Kronika Przedszkola

Wycieczka do Parku Miejskiego
im. Stanisława Staszica w Kielcach.

Dnia 17 września 2014 r. dzieci z grupy „Muchomorki” wraz ze swoją wychowawczynią uczestniczyły w wycieczce do Parku Miejskiego im. St. Staszica w Kielcach.
Głównym celem wycieczki było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz integracja zespołu dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu, nauki i rekreacji.
Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie.
  Podążając alejkami parku dzieci miały możliwość utrwalenia nazw drzew, zebrania ciekawych okazów przyrodniczych oraz utrwalenia znajomości zasad zachowania się w parku.
Niebywałą atrakcją wycieczki była ptaszarnia,w której przedszkolaki mogły podziwiać rzadko spotykane ptaki: bażanty, kuropatwy, przepiórki oraz pawie.
Nie zabrakło również zabaw i śpiewu w Muszli Koncertowej, gdzie dzieci choć przez chwilę mogły poczuć się swobodnie- jak prawdziwi artyści na scenie!
Muchomorki wspaniale się bawiły - karmiły kaczki, a po harcach i psotach, którym nie było końca, czas było wracać do przedszkola.  Przedszkolaki powróciły całe i zdrowe, wprawdzie zmęczone ale bardzo zadowolone.
 Z pewnością powtórzymy kiedyś taką wyprawę!
Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie. Słoneczna pogoda sprawiła, że nasz piękny Park w tym dniu tętnił życiem!


Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.