Kronika Przedszkola

Spotkanie z Pracownikami  Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi Nasze Przedszkole  odwiedzili  Pracownicy Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
We wszystkich grupach przeprowadzono interesującą prelekcję z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji, dzięki której dzieci poznały rośliny i zwierzęta polskich lasów, będące pod ochroną. Nasi Goście prezentujący się bardzo pięknie i dostojnie w galowych mundurach, w celu powtórzenia i utrwalenia wiedzy zdobytej przez dzieci, przeprowadzili quiz z nagrodami. Pytania dotyczyły treści przekazanych w trakcie prelekcji. Każdy przedszkolak niezależnie od zajętego miejsca otrzymał  książeczkę pt. "Poznajemy zwierzęta chronione Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych".
Dzięki ilustracjom, ciekawostkom i rebusom przedszkolaki będą świadomie chroniły przyrodę i dbały o nią.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.