HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.p.

RODZAJ SPOTKANIA

DATA

PROWADZĄCY

Wrzesień  2019 r.

1.

Zebranie ogólne- organizacyjne.
Zebrania w grupach.

03.09.2019r

Dyrektor
Wychowawcy

2.

Zebrania grupowe- omówienie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

03.09.2019r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

3.

Zebrania grupowe (zapoznanie ze składem ,,Zespołów”, formami pomocy psych.-ped., tygodniowym wymiarem i rodzajem zajęć rewalidac., zebranie informacji do opracowania IPET i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka) 

17.09.2019r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

Październik  2019 r.

4.

Zebrania grupowe (zapoznanie z ewaluacją programów rewalidacji Indywidualnej i programów n-la specjalisty, opracowanymi IPET-ami, okresową wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania dziecka,
programami rewalidacji indywidualnej i programami n-la specjalisty)

03.10.2019r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

Konsultacje indywidualne

03.10.2019r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne 

03.10.2019r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne 

03.10.2019r

mgr Jolanta Detka, mgr Katarzyna Banasik

Konsultacje indywidualne

03.10.2019r

mgr Edyta Schmid- Surgiel, mgr Klaudia Gola

Konsultacje indywidualne

03.10.2019r

mgr Elżbieta Musiał, mgr Agnieszka Słomka- Polewka

Listopad  2019 r.

5.

Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy wstępnej i badań przesiewowych, przy udziale specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje z nauczycielami/.   

13.11.2019r

Dyrektor, Wychowawcy, Specjaliści z MZPPP

Konsultacje indywidualne

13.11.2019r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

13.11.2019r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

13.11.2019r

mgr Jolanta Detka, mgr Katarzyna Banasik

Konsultacje indywidualne

13.11.2019r

mgr Edyta Schmid- Surgiel, mgr Klaudia Gola

Konsultacje indywidualne

13.11.2019r

mgr Elżbieta Musiał, mgr Agnieszka Słomka- Polewka

Grudzień  2019 r

6.

Konsultacje indywidualne

12.12.2019r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

17.12.2019r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

10.12.2019r

mgr Katarzyna Banasik

Konsultacje indywidualne

10.12.2019r

mgr Klaudia Gola

Konsultacje indywidualne

17.12.2019r

mgr Elżbieta Musiał

Styczeń  2020 r.

7.

Zebrania grupowe (zebranie informacji do opracowania semestralnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka) 

08.01.2020r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

8.

Zebranie ogólne – podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, spotkania podsumowujące i konsultacje z nauczycielami

22.01.2020r

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców

 9.

Zebrania grupowe (zapoznanie rodziców z opracowaną semestralną wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania dziecka) 

22.01.2020r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

Luty 2020 r.

10.

Konsultacje indywidualne

27.02.2020r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

20.02.2020r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

20.02.2020r

mgr Jolanta Detka

Konsultacje indywidualne

20.02.2020r

mgr Edyta Schmid- Surgiel

Konsultacje indywidualne

20.02.2020r

mgr Agnieszka Słomka- Polewka

Marzec  2020 r.

11.

Konsultacje indywidualne

26.03.2020r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

19.03.2020r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

12.03.2020r

mgr  Katarzyna Banasik

Konsultacje indywidualne

11.03.2020r

mgr Klaudia Gola

Konsultacje indywidualne

11.03.2020r

mgr Elżbieta Musiał

Kwiecień  2020 r.

12.

Konsultacje indywidualne

10.04.2020r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

21.04.2020r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

08.04.2020r

mgr Jolanta Detka

Konsultacje indywidualne

08.04.2020r

mgr Edyta Schmid- Surgiel

Konsultacje indywidualne

09.04.2020r

mgr Agnieszka Słomka- Polewka

Maj  2020 r.

13.

Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy końcowej, ocena gotowości szkolnej dzieci przy udziale  specjalistów z MZPPP w Kielcach

14.05.2020r

Dyrektor, Wychowawcy,

 Specjaliści z MZPPP;

Konsultacje indywidualne

14.05.2020r

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

14.05.2020r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

14.05.2020r

mgr Jolanta Detka, mgr Katarzyna Banasik

Konsultacje indywidualne

14.05.2020r

mgr Edyta Schmid- Surgiel, mgr Klaudia Gola

Konsultacje indywidualne

14.05.2020r

mgr Elżbieta Musiał, mgr Agnieszka Słomka- Polewka

14.

Zebrania grupowe (zebranie informacji do opracowania ewaluacji IPET-ów, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ewaluacji programów rewalidacji indywid. i programów n-la specjalisty)

27.05.2020r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

Czerwiec  2020 r.

Zebranie ogólne - podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

16.06.2020r

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców.

Konsultacje indywidualne

16.06.2020r

mgr Małgorzata Wąsala 

Konsultacje indywidualne

16.06.2020r

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

16.06.2020r

mgr Jolanta Detka, mgr Katarzyna Bansik

Konsultacje indywidualne

16.06.2020r

mgr Edyta Schmid- Surgiel, mgr Klaudia Gola

Konsultacje indywidualne

16.06.2020r

mgr Elżbieta Musiał, mgr Agnieszka Słomka-Polewka

Czerwiec  2020 r.

Zebrania grupowe- podsumowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zapoznanie z ewaluacją programów rewalidacji Indywidualnej i programów n-la specjalisty, ewaluacją IPET i okresową wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania dziecka, zawierającą wnioski do dalszej pracy).  

16.06.2020r

Wychowawcy, Zespoły do spraw organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie przedszkola

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.