- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wakacje 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f44ac2472dbde1f680f50621d6279324 0

 

f44ac2472dbde1f680f50621d6279324 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DUŻURU WAKACYJNEGO
REKRUTACJA DZIECI NA LETNI DYŻUR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KIELCACH ORAZ DO INNYCH PRZEDSZKOLI MIASTA KIELCE

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Rodziców Dzieci, że w bieżącym roku szkolnym w związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, przedszkola samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r. Od 15 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. przedszkola nie będą przyjmowały dzieci w związku z pracami przygotowawczymi oraz wykorzystaniem przez pracowników wcześniej zaplanowanych urlopów wypoczynkowych. W tym czasie będą prowadzone rady pedagogiczne i prace przygotowawcze do nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dzień Dziecka 2020 !

Idzie misio...Idzie słonik...
Idzie lalka...No i konik...
Wszyscy razem z balonami...
Z najlepszymi życzeniami...
Moc uśmiechu i radości
Niech w Waszym sercu zawsze gości!

Z okazji Dnia Dziecka składamy Wam kochane dzieci najserdeczniejsze życzenia. Już niedługo znowu razem się spotkamy i będziemy wspólnie świętować najpiękniejszy dzień w roku.

W prezencie zapraszamy do obejrzenia zeszłorocznego spektaklu pt.: „Śpiąca Królewna” wystawionego przez Waszych rodziców na pikniku rodzinnym.

Rada rodziców, Dyrekcja
oraz pracownicy przedszkola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Komunikat w sprawie rekrutacji

 

W związku z podjęciem przez placówki działalności opiekuńczej od dnia 12.05.2020 Dyrektor Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi informuje Państwa, że w dniu jutrzejszym na stronie Przedszkola w zakładce "Informacje-Rekrutacja" zamieszczony będzie terminarz kolejnych etapów rekrutacji (w tym termin i zasady składania wniosków w siedzibie placówki w wersji papierowej).

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie otwarcia przedszkola

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją Prezydenta Kielc Pana Bogdana Wenty w sprawie otwarcia części placówek oświatowych i opiekuńczych, w których dyrektorzy zgłosili pełną gotowość do pracy, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że nasze przedszkole podejmuje działalność opiekuńczą od dnia 12 maja 2020r., spełniwszy wymogi i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia (opracowane zostały procedury bezpieczeństwa, z którymi zapoznano Kadrę Pedagogiczną i Niepedagogiczną, pomieszczenia i wyposażenie przedszkola zostały posprzątane i wydezynfekowane, zakupiono środki czystości, środki do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej).
W związku z powrotem Dzieci do przedszkola w tym szczególnym czasie, czujemy się w obowiązku zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Podopiecznych. Mając to na uwadze, Rodzice/Opiekunowie prawni, przed powrotem Dziecka do placówki mają obowiązek zapoznać się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, obowiązującymi w przedszkolu oraz załącznikami do w/w procedur, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz przesłane na Państwa adresy mailowe najpóźniej w dniu 10 maja 2020r.

Najważniej kwestie, na które pragniemy zwrócić Państwa uwagę to:
1. Zgodnie z zasadami organizacji przedszkola (§ 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)., jednostki oświatowe w Kielcach, które wznawiają działalność opiekuńczą będą czynne w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Liczba Dzieci w jednej grupie przedszkolnej może wynosić maksymalnie 12 osób.
3. W dniu 12 maja 2020r. przychodzą do przedszkola tylko te Dzieci, których Rodzice zadeklarowali wolę korzystania z usług naszej placówki w mailach zwrotnych, wysłanych na adresy mailowe poszczególnych grup.
4. W związku z powyższym, w przedszkolu na dzień 12 maja 2020r. uruchomione będą dwie grupy: grupa dzieci młodszych i grupa dzieci starszych.
5. Przyprowadzamy Dzieci najpóźniej do godz. 8.30. Dzieci przyprowadzone w późniejszych godzinach, w związku z koniecznością przestrzegania procedur bezpieczeństwa i ustalonych zasad organizacji pracy przedszkola, nie będą w danym dniu mogły korzystać z usług przedszkola.
6. Rodzic/ Opiekun prawny odprowadza Dziecko do głównych drzwi wejściowych budynku w wiatrołapie przedszkola, gdzie Dziecko odbierane będzie przez wyznaczonego pracownika placówki.
7. Przy wejściu do placówki wyznaczona osoba zmierzy Dziecku temperaturę i zadba o to, by Dziecko zdezynfekowało ręce.
8. Następnie zgłosi przyjście Dziecka przez domofon - do sali grupy. Pomoc nauczyciela z danej grupy odprowadzi Dziecko do szatni, a po przebraniu się - do sali, w której Dziecko będzie odbywało zajęcia.
9. Rodzic, przyprowadzając Dziecko po raz pierwszy, musi wręczyć osobie, której przekazuje Dziecko (w wiatrołapie przedszkola), wcześniej wydrukowane, wypełnione i podpisane przez dwoje Rodziców lub Opiekunów prawnych, niezbędne dokumenty:
-- Deklarację korzystania z usług Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach dla dzieci zgłoszonych do pobytu w czasie ograniczenia działalności przedszkoli w związku z COVID-19;
-- Oświadczenie Rodziców/ Opiekunów prawnych z załączeniem Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wypełniania Karty informacyjnej o stanie zdrowia dziecka w związku z COVID 19;
10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów z domu (przede wszystkim zabawek, żywności i napojów). Placówka zapewnia Dzieciom całodzienne, pełnowartościowe wyżywienie dostarczane w ramach cateringu prze Miejską Kuchnię Cateringową, wodę z dystrybutora oraz zabawki i wyposażenie niezbędne do sprawowania funkcji opiekuńczej.
11. W związku z podpisaniem za zgodą Pana Prezydenta Aneksu nr 1 z dnia 4 maja 2020r. do Umowy na świadczenie usług cateringowych z dnia
18 grudnia 2019r., podpisanej między przedszkolem a Miejską Kuchnię Cateringową, wysokość dziennej stawki żywieniowej ulega zwiększeniu do kwoty 6,70 zł. (dotychczas obowiązywała stawka 6,30 zł., ustalona w 2016r.). Kwota 6,70 zł za całodzienne wyżywienie obejmuje koszt: śniadania - 2,00 zł, obiadu z dwóch dań - 3,20 zł, podwieczorku - 1,50 zł). Decyzja ta uwarunkowana została znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych w stosunku do ich wysokości w roku 2019r., wzrostem cen mediów oraz aktualnymi wymaganiami SANEPID–u, co do zapewnienia wychowankom zróżnicowanej i pełnowartościowej diety.
12. W przedszkolu z uwagi procedury bezpieczeństwa zgodne z wymogami GIS i MZ, nie będą organizowane w jednym pomieszczeniu zajęcia, które skupiają większą liczbę Dzieci. W związku z tym wszelkie zaplanowane uroczystości, konkursy, koncerty i spektakle zostały odwołane.
13. Zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym edukacji zdalnej, będziemy kontynuować zamieszczanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola oraz przesyłać na adresy mailowe poszczególnych grup: „Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej” i załączniki w postaci kart pracy, linków do filmów edukacyjnych, bajek, legend, piosenek, zabaw ruchowych itd. - przygotowywane na każdy dzień na potrzeby edukacji zdalnej. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju będziemy nadal zamieszczać materiały dydaktyczne w postaci kart pracy, ilustracji, zdjęć, linków do różnych rodzajów aktywności, zestawy ćwiczeń z opisami - na potrzeby edukacji zdalnej w zakresie zajęć rewalidacyjnych oraz materiały dydaktyczne na potrzeby udzielania dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
14. Rodziców, którzy nie podjęli jeszcze decyzji i nie zadeklarowali woli korzystania z usług przedszkola informujemy, że godnie z komunikatami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka, nie zdecydują się na posłanie do niego Dziecka z powodu stanu epidemii.
Resort rodziny zapowiedział, że do 24 maja 2020r. zostaje wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługujący rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.
15. Liczymy na współpracę z Państwem w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Dzieciom bezpieczny i radosny pobyt w przedszkolu.


Z serdecznym pozdrowieniem dyrektor przedszkola
Renata Pająk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. z późn. zm.) dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego wydał decyzję o zawieszeniu zajęć w tutejszej jednostce od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. W związku z panującą pandemią ogłoszoną przez WHO, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w przedszkolu, w chwili obecnej nie jest możliwe wdrożenie wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu. Zawieszenie zajęć do dnia 11 maja 2020r. dotyczy wszystkich placówek typu żłobki i przedszkola na terenie Kielc. O dacie otwarcia i zasadach funkcjonowania przedszkola dyrektor poinformuje Państwa, w terminie ustalonym przez Władze Miasta Kielce. Z serdecznym pozdrowieniem.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drodzy Rodzice.

W dniu 28 kwietnia 2020r. została wysłana z poczty grupy na Państwa adresy mailowe wiadomość od Dyrektora palcówki, w sprawie edukacji zdalnej i ewaluacji pracy przedszkola. Do wiadomości załączono link z ankietą dla Rodziców. Ankieta została sporządzona na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej (czyli opracowania dokumentów dotyczących Państwa opinii o pracy naszej placówki). Uzupełnienie ankiety z wykorzystaniem podanego linku zapewni Państwu anonimowość. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do Rodziców naszych Wychowanków, którzy dotychczas nie uzupełnili ankiety, aby uczynili to do dnia 08 maja 2020r. Prosimy Państwa o zrozumienie i dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem

Nauczyciele Wychowawcy

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie otwarcia przedszkoli !!!

Drodzy Rodzice


W związku z informacją z dnia dzisiejszego, o planowanym przez Rząd otwarciu przedszkoli od 6 maja 2020r., dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi zwraca się do Państwa z prośbą o informację zwrotną, czy planują Państwo korzystać z opieki naszej placówki mimo panującej sytuacji epidemicznej. Zgodnie z wytycznymi MEN, Organ Prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN (link poniżej).

Z uwagi na ich ogólny charakter, dyrektor na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić Państwu odpowiedzi na szereg pytań np.: dotyczących liczby dzieci w oddziale, zasad żywienia czy rodzaju i dostępności środków ochrony osobistej – aby zapewnić Dzieciom i Personelowi przedszkola jak najlepszą ochronę.

O wszelkich decyzjach Organu Prowadzącego w tej kwestii, dyrektor będzie informował Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola. Po otrzymaniu maila w dniu jutrzejszym w/w sprawie, prosimy Państwa o maila z informacją zwrotną do godziny 12:00, aby dyrektor mógł podać szacunkowe dane do Urzędu Miasta, dotyczące liczby dzieci, których Rodzice zgłaszają wolę korzystania z opieki w naszej placówce.

Dziękujemy.

Z poważaniem
dyrektor przedszkola
Renata Pająk


Links:
------
[1] https://www.gov.pl/attachment/14fee8a9-7795-44e6-9378-3167df87821a

Szczegóły na stonie http://sp1.kielce.eu/index.php/klasa-bilardowa/

 

#Dzieci uczą rodziców

Szanowni Państwo,
piszę do Państwa by przekazać garść bieżących informacji dotyczących akcji #Dzieci uczą rodziców.

Na stronie www.edu.crl.org.pl prowadzimy prace modernizacyjne, więc strona chwilowo jest niedostępna dla użytkowników. Comiesięczne lekcje w ramach akcji zostaną wznowione tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja. Mam nadzieję, że uda się jeszcze przeprowadzić lekcje w maju i czerwcu. Na naszej stronie internetowej w każdą środę i każdy piątek zamieszczamy materiały do domowej nauki. Materiały można pobrać tutaj: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ Na naszym profilu na Facebooku organizujemy już 3 konkurs dla dzieci i rodziców, w którym do wygrania są edukacyjne nagrody. Konkurs ma zachęcić rodziców do wspólnej nauki z dziećmi. Bieżący konkurs będzie trwał do 17 kwietnia. Informacje o konkursie dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/photos/a.679878125416249/3685791614824870/?type=3&theater

Z wyrazami szacunku,
Dawid Wiejata
koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

 

Kochani Rodzice :)

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, aby zachęcić Dzieci do przebywania, nauki i zabawy w domu Dyrektor i Kadra Przedszkola zamieszcza propozycje zdalnej edukacji:

1.Prosimy Państwa o wspieranie rozwoju Dzieci poprzez zabawę oraz gry planszowe. Zachęcajmy do rysowania, malowania, lepienia z plasteliny i masy solnej. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych gier edukacyjnych.
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=651
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
https://ciufcia.pl/
http://www.zyraffa.pl/przedszkolak/

2.Nauczyciele z naszego pięknego przedszkola wychodząc naprzeciw potrzebom Dzieci i Rodziców, opracowują i będą przekazywać Państwu karty pracy i inne pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy i zabawie z Dzieckiem w domu. Od poniedziałku nauczyciele umieszczać będą propozycje zadań dla dzieci na utworzonych kontach grupowych. Jeżeli zainteresowani są Państwo pobieraniem materiałów prosimy o napisanie wiadomości o treści : „Mama/tata (imię dziecka) prosi o dostęp do poczty grupowej”.

W odpowiedzi otrzymają Państwo hasło do samodzielnego logowania na konto grupy w celu pobierania materiałów.

Maile proszę wysyłać na konta grupy do której uczęszcza dziecko:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców w domu”, w ramach której odbywają się zajęcia podejmujące tematyką bezpieczeństwa, ekologii, zdrowego stylu życia, kultury i historii.

W każdą środę i każdy piątek na stronie www.crl.org.pl będą do pobrania bezpłatne materiały edukacyjne, dzięki którym Rodzic w formie zabawy będzie mógł realizować z Dzieckiem zajęcia edukacyjne z podstawy programowej.

Materiały można pobrać pod adresem: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

4.Centrum Rozwoju Lokalnego zorganizowało na Facebooku konkurs z ciekawymi nagrodami, do którego można dołączyć od dnia 17 marca 2020r. By wziąć w nim udział należy w komentarzu zamieścić zdjęcie lub zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Informacje dotyczące udziału w w/w wydarzeniu uzyskają Państwo pod adresem: facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego

5.Można także uczestniczyć w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „U Schabińskiej-Chyrowaski” w Chyrowej „Moje ulubione pierogi”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży (dzieci przedszkolnych i młodszych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich). Prace należy przygotować i przesłać zgodnie z regulaminem na adres: http://chyrowaski.pl/ Nagroda główna to bezpłatny weekend dla całej rodziny autora pracy (rodzice + rodzeństwo) w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej 40, 38-450 Chyrowa - z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami. Regulamin do pobrania poniżej.

6.Codzienną edukację z Dzieckiem mogą Państwo realizować także dzięki materiałom edukacyjnym zamieszczonym przez MEN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach. Szukamy następnie Platformyepodreczniki.pli materiałów do samodzielnej nauki – wybierając opcję: Kształcenie Ogólne. Otwierając ten plik wybieramy: Edukację wczesnoszkolną. Znajdziemy tam E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej.

Propozycja MEN nie zawiera e-podręczników dla przedszkola tylko do I klasy, ale wiele zadań z tych podręczników opracowanych zgodnie z daną porą roku zawiera szereg udźwiękowionych, mobilnych zabaw, krzyżówek, zadań, zagadek, działań matematycznych w bardzo przyjaznej Dziecku, kolorowej szacie graficznej.

Trzymajmy się razem.

Dyrektor i Kadra Przedszkola.

 

 

Facebook https://facebook.com/events/s/pch%C5%82a-szachrajka-online-starsz/876693056125142/?ti=cl

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MZWyzATBcLw

Materiały można pobrać pod adresem: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

Aktualne informacje pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

 

Zdrowy Przedszkolak

Zdrowy Przedszkolak


Rada rodzicow


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.