Kronika Przedszkola

Wystawa prac wykonanych przez dzieci
w Przeglądzie Plastycznym:

Czy Internet jest dla dzieci?

Dnia 30 października 2014 roku w naszym przedszkolu miało miejsce otwarcie wystawy prac  wykonanych przez dzieci w Przeglądzie Plastycznym: "Czy Internet jest dla dzieci?." Na uroczystość przybyli wspaniali Goście: Honorowy Patron Przeglądu Plastycznego Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Świercz, Współorganizator Przeglądu - Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Świętokrzyskie Skrzaty" w Kielcach Pani Beata Schmid i Pani Agnieszka Wesołowska oraz Rodzice i Opiekunowie Dzieci. Ideą przeglądu było:
- uświadomienie dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w wyniku  korzystania z Internetu,
- propagowanie wśród dzieci sztuki plastycznej,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic,
- zaprezentowanie prac plastycznych na terenie naszego województwa.
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, pomysłowe i piękne. Dzieci wykonały je z ogromnym zaangażowaniem z udziałem osób dorosłych. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony przez Pana Marszałka. Przedszkolaki przygotowały także krótkie przedstawienie na temat właściwego korzystania z Internetu oraz zagrożeń jakie mogą napotkać w sieci. Dzieci zadawały Gościom ważne pytania związane z tematem wystawy, np. jakich danych nigdy nie powinniśmy zamieszczać w Internecie, z jakich stron mogą korzystać dzieci, itp. Szanowni Goście zostali "przeegzaminowani" przez dzieci ze znajomości kontynentów i musieli odpowiedzieć na pytanie: Czy Internet jest dla dzieci? Mamy nadzieję że wystawa prac dzieci przybliży nam wszystkim zasady właściwego korzystania z Internetu.


Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.