,,Dzień Zdrowej Przekąski,” podczas którego Dzieci będą miały pole do rozwijania wyobraźni, pomysłowości i kreatywności, wymyślając wspólnie przepisy zdrowych potraw, które potem ze smakiem spałaszują oraz okazję do rozmów na temat zdrowego odżywiania i możliwość twórczej działalności plastycznej, wykonując pomysłowe ozdoby, którymi przystroją stoły nakryte do degustacji samodzielnie przygotowanych przekąsek.
     Cykl zajęć Zdrowy Przedszkolak podsumujemy w dniu 18 stycznia 2019r. Dzieci z każdej grupy zaprojektują i wykonają wspólnie pomysłowe plakaty z zabawnymi hasłami: ,,Trzeba zdrowo się odżywiać, jeść owoce i warzywa,” ,,Źle się czuję przez słodycze, lepiej pójdę i poćwiczę,” ,,Dbaj o czystość, bo higiena, nie jest w życiu bez znaczenia,” „Wie to chłopak i dziewczyna - zdrowie od sportu się zaczyna.”

Tematyka Cyklu Zajęć Profilaktycznych jest zgodna z celami jakimi kieruje się nasze przedszkole, czyli promowaniem od najmłodszych lat postaw i zachowań kształtujących dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo oraz poczucie odpowiedzialności. Życzymy Dzieciom wiele wspaniałych wrażeń, dużo zdrowia i ,,śnieżnobiałego” uśmiechu.

Dyrektor Przedszkola Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

JASEŁKA I WIGILIA W PRZEDSZKOLU

    Zgodnie z piękną tradycją naszego przedszkola, w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę i Święta Bożego Narodzenia, Dzieci zaprezentują swoim Bliskim niosące nadzieję i radość Jasełka i Spektakle Bożonarodzeniowe. Maluszki z grupy Motylków zapraszają Rodziców na uroczystość i wzruszający spektakl Bożonarodzeniowy w dniu 17 grudnia 2018r. Muchomorki i Krasnale zaprezentują swoim Bliskim tradycyjne i piękne w swojej prostocie Jasełka w dniu 18 grudnia 2018r. Dzieci z grupy Pszczółek będą gościć Rodziców w dniu 19 grudnia 2018r, z ciepłym przesłaniem od Dziewczynki z zapałkami, zaś Biedronki prezentując urokliwe Jasełka wprowadzą swoich Bliskich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia 2018r. Wszystkie świąteczne uroczystości odbędą się o godzinie 13:30. Dzieci przygotowały dla zaproszonych Gości miłą niespodziankę, dlatego prosimy Państwa o uśmiech, ciepłe słowa i świąteczny nastrój. Aby tradycji stało się zadość, w dniu 21 grudnia 2018r o godzinie 10:00, Dzieci z każdej z grup przedszkolnych spotkają się w swoich salach przy wigilijnym stole z Nauczycielami i Pracownikami przedszkola. Kultywując piękne Bożonarodzeniowe tradycje, Przedszkolaki nakryją do wigilijnego stołu, połamią się opłatkiem i złożą wszystkim świąteczne życzenia. Przy choince, w blasku świec, Dzieci zaśpiewają polskie kolędy dzieląc radość z narodzin Dzieciny. Serdecznie Państwa zapraszamy.

Z najlepszymi świątecznymi życzeniami
Dyrektor i Personel Przedszkola

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Przyniosły Krasnoludki choinkę ubraną w nutki…
,,Stała pod śniegiem Panna Zielona…”

Na drzewku zielonym między gałązkami
srebrzyste dzwoneczki kolędują z nami (…)

    Kochane Dzieci, to już trzecia edycja koncertu ,,Przyniosły Krasnoludki choinkę ubraną w nutki.” W tym roku zapraszamy Was w muzyczną podróż z udziałem Krasnoludków, które pomogły nam wyczarować piękne ozdoby świąteczne podczas warsztatów plastycznych. Będziemy wspólnie poszukiwać magicznego drzewka, by przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego przedszkola studentów III roku Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy pod opieką Pani Anny Pawłowskiej, odbywają u nas praktykę pedagogiczną w ramach zajęć muzyczno-ruchowych. Nasi Goście, których opiekunem artystycznym jest kierownik praktyk pedagogicznych, Pani dr Joanna Sztejnbis-Zdyb, przygotowali dla Was muzyczną niespodziankę. Będzie nią Koncert Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30. Usłyszymy Świąteczną Baśń Muzyczną oraz pastorałki i polskie kolędy, podkreślające radość płynącą ze Świąt. Może uda nam się zagrać wspólnie z Wykonawcami na instrumentach muzycznych, wśród których królować będą instrumenty perkusyjne: cajon, bębny kubańskie conga, grzechotki i tamburyn oraz skrzypce, gitara i akordeon. Liczymy na wiele muzycznych prezentów, wszak Święta Bożego Narodzenia to czas radości i niespodzianek.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Zapraszamy na Świąteczne Warsztaty Plastyczne
,,Przyniosły Krasnoludki choinkę ubraną w nutki…”

    Drodzy Rodzice, w dniu 13 grudnia 2018r. w godzinach od 15:30 do 17:00 odbędą się w Sali Wielofunkcyjnej naszego przedszkola warsztaty plastyczne o tematyce związanej ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, na które zapraszamy Państwa serdecznie wraz z Dziećmi. Zapisy na udział w warsztatach prowadzi główny organizator - Pani Ewa Prusek. Święta to czas radości i wspomnień z dzieciństwa, którym towarzyszy zapach jodły, czekolady, pomarańczy i aromat pierniczków. W świątecznej aurze, przy blasku Gwiazdy Betlejemskiej przeniesiemy się do zaczarowanej krainy Krasnoludków i wytężając muzyczną wyobraźnię, wykonamy wspólnie piękne i oryginalne ozdoby na wigilijny stół, w postaci ukochanej przez Dzieci Choinki. W twórczej pracy wykorzystamy ciekawe środki plastyczne: sizal, sznurek, ozdobne łańcuchy, bibułę, makaron, brokatowy papier, koraliki, piórka, kolorowe cekiny, koronki i świecidełka. Wyczarujemy wspólnie, bajecznie ozdobione choinki, ciesząc się z efektów naszej pracy z Dziećmi. Niech radość tworzenia i magia Świąt towarzyszą Państwu w Świątecznych Warsztatach Plastycznych.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Koncert Kameralny

„Śpiewajmy Maleńkiemu…”

    W dniu 10 grudnia 2018r. zapraszamy Dzieci do udziału w Koncercie Kameralnym pt: „Śpiewajmy Maleńkiemu” w wykonaniu Muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Czas świątecznych przygotowań i oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę umili nam wysłuchanie najpiękniejszych bożonarodzeniowych utworów, a wśród nich pastorałek delikatnych jak kołysanki i radosnych kolęd, głośnych jak okrzyki pasterzy. Śpiewając Maleńkiemu odnajdziemy w sercu… świątecznego ducha. Wśród utworów bożonarodzeniowych, pochodzących z różnych kultur, nie zabraknie oczywiście nastrojowych polskich kolęd, które wykonamy wspólnie z naszymi Gośćmi. W ten sposób poczujemy cudowną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, których najpiękniejszą z tradycji  jest śpiewanie kolęd przy wigilijnym stole, z rodziną i przyjaciółmi. Towarzyszyć nam będą w tym radosnym wydarzeniu instrumenty muzyczne: fortepian i obój oraz śpiew wokalistów. Zapraszamy serdecznie na godz. 9:30.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Kochane Dzieci

    W dniu 7 grudnia 2018r. powitamy w Przedszkolu Świętego Mikołaja. Wspólnie z Rodzicami obejrzymy spektakl w wykonaniu animatorów Agencji Artystycznej Mat-Art., o niezwykle intrygującym tytule: ,,Awaria w Fabryce Św. Mikołaja.” W ubiegłym roku Dzieci z rozbawieniem śledziły przygody Pani Mikołajowej, która dwoiła się i troiła, aby na czas wyprawić Męża w podróż z prezentami dla Dzieci. Niestety perypetie związane z gotowaniem świątecznych potraw i przygotowaniem stroju Św. Mikołaja, który podczas prania zmienił kolor z czerwonego na żółty, wpędziły naszą bohaterkę w niezłe tarapaty. Obecnie, jak nam wiadomo z przekazów medialnych, nic nie zakłóca wytężonej pracy Pani Mikołajowej, jednak dotarł do nas niepokojący sms od Rudolfa Czerwononosego, że tym razem w niebywałych kłopotach znalazł się Św. Mikołaj. Otóż w fabryce, roztargniony Elf przez nieuwagę uszkodził generator prezentów. Martwimy się, gdyż Św. Mikołaj nie odbiera od nas wiadomości i nie odpowiada na maile. Może podczas spektaklu pomożemy Elfom rozwiązać ten poważny techniczny problem, aby czekające na całym Świecie Dzieci otrzymały swoje wymarzone upominki? Wspierając bohaterów opowieści naszymi pomysłami, postaramy się przywrócić odwieczny ład i magię Świat Bożego Narodzenia. Jak potoczy się akcja i czy przybędzie do nas Św. Mikołaj dowiemy się o godzinie 12:30. Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI

    W dniu 3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Promując wśród Dzieci ideę, że ,,Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi,” organizujemy w naszym przedszkolu Dzień Aktywnej Rehabilitacji. Odwiedzą nas z tej okazji Instruktorzy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, która realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem programu jest całościowe i systemowe rozwiązywanie jak największej liczby problemów, które przyczyniają się do marginalizacji grupy osób niepełnosprawnych. W tym ważnym dniu zaszczyci nas także swoją obecnością nasz Absolwent - Kacperek, który przybędzie ze swoją Mamą – Panią Dorotą. Spotkanie pozwoli Dzieciom inaczej spojrzeć na swoją niepełnosprawność i niepełnosprawność innych osób. Uświadomi, że pomimo niepełnosprawności można być w dużym stopniu samodzielnym i niezależnym w życiu codziennym. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018r. Dzieci z grupy Motylków i Biedronek zapraszamy na godz. 10:00, zaś Muchomorki, Krasnale i Pszczółki na godz. 11:00. Zapraszamy Rodziców i Opiekunów do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU

    W dniu 28 listopada 2018r. o godzinie 10.00 będziemy gościć w przedszkolu uczniów klasy I ,,c” ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, a wśród nich naszych kochanych Absolwentów. Gospodarzem spotkania będą Dzieci z grupy Muchomorków i Krasnali, które przygotowały dla Gości wiele niespodzianek. Starsi Koledzy opowiedzą nam o swojej przygodzie ze szkołą i obowiązkach pierwszoklasisty, my zaś przypomnimy im przedszkolne lata podczas wspólnej zabawy andrzejkowej. Dzieci wezmą udział w zajęciach dydaktycznych nawiązujących do dawnych polskich tradycji, związanych z wróżbami i magicznymi zabiegami, podczas których panny chciały poznać przyszłego męża. Dowiedzą się też, że kawalerowie nie obchodzili Andrzejek -  tylko Święto Katarzynki. Nie zabraknie oczywiście tanecznych korowodów i pałaszowania słodkich smakołyków. Odprawimy także ,,andrzejkowe wróżby.” Atrakcją dla Gości i wszystkich Przedszkolaków będzie niewątpliwie Andrzejkowy Mini-Bal Przebierańców. Mile widziane są kostiumy ,,rodem z Łysej Góry.” Życzymy Dzieciom wspaniałych wrażeń.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

XIX EDYCJA AKCJI
„GÓRA GROSZA”


    Już od wielu lat nasze Przedszkole bierze udział w Akcji ,,Góra Grosza." Obecnie przystępujemy do XIX edycji tej pięknej Akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc Dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą Im wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą Dzieciom spokojnie dorastać. Akcja „Góra Grosza” organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 26 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. Możliwa jest także zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie Dzieciom, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich Koleżankom i Kolegom poprzez zakup podstawowych i niezbędnych artykułów, udzielenie specjalistycznego wsparcia, kierowanie rodzin na terapię, fundowanie stypendiów dla Dzieci, wspieranie Ich zainteresowań i pasji oraz spełnianie marzeń. Serdecznie zapraszamy do włączenia się do Akcji. Dziękujemy w imieniu Dzieci, którym pomagamy.

Za każdy grosik z całego serca dziękujemy.

Dyrektor i Personel Przedszkola

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

URODZINY PLUSZOWEGO MISIA
W PRZEDSZKOLU


    25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel Dzieci i niezastąpiona przy zasypianiu przytulanka – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” Dlatego w dniu 26 listopada 2018r będziemy świętować w przedszkolu 116 Urodziny Pluszowego Misia. Z tej okazji zapraszamy wszystkie Dzieci do wspólnej zabawy. Warunkiem jest przybycie do przedszkola ze swoim ukochanym Pluszakiem - czyli Misiem, lub inną ulubioną maskotką. Mile widziane są bardzo kochane przez Dzieci misie puchate, wesołe, smutne, brązowe, kolorowe i takie z łatką. A jak będziemy świętować? Podczas zajęć Pani Małgosia z grupy Maluszków zapozna nas z historią narodzin Pluszowego Misia i przedstawi nam pluszaki, znane w każdej części świata: Misia Paddingtona, Kubusia Puchatka i Misia Uszatka. Sprawdzimy także naszą wiedzę o misiach znanych nam z bajek, książek i filmów. Przeprowadzimy Konkurs na Najsympatyczniejszego Niedźwiadka, wykonamy prace plastyczne z Misiem w roli głównej. Będziemy także śpiewać, tańczyć i bawić się z ukochanymi maskotkami. Zwieńczeniem zajęć będzie wielkie urodzinowe przyjęcie wydane z okazji jubileuszu Pluszowego Misia, w którym wezmą udział wszystkie Dzieci ze swoimi ukochanymi Przytulankami. Życzymy Dzieciom wspaniałych ,,pluszowych” wrażeń.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

WYCIECZKA DO TEATRU LALKI I AKTORA KUBUŚ
W KIELCACH

    W dniu 22 listopada 2018 r. wyjeżdżamy do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach na spektakl pt.: „Mały Tygrys Pietrek." Pobyt Dzieci w teatrze wraz z przejazdem autokarami, planowany jest w godzinach od 8:30 do 10:30 - wyjazd po śniadaniu o godz. 8:30 /śniadanie w tym dniu będzie wyjątkowo o godz. 8:00/. Każdy z nas przeżywał w dzieciństwie lęk i obawy w nowych i nieznanych sytuacjach. Ważny i zawsze aktualny problem oswajania dziecięcych lęków postaramy się rozwiązać śledząc wspólnie z Dziećmi historię Tygrysa Pietrka, opowiedzianą w prosty, ciepły i zabawny sposób. Podczas spektaklu poszukamy odpowiedzi na pytanie: Co się dzieje, kiedy mama musi wyjść do fryzjera, a małego Tygrysa Pietrka dopada wielki strach? Otóż straszne rzeczy, bo życzliwi krewni - Bardzo Odważne Tygrysy - odbierają maluchowi jego tygrysie paski, symbolizujące odwagę. W końcu chcąc nosić futro w pręgi, bać się po prostu nie wypada, a tymczasem wszystko wokół jest takie przerażające… Skąd zatem wziąć odwagę? Ze sklepu, od wojska, a może od Indian i Kowbojów? Jak wyleczyć się ze strachu i pobiec po doktora, gdy mama zachorowała? Zwłaszcza w środku nocy i szalejącej burzy… Zapewniamy, że wszystko zakończy się szczęśliwie, a Dzieci przekonają się, że strach ma tylko ,,wielkie oczy.” „Mały Tygrys Pietrek” to jedna z najpopularniejszych polskich sztuk teatralnych dla Dzieci autorstwa Hanny Januszewskiej, wystawiana na scenach w całym kraju. Dokładnie trzydzieści lat temu tekst miał również premierę w teatrze „Kubuś” i teraz, w zupełnie nowej inscenizacji, wraca na afisz ponownie. Pietrka, który ma pietra, nie sposób nie polubić. Koniecznie go poznajcie. Spektakl wyreżyserował Michał Dąbrowski, scenografię stworzył Dariusz Panas, muzykę skomponował Paweł Sowa a ruch sceniczny zaprojektowała Ewelina Ciszewska. Wyjazd do Teatru to dla Przedszkolaków zawsze wielkie przeżycie. Zapraszamy wszystkie Dzieci do udziału w tym ważnym w ich życiu wydarzeniu. Razem pokonamy wszelkie strachy. W celu właściwej organizacji wycieczki Wychowawcy grup wręczą Państwu dokumenty, w których zobowiązani będą Państwo wyrazić pisemną zgodę na udział Dziecka w wyżej wymienionej wycieczce oraz udzielą wszelkich informacji i podadzą koszty wyjazdu. Prosimy bardzo o terminowy zwrot uzupełnionych dokumentów. Dziękujemy. Życzymy Dzieciom wspaniałych wrażeń.


Zdjęcia pochodzą ze spektaklu „Mały tygrys Pietrek”
Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, autorstwa Bartka Warzechy.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

    Drodzy Rodzice i Opiekunowie. W dniu 20 listopada 2018r odbędą się w naszym przedszkolu zajęcia z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Jest on obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, powstałej w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r. Choć Najmłodsi swój szczególny dzień świętują 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde Dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Szanując prawa Dzieci, włączamy się w bieżącym roku do akcji UNICEF na rzecz Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Tegorocznym hasłem przewodnim tego ważnego wydarzenia pod patronatem UNICEF jest - akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF) we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia w naszej placówce, w ramach globalnej kampanii – Stop przemocy!  Nauczyciele przeprowadzą w dniu 20 listopada 2018r. cykl zajęć, mających na celu uświadomienie Dzieciom znaczenia ich praw. Przybliżą Im także postać Janusza Korczaka - pisarza, pedagoga, oddanego pacjentom lekarza, pioniera działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursora działań na rzecz praw Dziecka - Człowieka. Zwieńczeniem zajęć w tym ważnym dniu będzie wykonanie indywidualnych prac plastycznych pt: ,,Prawa Małych i Dużych.” Podjęcie się działań mających na celu uczczenie tego wydarzenia, będzie symbolem solidarności ze wszystkimi Dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

,,SZLACHETNA PACZKA”
szl paczka
TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

    Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasze Przedszkole włącza się do XVIII edycji ogólnopolskiego projektu pomocy Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Najważniejsze w akcji „Szlachetna paczka” jest spotkanie z drugim człowiekiem oraz pomoc tym, którzy chcą zmienić swój los. Darczyńcą w akcji może zostać każda zainteresowana osoba. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Przedszkolaków do wzięcia udziału w tak szlachetnym przedsięwzięciu. Postawa Rodziców niewątpliwie zaowocuje w przyszłości, gdyż Dzieci - bystrzy obserwatorzy poczynań dorosłych, nie pozostaną obojętne na los drugiego człowieka. Dzięki naszemu zaangażowaniu, na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia Rodziny otrzymają paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często i marzeniom. Komu pomożemy?
Potrzeby rodzin są identyfikowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i będą przekazane Naszej Placówce wraz z adresami Rodzin do których zawiezione zostaną paczki.

 Możemy przynieść /do wychowawców grup/:
artykuły spożywcze,
środki czystości,
książki i zabawki /nowe rzeczy/

Każda grupa przedszkolna, przygotuje z udziałem Rodziców paczki dla rodzin potrzebujących pomocy (z artykułów zebranych podczas akcji, spisując protokół).
AKCJĘ - „SZLACHETNA PACZKA”
organizujemy w naszym przedszkolu w dniach:
od 16.11.2018 r. do 08.12.2018 r.

  Liczymy na Państwa pomoc!!! Mamy nadzieję, że przekazane życzenia i dary wniosą do Rodzin naszych bliźnich radość w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz pozwolą uwierzyć w życzliwość i dobroć drugiego człowieka. Z góry dziękujemy wszystkim ofiarodawcom – dobro powraca.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ZEBRANIE Z RODZICAMI
14 listopada 2018r.

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Kielcach uprzejmie przypomina Państwu, że w dniu 14 listopada 2018r o godzinie 17:00 odbędzie się Zebranie Nauczycieli z Rodzicami, podczas którego Wychowawcy dokonają podsumowania przeprowadzonej w przedszkolu diagnozy wstępnej. Dyrektor przybliży Państwu zasady organizowania i udzielania Dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanej na terenie przedszkola, oraz przedstawi Państwu wyniki badań przesiewowych, przeprowadzonych przez specjalistów z MZPPP w Kielcach. Po zebraniu wychowawcy, specjaliści i nauczyciele współorganizujący proces kształcenia wychowania i opieki będą w ramach konsultacji udzielać informacji zainteresowanym Rodzicom. Celem konsultacji jest analiza zaleceń oraz omówienie ewentualnych problemów, na które mogą napotykać Rodzice w pracy z Dzieckiem. Serdecznie Państwa zapraszamy.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

KONCERT KAMERALNY
„Z MIŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

    W dniu 13 listopada 2018r. uczestnicząc w cyklu spotkań z muzyką poważną, kontynuując lekcję patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, w której wzięliśmy udział z okazji Święta Niepodległości, zapraszamy Dzieci do udziału w Koncercie Kameralnym „Z Miłości do Niepodległości,” w wykonaniu Muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Setna rocznica obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości to wspaniała okazja by bliżej poznać dzieła muzyczne wielkich polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Ignacego Paderewskiego. Tym razem podczas koncertu towarzyszyć nam będzie fortepian i śpiew. Prezentacja pieśni Moniuszki i utworów instrumentalnych wybitnych polskich pianistów pozwoli nam przybliżyć Dzieciom wiedzę o Polsce sprzed stu lat. Zapraszamy na spotkanie z muzyczną historią Polski o godz. 9:30.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI…

    Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny to szczególny czas w roku. Towarzyszy nam w tych dniach jesienna aura, świadomość przemijania, zapalone znicze, kwiaty złożone na grobach oraz cisza i zaduma nad mogiłami Tych, którzy od nas odeszli. Wspominając Bliskich uczcimy także pamięć o żołnierzach Wojska Polskiego, walczących niegdyś o wyzwolenie naszej Ojczyzny. W najbliższych dniach Dzieci Wraz z Nauczycielami odwiedzą Cmentarz Stary, aby zapalić znicze przy mogiłach żołnierzy. Zostaną tam odczytane nazwiska umieszczone na tablicach nagrobkowych. Chwilą ciszy oraz modlitwą oddamy hołd  Bohaterom walczącym o wolność Polski. W tym szczególnym miejscu pamięci narodowej będzie nam towarzyszył nastrój refleksji i zadumy. To ważna i niełatwa lekcja patriotyzmu dla naszych Przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

SPEKTAKL TEATRU SKRZAT Z KRAKOWA
,,CZTERY MILE ZA PIEC”

    Każdy z nas z nostalgią wraca do czasów dzieciństwa i ze wzruszeniem wspomina bajki czytane na dobranoc. Aby nasze Przedszkolaki mogły cieszyć się w przyszłości wspaniałymi wspomnieniami, zapraszamy Je w dniu 31 października 2018r. na spotkanie z aktorami Teatru Skrzat z Krakowa, którzy zaprezentują nam spektakl pod tytułem ,,Cztery mile za piec,” zrealizowany na podstawie sztuki teatralnej dla Dzieci autorstwa polskiej pisarki Marii Kownackiej, który ukazał się w druku po raz pierwszy w 1937 roku. Motywem przewodnim spektaklu jest wesoła opowieść o Zosi, która w poszukiwaniu swojej zagubionej laleczki Petroneli wyrusza w podróż do Baśniowej Krainy. Po drodze spotyka wiele postaci, które pomagają jej znaleźć właściwą drogę. W scenach luźno powiązanych tematem przewodnim, autorka wykorzystała znane pogwarki, gry, zabawy i piosenki, dzięki czemu Dzieci wcielając się w role gąsek oraz „jaworowych ludzików,” stają się aktywnymi uczestnikami przygód Zosi, wspierając ją dzielnie w pokonywaniu trudności, które napotyka w swoich poszukiwaniach. Spektakl odbędzie się o godzinie 12.30. Życzymy naszym Przedszkolakom wspaniałych wrażeń, bo w bajkach a zwłaszcza w teatrze, wszystko jest możliwe.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

KONCERT KAMERALNY
,,JESIENNE KORALIKI”

    W dniu 16 października 2018r. wznawiamy nasz doroczny cykl spotkań z muzyką - nie tylko ,,poważną.” Zapraszamy Dzieci do udziału w Koncercie Kameralnym „Jesienne koraliki,” w wykonaniu Muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Październikowa aura i zmiany w przyrodzie są tak dynamiczne jak muzyka. Spacerując po parku słyszymy trzask gałązek pod stopami, szelest opadających liści i odgłosy ptaków. Dotychczas, podczas naszych muzycznych spotkań poznawaliśmy i porównywaliśmy niektóre formy i gatunki muzyczne. Tym razem sprawdzimy, czy dźwięki mogą być podobne do kolorowych jesiennych liści i korali jarzębiny. W tych cudownych podróżach w świecie dźwięków towarzyszyły nam zawsze instrumenty muzyczne: fortepian, skrzypce, flet, klarnet, gitara, wiolonczela, perkusja oraz dudy. Podczas pierwszego w tym roku szkolnym spotkania z muzyką, towarzyszyć nam będą: fortepian i instrumenty perkusyjne. Razem z naszymi Gośćmi pozbieramy muzyczne jesienne koraliki. Życzymy Dzieciom wspaniałych wrażeń w Krainie Dźwięków.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
15 października 2018r

    Pamiętając o potędze nauki i jej znaczeniu w rozwoju ludzkości, uczymy naszych Wychowanków miłości do wiedzy i poszanowania osiągnięć naukowych. W ten piękny sposób pragniemy uczcić Święto Edukacji Narodowej. Każdego dnia Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni uczestniczą z Dziećmi w lekcji szacunku do drugiego człowieka i wytworów jego pracy. Ucząc i wychowując, uświadamiamy Dzieciom rolę edukacji w życiu człowieka. W dniu 15 października 2018roku z okazji Święta Edukacji Narodowej odbędzie się w naszym przedszkolu o godzinie 10:30 uroczysta Akademia przygotowana przez Dzieci z grupy Biedronek, w której wezmą udział Nauczyciele, Personel Niepedagogiczny i wszystkie Przedszkolaki. Zapraszamy serdecznie Rodziców aby dzielili z nami radość z sukcesów i osiągnięć Dzieci.

   Dziękując za codzienny trud, życzę Państwu wiele wytrwałości, siły i motywacji do podejmowania wyzwań, jakie napotykamy w pracy z Dziećmi. Dużo zdrowia, uśmiechu, pozytywnej energii i sukcesów w pracy zawodowej. Aby motorem naszych działań zawsze było Dziecko i jego potrzeby. Aby codziennie towarzyszyła nam duma z osiągnięć naszych Podopiecznych. 

Dyrektor Przedszkola

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DZIEŃ PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT


Drodzy Rodzice i Opiekunowie

    W dniu 12 października 2018r będziemy obchodzić w naszym przedszkolu Dzień Przyjaciół Zwierząt. W wielu domach, członkami rodzin są ukochane zwierzaki: psy, kotki, ptaki ozdobne, rybki i inni przedstawiciele wielu gatunków. Każde stworzenie potrzebuje w życiu poczucia bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni i radości.  W trosce o los zwierząt, pragniemy znaleźć się w gronie ludzi, którym leży na sercu ich dobro. Do działań na rzecz ochrony praw zwierząt zainspirował nas obchodzony w dniu 4 października Światowy Dzień Zwierząt, który został ustanowiony w 1931 roku, podczas konwencji ekologicznej we Florencji. Po raz pierwszy został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, warunki bytowe w schroniskach oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zachęca do ich adoptowania, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi. Bezdomne psiaki i kotki czekają tam na nas. Możemy poświęcić im swój czas. Dla nas to trzy godziny w ciągu dnia, dla nich Wielka Sprawa, na którą czekają tygodniami. Każdy może zaopiekować się czworonogami czekającymi w schronisku na swoją szansę. Przytulić, pogłaskać, wyprowadzić na spacer, dać parówkę i okazać zainteresowanie jego losem. Wystarczy serce i otwarta głowa.

   Patronem zwierząt jest Św. Franciszek, który w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy. W Dniu Przyjaciół Zwierząt postaramy się przybliżyć Dzieciom sprawy bytowe zwierząt, ich zwyczaje, role jakie pełnią w życiu człowieka i przede wszystkim jakie mają prawa. Dlatego w tym ważnym dniu powitamy w przedszkolu specjalnych Gości. Będą to wspaniałe Zwierzaki: kochany kucyk o imieniu Traszka, który przybędzie do nas pod opieką Pani Anny Detki, mamy naszych Przedszkolaków: Fabiana, Alessandra i Flavia oraz szkolony owczarek niemiecki, pies w czynnej służbie Straży Miejskiej, który odwiedzi nas pod opieką starszego inspektora Pana Marcina Moszczyńskiego. Zwieńczeniem zajęć i niewątpliwą atrakcją dla  Dzieci będzie możliwość odbycia bezpiecznej przejażdżki na Traszce - bardzo przyjaznym wierzchowcu - pod opieką instruktora jazdy konnej oraz pokaz umiejętności i podanie łapy przez wspaniałego owczarka SM. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami będzie dla Dzieci niezapomnianym przeżyciem i okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. 

Dyrekcja i Kadra Przedszkola

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI Z WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

   W trosce o bezpieczeństwo Dzieci, realizując zadania zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym, będziemy uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych w przedszkolu przez Funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, którzy przybliżą Dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Oddalenie naszej placówki od ruchliwych ulic centrum Kielc, nie stwarza Nauczycielom zbyt wielu okazji do organizowania w praktyce udziału naszych Podopiecznych w ruchu drogowym, jak również wykształcenia u Dzieci właściwych nawyków dotyczących przestrzegania przepisów i umiejętnej oceny stanu zagrożenia życia. Podczas warsztatów edukacyjnych, zrealizowanych w ,,Miasteczku Ruchu drogowego” przez Pana Sierżanta Bartłomieja Nogę i Aspiranta Pana Mariusza Bednarskiego, będziemy uczyć się zasad kierowania ruchem drogowym. Weźmiemy także udział w konkursie „Jestem bezpieczny na drodze,” podczas którego wykorzystamy wiedzę ze znajomości zasad ruchu drogowego zdobytą w przedszkolu. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października 2018r o godzinie 10:00 - w budynku przedszkola lub przy sprzyjającej aurze - na placu przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy.


Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych dzieci. 

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

„POWITANIE JESIENI”
ŚWIĘTO DYNI W PRZEDSZKOLU

   W dniu 2 października 2018r. wszystkie Przedszkolaki powitają z radością piękną, Złotą Jesień. Z tej okazji Dzieci z grupy ,,Biedronek” zaprezentują nam program artystyczny ,,Barwy Jesieni,” w którym oprócz tytułowej Bohaterki i jej pomocnic Wróżek, malujących Świat złotem, brązem i czerwienią, wystąpi także psotny Wiatr oraz Wiewiórki, Jeże i Zajączki - gromadzące pracowicie zapasy na zimę. Towarzyszyć im będą Dzieci, które przyozdobią ,,kąciki przyrody” darami Jesieni: kolorowymi listkami, jarzębiną, kasztanami, żołędziami, jabłuszkami i gruszkami. Nadejście Jesieni uczcimy Świętem Dyni. Poznamy jej walory smakowe i odżywcze. Będziemy degustować sok, przetwory i pestki dyni. Ubrani w kolory jesieni na złoto, brązowo pomarańczowo i czerwono wyczarujemy z dyni lampiony i pomysłowe jesienne ,,ludki.” Nauczyciele przeprowadzą z Dziećmi ,,jesienne zajęcia dydaktyczne,” kształtujące umiejętność dbania o własne zdrowie, uczące zasad poszanowania świata przyrody oraz wykonają ciekawe i oryginalne prace plastyczne, budzące wrażliwość na jego piękno. Jak zawsze przyświecać nam będzie bardzo ważny cel: integrowanie Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, rozwijanie postawy badawczej wobec otaczającego świata, oraz ochrona środowiska naturalnego. Życzymy Dzieciom wspaniałych, jesiennych wrażeń.

 

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DZIEŃ CHŁOPAKA W PRZEDSZKOLU

   "Dziś w Przedszkolu Wielka Draka, Świętujemy Dzień Chłopaka" pod takim hasłem w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się w naszym przedszkolu Uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. Dzieci z grupy Pszczółek zaprezentują nam wspaniały występ artystyczny i złożą życzenia wszystkim Chłopcom. Mali Dżentelmeni otrzymają pomysłowe, kolorowe upominki. Nie zabraknie także słodkiego poczęstunku dla wszystkich Przedszkolaków. Głównym celem uroczystości jest okazywanie życzliwości i szacunku swoim Kolegom, integracja Dzieci, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych emocji, budowanie atmosfery życzliwości oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pobytu w Przedszkolu. Życzymy Dzieciom wspaniałych wrażeń i wiele radości.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

SPEKTAKL TEATRU KANON Z KRAKOWA
"JESIENNE OPOWIEŚCI"

   W dniu 27 września 2018r zapraszamy Dzieci na spotkanie z aktorami Teatru Kanon z Krakowa, którzy zaprezentują Dzieciom spektakl nawiązujący tematycznie do zmian zachodzących w przyrodzie pt.: ,,Jesienne opowieści.” Bohaterowie bajki: wiewiórka Basia i niedźwiadek Maciuś muszą uporać się z problemami praw natury i własnego przetrwania. Poza żywotnymi czynnościami, pojawiają się w życiu zwierzątek zabarwione humorem sytuacje, kreujące oceny ekologiczne. W związku z trwającą porą roku umiejscowione są zjawiska, które mają wpływ na bohaterów bajki, a którymi interaktywnie sterują Dzieci jako widzowie i fabuła opowieści np.: jesienne gromadzenie zapasów, szykowanie schronienia na zimę, zmiana futerka czy podróż do ciepłych krajów. Kontakt z żywym słowem wpływa bardzo pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny Dzieci. Spektakl odbędzie się o godzinie 11.30. Życzymy naszym Przedszkolakom wspaniałych wrażeń.

 

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
25 LAT DLA ZIEMI I DLA LUDZI

   W dniach od 19 do 25 września 2018r. już po raz kolejny nasze przedszkole przystąpi do Akcji "Sprzątanie Świata – Polska,” która obejmuje porządkowanie najbliższej okolicy w ramach polskiej edycji międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska ,,Clean up the World.” Jego celem jest promowanie idei dbania o przyrodę, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Do Polski „Sprzątanie Świata” wprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia - Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju. Tegoroczna akcja będzie przebiegała pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 razy więcej, 2 razy czyściej.” Celem bieżącej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Zapraszamy serdecznie Rodziców i Opiekunów do podjęcia osobistego wyzwania w dbaniu o środowisko. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom Przedszkolaki będą świadomie i odpowiedzialnie chroniły nasze środowisko i dbały o nie.

 

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


    Drodzy Rodzice i Opiekunowie. W dniu 20 września 2018r będziemy świętować w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Historia tego wyjątkowego wydarzenia zaczęła się w 2009 roku. Jego pomysłodawczynią jest Anna Nogacka, dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 39 w Łodzi. Święto Przedszkolaków po raz pierwszy odbyło się 20 września 2010 roku w łódzkim Parku na Janowie. Przedszkolaki, wraz z opiekunami oraz ówczesnymi władzami miasta, zasadziły młode dęby, które stały się symbolem wydarzenia. Święto to zostało oficjalnie ustanowione uchwałą sejmu z dnia 13 września 2013r. Wśród głównych założeń Dnia Przedszkolaka pomysłodawcy i organizatorzy wyróżniają: promocję nowoczesnego wychowania na etapie przedszkolnym, promocję dumy z bycia przedszkolakiem, integrację przedszkoli z całej Polski oraz promocję radości wśród dzieci. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ma swój hymn. Słowa napisali Danuta Błażejczyk i Mariusz Urbaniak, zaś muzykę Robert Obcowski. W tym roku Dzień Przedszkolaka odbywać się będzie w naszym przedszkolu pod hasłem: Przedszkolaki święto mają, kulturalnie czas spędzają. Celem Imprezy jest: promowanie szeroko rozumianej idei integracji społecznej, kształtowanie umiejętności nawiązywania przez Dzieci serdecznego kontaktu z Rówieśnikami podczas wspólnej zabawy, utrwalenie zasad dobrego wychowania i poszanowania potrzeb drugiego człowieka oraz budowanie atmosfery radości, zaufania, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Na Dzieci czeka wiele niespodzianek i atrakcji przygotowanych przez Nauczycieli. Nie zabraknie też okazji do zabaw sportowych i twórczej pracy Dzieci. Jej efekty zaprezentujemy Rodzicom po zajęciach. Co prawda nie zasadzimy dębów, ale za to wyczarujemy Kodeks Przedszkolaka i emblematy grup, będące symbolem poczucia przynależności do naszych małych społeczności. Będziemy tańczyć uczyć się hymnu ,,Dzień Przedszkolaka.” Życzymy Dzieciom by Ich Święto było wyjątkowym czasem, pełnym radości i uśmiechu. By każdy dzień spędzony w przedszkolu stawał się wielką, niezapomniana przygodą. By w przedszkolu, spełniały się Dziecięce marzenia.

Dyrekcja i Kadra Przedszkola

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

dzieciaki
Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice !!!

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego wita serdecznie po przerwie wakacyjnej Wszystkie Dzieci i Rodziców. Czekamy na Was z uśmiechem i radością w sercu. Spotykamy się Dzieci w poniedziałek, w dniu 3 września 2018r. Każdy Przedszkolak pojawia się w przedszkolu pod opieką Rodziców lub Opiekunów o godzinie zadeklarowanej podczas rekrutacji. Kochane Dzieci, w roku szkolnym 2018/2019 będziemy pracować w dwóch grupach integracyjnych i trzech grupach ogólnodostępnych, w których przywitamy nowe Koleżanki i Kolegów. Mamy nadzieję, że przyjmiecie Ich do Waszych małych społeczności serdecznie i z radością, pomagając Im w tych trudnych pierwszych dniach, w których będą rozstawali się z Rodzicami na wiele godzin. W przedszkolu czekają na Was podpisane imieniem i nazwiskiem szafki w szatni z kolorowymi znaczkami. W pierwszym tygodniu przynosicie ze sobą tylko obuwie i ubranko na zmianę. Wszelkie przybory i materiały dydaktyczne czekają na Was w Waszych salach, pięknie posprzątanych przez Panie z Personelu Niepedagogicznego, w których czekają na Was także zabawki i pomoce dydaktyczne. Panie Nauczycielki wykonały na Wasze powitanie barwne i pomysłowe dekoracje, zaś Panowie Dozorcy i Pan Konserwator przygotowali dla Was Dzieci ogród przedszkolny i plac zabaw, wyposażony w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia zabawowe. Panie z kuchni czekają na Was z pysznymi i zdrowymi posiłkami, które wzmocnią Wasze siły i dostarczą Wam energii, tak potrzebnej w nauce i zabawie. Każdy Przedszkolak pojawia się w przedszkolu z uśmiechem i radością w serduszku. A teraz kilka słów do waszych Rodziców.

Drodzy Rodzice

Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do współpracy w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych nad naszymi Wychowankami. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami związanymi z organizacją nowego roku szkolnego 2018/2019.
• W poniedziałek, w dniu 3 września 2018r przyprowadzają Państwo Dzieci zgodnie z czasem zadeklarowanym w drukach złożonych w kancelarii przedszkola.
• Jeśli Dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola w pierwszych dniach września, prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście w gabinecie księgowej lub telefonicznie pod nr 41 361 21 44. Podyktowane jest to koniecznością zamówienia dla Dzieci właściwej liczby posiłków z Miejskiej kuchni Cateringowej, tak aby nie obciążać Państwa niepotrzebnymi opłatami.
• Nieobecność Dziecka prosimy zgłaszać do godziny 10:00 w piątek 31 sierpnia 2018r. i każdego następnego dnia roboczego każdego miesiąca, również do godziny 10:00.
• Na tablicy ogłoszeń w wiatrołapie i w szatni każdej grupy, znajdują się listy z danymi personalnymi Dzieci, z przydziałem do poszczególnych grup oraz inne bieżące informacje.
• Rodzice lub Opiekunowie przyprowadzający Dziecko do przedszkola po raz pierwszy, jak również wracający po przerwie wakacyjnej, udają się z Dzieckiem do szatni, gdzie pozostawi wierzchnie ubranko w swojej oznakowanej szafce oraz zmieni obuwie. Następnie Rodzic korzystając z aparatu telefonicznego w holu przedszkola, dzwoniąc do właściwej grupy, poinformuje personel pomocniczy o przybyciu Dziecka do placówki. Każdego Przedszkolaka odprowadzi do grupy Pani Pomoc. Prosimy o krótkie, pogodne i zdecydowane rozstanie z Dzieckiem aby nie wywoływać u Niego niepotrzebnego stresu. Mile widziany jest uśmiech oraz ciepły buziak na pożegnanie. Powierzacie nam Państwo swój Skarb. My o tym wiemy i zrobimy wszystko aby Dzieci czuły się w przedszkolu szczęśliwe, bezpieczne i kochane.
• Pierwsze zebranie organizacyjne z Rodzicami odbędzie się w czwartek, w dniu 6 września 2018r. o godzinie 17:00. Podczas spotkania uzgodnimy z Państwem wszystkie istotne sprawy organizacyjne oraz udzielimy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące realizacji podstawy programowej i wyprawki przedszkolaka. Przedstawimy Państwu Kadrę Pedagogiczną i Niepedagogiczną Przedszkola. W dniu 03 września 2018r. wręczymy Państwu dwa egzemplarze ,,Umowy z przedszkolem na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych". Należy ją niezwłocznie uzupełnić, wpisując wszelkie istotne dla nas dane: deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, liczbę posiłków, dane rodziców lub opiekunów, nr rachunku bankowego, na który będą dokonywane zwroty za niewykorzystane świadczenia. Wypełnioną umowę należy zwrócić w dwóch egzemplarzach w trybie pilnym do dyrektora przedszkola /najpóźniej do piątku, t.j do dnia 7 września 2018r. – lub podczas spotkania/. Jest to podyktowane koniecznością właściwej organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym. Dyrektor po podpisaniu umów, przekaże Państwu jeden egzemplarz umowy cywilno-prawnej.
• Na spotkaniu, w dniu 6 września 2018r, wspólnie z Zarządem Rady Rodziców dokonacie Państwo wyboru oferty firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczymy naszych Podopiecznych. Informacja na temat wysokości składki ubezpieczeniowej zostanie podana do wiadomości Rodziców na tablicach ogłoszeń lub w księgowości przedszkola. Ubezpieczenie Dzieci odbywa się wyłącznie za zgodą Rodziców/Prawnych Opiekunów.
• Prosimy Państwa gorąco o punktualne przyprowadzanie i odbieranie Dzieci, zgodnie z zadeklarowanym w umowie czasem pobytu Dziecka w przedszkolu. Jest to niezmiernie ważne w celu ustalenia czasu pracy przedszkola, który zależy od danych rejestrowanych w terminalu, z czego jesteśmy rozliczani przez Organ Prowadzący. Każde Dziecko należy zalogować po przybyciu do przedszkola i wylogować przed wyjściem z placówki za pomocą karty do logowania, po którą należy zgłosić się do Pani Referent do pokoju księgowości.
• Prosimy Państwa bardzo o przestrzeganie ustalonych zasad. Nie odprowadzamy Dziecka do oddziału przedszkolnego, aby nie utrudniać Mu adaptacji w nowym środowisku.
• Drugie spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek, w dniu 13 września 2018r. o godzinie 17:00. Podczas zebrania wychowawcy zapoznają Państwa z zasadami planowania i organizowania kształcenia, wychowania i opieki Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, oraz z zasadami udzielania Dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki. Wręczymy Państwu do podpisu wszelkie konieczne dokumenty.
• Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy. Życzymy Dzieciom dużo uśmiechu i samych sukcesów.

Dyrektor Renata Pająk, Grono Pedagogiczne i Niepedagogiczne

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

SZANOWNI RODZICE

Witamy Państwa serdecznie po przerwie wakacyjnej. Informujemy, że Dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczynają nowy rok szkolny 2018/2019 w poniedziałek, w dniu 3 września 2018r., zgodnie z czasem zadeklarowanym w procesie rekrutacji.
Prosimy bardzo o dostarczenie w trybie pilnym kopii kart Dużej Rodziny, z uwagi na zmianę odpłatności za korzystanie z usług przedszkola z 1 zł na 0,50 gr. za godzinę, dla Dzieci z w/w Rodzin.

W dniu 30 sierpnia 2018r. w budynku przedszkola będą wywieszone listy Dzieci z podziałem na grupy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykazem grup.

W dniu 30 sierpnia 2018r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców Dzieci nowoprzyjętych do naszej placówki, na które zapraszamy Państwa serdecznie.

Pierwsze zebranie organizacyjne dla Rodziców Wszystkich Przedszkolaków odbędzie się w dniu 6 września 2018r. o godzinie 17:00.

Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola w sprawie organizacji pracy placówki ukaże się na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola w piątek, w dniu 31 sierpnia 2018r.
Zapraszamy serdecznie Dzieci do Przedszkola zaś Rodziców do aktywnej współpracy.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

WAKACJE 2018

Kochane Dzieci i Rodzice

Z okazji zbliżających się wakacji życzymy Szanownym Rodzicom oraz wszystkim Biedronkom, Pszczółkom, Motylkom, Stokrotkom i Muchomorkom słonecznej pogody, niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży i niezapomnianych wrażeń podczas niezwykłych, wakacyjnych przygód.

Dyrektor, Nauczyciele i Personel Przedszkola


Wracajcie bezpiecznie. Czekamy na Was w przedszkolu.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

18-06-2018

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
,,Tydzień Uśmiechu w Przedszkolu”

Kochane Dzieci

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi wita serdecznie Wszystkie Dzieci przyjęte do naszego pięknego przedszkola. Czekamy na Was z niecierpliwością, uśmiechem i radością. Spotykamy się Dzieci codziennie w dniach: 25, 26 i 27 czerwca 2018r w ramach zajęć adaptacyjnych, w godzinach od 10:00 do 11:30. Każdy Przedszkolak pojawia się w przedszkolu pod opieką Rodziców lub Opiekunów o godzinie 10:00. Będziecie każdego dnia uczestniczyć w zajęciach poszczególnych grup: Muchomorków, Motylków i Stokrotek, Biedronek i Pszczółek. Przedszkolaki przyjmą Was serdecznie i z radością do naszych małych społeczności, pomagając Wam w pierwszych dniach, w których będziecie poznawać Wasze przedszkole. Przynosicie ze sobą tylko obuwie i ubranko na zmianę. Wszelkie przybory i materiały dydaktyczne czekają na Was Dzieci w salach, w których znajdują się także piękne zabawki i pomoce dydaktyczne. Do Waszej dyspozycji jest także ogród przedszkolny i plac zabaw. Koleżanki i Koledzy zaproszą Was codziennie na mały poczęstunek i napoje. W ostatnim dniu zajęć czeka na Was miła niespodzianka. Każdy Przedszkolak pojawia się w przedszkolu z uśmiechem i radością w serduszku. A teraz kilka słów do waszych Rodziców.

Drodzy Rodzice

   Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do współpracy oraz udziału w zajęciach adaptacyjnych, w pierwszych dniach pobytu Dzieci w nowym dla nich miejscu, jakim jest nasze przedszkole. Będą Państwo mogli uczestniczyć w zajęciach, towarzysząc Dziecku. Można także powierzyć swoją Pociechę naszej opiece, by pozwolić Jej odnaleźć się w nowej dla Niej sytuacji. Zajęcia będą trwały codziennie po 1,5 godziny. Dzieci podzielone na dwie małe grupki będą uczestniczyć każdego dnia w zajęciach Maluszków i Starszaków. Listy Dzieci z podziałem na grupy i harmonogram zajęć, znajdują się w przedszkolu na tablicy ogłoszeń. Zapraszamy Państwa serdecznie. Życzymy Dzieciom i Rodzicom wspaniałych wrażeń.

Dyrektor Przedszkola Renata Pająk
Grono Pedagogiczne i Niepedagogiczne

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.