Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

Motylki
Grupa integracyjna dzieci 3-, 4
-, 5-letnich

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Renata Pająk
mgr Sylwia Putowska
mgr Edyta Schmid-Surgiel

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Aneta Bujak - Duma

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Pomoc nauczyciela:
Pani Anna Skrzyniarz

Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

Jesteśmy wesołą i zawsze uśmiechniętą gromadką. Większość z nas uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale mamy w swoich szeregach nowych kolegów i koleżanki. Dzielne Motylki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej i fizjoterapeutą. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera, która panuje w naszej grupie sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, mających na celu wzajemne poznanie się, integrację, tak aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane, a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Zwracamy uwagę na kulturalne zachowanie w przedszkolu i miejscach publicznych.  Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia z języka angielskiego. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Motylki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie integracyjnej III „Motyki”

od 07.09.2020

6:30 - 7:30         Dzieci przebywają w oddziale II.

7:30 - 8:30         Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.

8:30 - 8:45         Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00         Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).

9:00 - 9:20          Śniadanie.

9:20 - 9:30          Czynności samoobsługowe, higieniczne.

9:30 - 10:00       Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:00 - 10:00      Zajęcia dodatkowe: religia (czwartek).

10:00 - 10:00      Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.

10:30 - 11:00      Zajęcia dodatkowe: religia (piątek).

10:30 - 11:00      Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

11:00 - 11:45     Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00     Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).

12:00 - 12:20     Obiad.

12:20 - 12:30     Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

12:30 - 13:00      Zajęcia dodatkowe: język angielski (wtorek, środa).

12:30 - 13:00      Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne).

13:00 - 13:30      Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające, zabawy swobodne lub spacery.

13:30 - 13:45       Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rąk, toaleta).

13:45 - 14:00      Podwieczorek.

14:00 - 15:30    Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15:30 - 16:30       Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej:

 • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego.

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
luty 2021

 

 

TEMATYKA:  

1.,,Zimowe zabawy’’

rozwijanie mowy  oraz koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek,

- odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu, 

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej oraz umiejętności współdziałaniawzespole,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań,

  - poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw zimowych. 

2.,,Tak mija nam czas’’

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy,

-  utrwalanie nazw pórdnia,                       

- próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

- rozwijanie logicznego myślenia.

3.,,Czy jesteśmy sami w kosmosie?’’

- rozwijanie mowy, logicznego myślenia i spostrzegawczości,

- rozwijanie umiejętności liczenia: dodawania i odejmowania,

- zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-rozwijanie sprawności manualnej, wyrażanie spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,

-rozwijanie umiejętności wokalnych,  umuzykalnianie dzieci,

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

4.,, Mały ekolog’’

- zapoznanie z zasadami segregowania śmieci,

rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,

-  rozumienie znaczenia ochrony środowiska naturalnego;

- prowadzenie odpowiednich hodowli w przedszkolu,

-dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu,

Nauka piosenki ,,Buch w śnieżny puch’’(sł. A. Bernat i muz. Z. Ciechan) 

1. Pani zima sypie śniegiem, 
my za panią zimą biegiem... 
 
Ref.: Puch, puch, puch, 
Śnieżny puch, 
jak to miło w taki puch zrobić buch. 
 
2. Pani zima, biała pani, 
hasa w śniegu razem z nami... 
 
Ref.: Puch, puch, puch, 
Śnieżny puch, 
jak to miło w taki puch zrobić buch. 
 
3. Pani zima ciągnie sanki, 
a na sankach my – bałwanki... 
 
Ref.: Puch, puch, puch, 
Śnieżny puch, 
jak to miło w taki puch zrobić buch.

Nauka wiersza ,,Luty ’’(B. Forma)

Skute grubym lodem
rzeki i jeziora.
Wyciągajcie łyżwy,
miesiąc luty woła.

Wyciągajcie czapki,
grube rękawice.
Zabierzcie też dzisiaj,
cieplejsze okrycie.

Razem pojedziemy
do lasu saniami.
Ozdobię tam drzewa
mroźnymi gwiazdkami.

Aktualności

Walentynkowy Bal Karnawałowy

Spektakl "Potrawa z 12 miesięcy"

Zimowy koncert

Biały bal

Spotkanie z Panią Pielęgniarką  "Piramida zdrowego żywienia"

Dzień Zdrowej Przekąski

Zimowe kodowanie

 

Spotkanie z Panią Pielęgniarką  "Dbamy o zęby"

 

 

Zimowe zabawy

Wigilia

Świąteczne warsztaty plastyczne

Barbórka

Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia

Międzynarodowy Dzień Parw Dziecka

Dzień Życzliwości i Dobroci

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

 

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Poznajemy figury geometryczne

Dzień Chłopaka

Uczestniczymy w akcji "Sprzątanie Świata"

Dzień Przedszkolaka

Dzień Kropki

Uczymy się przechodzić przez ulicę

 

Zabawy na placu przedszkolnym

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.