Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa ogólnodostępna dzieci 4
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Jolanta Detka
mgr Katarzyna Banasik

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Edyta Schmid – Surgiel
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków:
mgr Agnieszka Gałęzowska
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciel specjalista w grupie Stokrotek:
mgr Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Anna Skrzyniarz

Oddział Motylki czynny w godz. 6:30 – 16:30
Oddział Stokrotki czynny w godz. 8:00 – 15:30

„Motylki i Stokrotki” - liczą 31 dzieci: 16 dziewczynek i 15 chłopców. Jesteśmy bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą gromadką. Większość z nas uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale mamy w swoich szeregach nowych kolegów i koleżanki. Obecnie Motylki i Stokrotki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Grupa wspiera siedmioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, tyflopedagogiem, trenerem umiejętności społecznych i terapeutą integracji sensorycznej. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera, która panuje w naszej grupie sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, mających na celu wzajemne poznanie się, integrację, tak aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane, a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe z towarzyszeniem pianina i zajęcia z języka angielskiego.

Motylki i Stokrotki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:45 Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:00 - 10:15 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 10:45 Gry i zabawy ruchowe.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:30 - 12:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe: rytmika (wtorek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki, utworów literackich).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:30 - 16:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.


Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej:

 • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego.

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
kwiecień 2020

Tematyka:

1.Wiosenne sprzątanie

uświadomienie konieczności dbania o czystość w najbliższym otoczeniu

wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą

2. Wielkanoc

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocnymi, przejmowanych od pokoleń

3. Wiosenne powroty

zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie

poznawanie życia ptaków wiosną- budowanie gwiazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o nie

wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków

4. Dbamy o przyrodę

zachęcanie do obserwowania przyrody

poznawanie sposobów oszczędzania wody

poznawanie sposobów ochrony środowiska

poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi

poznawanie przejawów działalności ekologicznej:

- segregowanie odpadów

- oczyszczanie ścieków

- zakładanie filtrów na kominy

- ochrona roślin i zwierząt

- oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii)

- tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

-sadzenie drzew i krzewów

5. Wiosna na wsi

poznawanie zwierząt hodowanych na wsi- zarówno osobników dorosłych jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ich ruchów i głosów

wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi- określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś- pierze, baran- wełna itp.)

wyjaśnianie barwy ochronnej w życiu zwierząt

Piosenka do nauki

,,Wielkanocny poranek’’

1.W wielkanocny poranek

dzwoni dzwonkiem baranek.

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,

dzwoni dzwonkiem baranek.

Ref. Wielkanocne kotki,

robiąc miny słodkie,

już wyjrzały z pączka,

siedzą na gałązkach,

Kiedy będzie Wielkanoc,

Wierzbę pytają.

II. A kurczątka z zającem

podskakują na łące.

Hop, hop, hop, hop, hop, hop,

podskakują na łące.

Ref. Wielkanocne kotki...

 

Wiersz do nauki

,, Wszędzie czysto”

Czysty dom i czysty ogród,

w lesie czysto, w polu też.

Czysta rzeka i jezioro,

samo zdrowie- wierz mi, wierz.

Brudu nie chce widzieć wcale

ani morze, ani niebo.

Taką cicha mam nadzieję,

nie wiecie dlaczego?

Bo od kogo to zależy,

aby czysty był nasz świat?

By ptak śpiewał, strumyk szemrał,

by w ogrodzie zakwitł kwiat?

 

Aktualności

 Walentynki

 Wizyta Pani  Stomatolog 

Zimowe spacery po lesie
Biały tydzień - białe przekąski

Biały tydzień - białe przekąski
Biały tydzień - białe przekąski

Biały tydzień - Powitanie Zimy
Biały tydzień - Powitanie Zimy

Dokarmiamy ptaki
Dokarmiamy ptaki

Zajęcia Góry Grosza
Zajęcia Góry Grosza

Warsztaty ekologiczne
Warsztaty ekologiczne

Andrzejki
Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka
Dzień Praw Dziecka

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Jesteśmy bezpieczni na przejściu dla pieszych

Sprzątanie Świata

Specer po lesie

Archiwum  >

Wiosna w ogródku” (wykonawca Fasolki)

 

 1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie
  Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie.
  Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała,
  Kiedy pracowały, ona planowała .
  Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie.
  Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .
  W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,
  Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.
  2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą.
  Grabie i łopaty męczą się i pocą.
  Taczki i konewki także się zwijają
  Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.
  Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie .
  Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.
  W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,
  Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. (x2)

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.