Kronika Przedszkola

Wystawa prac wykonanych przez dzieci
w II Edycji Przeglądu Plastycznego:
Czy Internet jest dla dzieci?

W Dnia 10 marca 2015 roku w naszym przedszkolu miało miejsce otwarcie wystawy prac wykonanych przez dzieci w II edycji Przeglądu Plastycznego: "Czy Internet jest dla dzieci? Komputery i Roboty 25 wieku", do którego ponownie zaprosił nas główny Organizator - Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. ,,Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach. Współorganizatorami przeglądu w bieżącej edycji byli: Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Kurator Świętokrzyski – Pani Małgorzata Muzoł, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach. Na uroczystość przybyli mili Goście: Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Świętokrzyskie Skrzaty" w Kielcach Pani Beata Schmid, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Pan Jarosław Wachowski i Pan Tomasz Krawiec, Aspirant Sztabowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach Pan Paweł Sieczkowski a także Rodzice i Opiekunowie Dzieci.
Ideą przeglądu było:
- uświadomienie dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w wyniku korzystania z Internetu,
- propagowanie wśród dzieci twórczości plastycznej,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic,
- zaprezentowanie prac plastycznych na terenie naszego województwa.
Przygotowanie prac przez Dzieci przy współudziale Rodziców i Opiekunów było wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i rozwijania kreatywności, ale też nauką właściwego i mądrego korzystania z Internetu. Oglądając prace Dzieci: Komputery i Roboty 25 Wieku oraz program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, zaproszeni Goście razem z Dziećmi mogli poznać ich marzenia i docenić wyobraźnię twórczą. Dzieci zadawały również Gościom ważne pytania związane z tematem wystawy, np. Jak wyobrażają sobie robota lub komputer 25 wieku? Co powinien umieć robić komputer 25 wieku? Czy komputer w przyszłości zastąpi człowieka we wszystkich czynnościach?
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, pomysłowe i niepowtarzalne. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony. Udział w wystawie pozostawił moc niezapomnianych wrażeń i dużo uśmiechu.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.