^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

 HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

L.p. 

RODZAJ SPOTKANIA 

DATA 

PROWADZĄCY 

Wrzesień  2018

1. 

Zebranie ogólne- organizacyjne.

Zebrania w grupach.

6.09.2018

Dyrektor                                                                                               

Wychowawcy

2.

Zebrania grupowe- omówienie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

13.09.2018

Wychowawcy, Zespoły ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Październik  2018

3.

 

Zebrania grupowe- zapoznanie z IPETami

4.10.2018

Wychowawcy, Zespoły ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Konsultacje indywidualne

4.10.2018

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne 

4.10.2018

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne 

4.10.2018

mgr Katarzyna Kuśpak

Konsultacje indywidualne

4.10.2018

mgr Sylwia Przedwojewska

Konsultacje indywidualne

4.10.2018

mgr Elżbieta Musiał

Listopad  2018

5.

Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy wstępnej i badań przesiewowych, przy udziale specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje z nauczycielami/.   

14.11.2018

Dyrektor, Wychowawcy, Specjaliści z MZPPP

Konsultacje indywidualne

14.11.2018

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

14.11.2018

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

14.11.2018

mgr Małgorzata Błędzińska

Konsultacje indywidualne

14.11.2018

mgr Aneta Kasprzyk

Konsultacje indywidualne

14.11.2018

mgr Agnieszka Słomka-Polewka

Grudzień  2018

6.

Konsultacje indywidualne

12.12.2018

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

11.12.2018

mgr Jolanta Bieniek

Konsultacje indywidualne

10.12.2018

mgr Małgorzata Błędzińska

Konsultacje indywidualne

10.12.2018

mgr Sylwia Przedwojewska

Konsultacje indywidualne

10.12.2018

mgr Elżbieta Musiał

Styczeń  2019

7.

Konsultacje indywidualne

9.01.2019

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

10.01.2019

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

7.01.2019

mgr Katarzyna Kuśpak

Konsultacje indywidualne

10.01.2019

mgr Aneta Kasprzyk

Konsultacje indywidualne

10.01.2019

mgr Agnieszka Słomka-Polewka

 

Luty  2019 

8.

Zebranie ogólne – podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze  roku szkolnego 2018/2019, spotkania podsumowujące  z wychowawcami w grupach /konsultacje z zainteresowanymi rodzicami/

7.02.2019

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele, 

Zarząd Rady Rodziców 

Marzec  2019

9.

  

Konsultacje indywidualne

13.03.2019

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

12.03.2019

mgr Jolanta Bieniek

Konsultacje indywidualne

12.03.2019

mgr Małgorzata Błędzińska

Konsultacje indywidualne

11.03.2019

mgr Sylwia Przedwojewska

Konsultacje indywidualne

11.03.2019

mgr Elżbieta Musiał

Kwiecień  2019

 10.

Konsultacje indywidualne

10.04.2019

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

10.04.2019

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

8.04.2019

mgr Katarzyna Kuśpak

Konsultacje indywidualne

12.04.2019

mgr Aneta Kasprzyk

Konsultacje indywidualne

12.04.2019

mgr Agnieszka Słomka-Polewka

Maj  2019

11.

Zebranie ogólne - podsumowanie diagnozy końcowej, ocena gotowości szkolnej dzieci przy udziale  specjalistów z MZPPP w Kielcach /konsultacje/.  

15.05.2019

Dyrektor, Wychowawcy,

 Specjaliści z MZPPP; 

Konsultacje indywidualne

15.05.2019

mgr Małgorzata Wąsala

Konsultacje indywidualne

15.05.2019

mgr Monika Dutkiewicz

Konsultacje indywidualne

15.05.2019

mgr Katarzyna Kuśpak

Konsultacje indywidualne

15.05.2019

mgr Sylwia Przedwojewska

Konsultacje indywidualne

15.05.2019

mgr Elżbieta Musiał

Czerwiec  2019

12. 

Zebranie ogólne - podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

13.06.2019

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,

Zarząd Rady Rodziców.

Konsultacje indywidualne

13.06.2019

mgr Małgorzata Wąsala  mgr Aneta Kasprzyk

Konsultacje indywidualne

13.06.2019

mgr Monika Dutkiewicz i mgr Jolanta Bieniek

Konsultacje indywidualne

13.06.2019

mgr Katarzyna Kuśpak i mgr Małgorzata Błędzińska

Konsultacje indywidualne

13.06.2019

mgr Sylwia Przedwojewska i mgr Aneta Kasprzyk

Konsultacje indywidualne

13.06.2019

mgr Elżbieta Musiał i mgr Agnieszka Słomka-Polewka

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.