Kronika Przedszkola

„Góra Grosza”

W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2014r. dzieci z całego przedszkola brały udział w Akcji „Góra Grosza.” Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka, oddziałów pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Możliwa była zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem było uświadomienie dzieciom, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki Państwa hojności udało nam się zebrać: 99,50 zł.
Serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.