Kronika Przedszkola

Spotkanie z Instruktorami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

W dniu 21 maja i 11 czerwca 2015 roku na terenie naszej placówki dzieci spotkały się z Instruktorami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji: Panią  Agatą Mazur - Czupryńską i Panią Dagmarą Pietrasik. FAR realizuje i rozwija kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest całościowe, systemowe rozwiązanie jak największej liczby problemów przyczyniających się do marginalizacji grupy osób niepełnosprawnych, co roku powiększającej się o kolejnych kilkaset osób. Praca z dziećmi w różnym wieku, z różnych środowisk i specyfika niepełnosprawności niesie ze sobą potrzebę stworzenia elastycznego programu działań. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim” organizuje różnego rodzaju  warsztaty, zajęcia, treningi, spotkania. W ramach tej misji Panie Instruktorki zaprezentowały przedszkolakom swoje własne doświadczenia i przedstawiły możliwości normalnego i w pełni sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. To było bardzo interesujące przeżycie. Dzieci mogły poruszać się na wózku inwalidzkim, a nawet  w bezpieczny i kontrolowany sposób doświadczyć upadku. Spotkanie pozwoliło dzieciom inaczej spojrzeć na swoją niepełnosprawność i niepełnosprawność innych osób. Uświadomiło, że pomimo niepełnosprawności można być w dużym stopniu samodzielnym i niezależnym w życiu codziennym. Bardzo dziękujemy Paniom z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji za poświęcony czas i wspaniałą ,,lekcję życia” dla nas i dla naszych dzieci.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.