Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

Motylki
Grupa integracyjna dzieci 3-, 4
-, 5-letnich

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Renata Pająk
mgr Sylwia Putowska
mgr Edyta Schmid-Surgiel

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Aneta Bujak - Duma

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Pomoc nauczyciela:
Pani Anna Skrzyniarz

Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

Jesteśmy wesołą i zawsze uśmiechniętą gromadką. Większość z nas uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale mamy w swoich szeregach nowych kolegów i koleżanki. Dzielne Motylki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej i fizjoterapeutą. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera, która panuje w naszej grupie sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, mających na celu wzajemne poznanie się, integrację, tak aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane, a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Zwracamy uwagę na kulturalne zachowanie w przedszkolu i miejscach publicznych.  Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia z języka angielskiego. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Motylki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie integracyjnej III „Motyki”

od 07.09.2020

6:30 - 7:30         Dzieci przebywają w oddziale II.

7:30 - 8:30         Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.

8:30 - 8:45         Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00         Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).

9:00 - 9:20          Śniadanie.

9:20 - 9:30          Czynności samoobsługowe, higieniczne.

9:30 - 10:00       Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:00 - 10:00      Zajęcia dodatkowe: religia (czwartek).

10:00 - 10:00      Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.

10:30 - 11:00      Zajęcia dodatkowe: religia (piątek).

10:30 - 11:00      Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

11:00 - 11:45     Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00     Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).

12:00 - 12:20     Obiad.

12:20 - 12:30     Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

12:30 - 13:00      Zajęcia dodatkowe: język angielski (wtorek, środa).

12:30 - 13:00      Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne).

13:00 - 13:30      Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające, zabawy swobodne lub spacery.

13:30 - 13:45       Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rąk, toaleta).

13:45 - 14:00      Podwieczorek.

14:00 - 15:30    Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15:30 - 16:30       Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej:

 • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego.

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
listopad 2020

TEMATYKA:

1. ,,Domy i domki’’.

- zapoznawanie z budową domu, wzbudzanie zainteresowania planowaniem mieszkania,

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie cech trójkąta,

- rozpoznawanie liter drukowanych,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie mowy.

2. ,,Urządzenia elektryczne’’.

- zapoznawanie ze sposobem oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie,

- rozpoznawanie liter drukowanych oraz  rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania,

- kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej,

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności manualnej.

3. ,,A deszcz pada i pada…”.

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia, usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- rozwijanie inwencji twórczej  i doświadczeń plastycznych,

- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi, poznawanie cech prostokąta,

- rozpoznawanie i nazywanie liter drukowanych,

- rozwijanie muzykalności

4. ,,Zdrowie naszym skarbem’’.

- uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, dbania o zęby i ich leczenia,

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

- zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw,

- kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozpoznawanie i nazywanie liter drukowanych

                                                                                          

 Nauka piosenki

 ,,Dola parasola’’(sł. H. Łochocka, muz. E. Pałłasz)

1.Stał parasol koło ściany, przekrzywiony, zapłakany,

chlip, chlip, chlap. (bis)

Nos drewniany wygiął w rurkę,

a łzy wkoło ciekną ciurkiem,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.: Chlip, chlip, chlap,

ciap, kap, ciap. (bis)

2. Wycieraczka rzekła: ,,Panie,

kiedyż wreszcie pan przestanie?’’,

chlip, chlip, chlap. (bis)

,,Gdy pan płakać chce nad sobą,

to już na mnie, a nie obok”,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.: Chlip, chlip, chlap…

3. ,,Dzisiaj słota, kapuśniaczek,

nie dziwota, że popłaczę”,

chlip, chlip, chlap. (bis)

,,Nosa wytrzeć też nie mogę,

muszę płakać na podłogę”,

ciap, kap, ciap. ( bis)

Ref.:  Chlip, chlip, chlap…

4. ,,W każdą pluchę, zawieruchę

nie ma na mnie nitki suchej’’,

chlip, chlip, chlap. (bis)

,,Potem w kącie stoję co dzień,

Chciałbym wyjść i przy pogodzie”,

klap, klap, klap. (bis)

 

        Nauka wiersza J. Koczanowskiej ,,Listopad’’

Miesiąc listopad nie jest brzydki

i smutny być nie musi wcale,

wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,

żeby zobaczyć wiele zalet.

Kiedy ostatnie liście spadną

i szare chmury skryją niebo,

listopad jest jak baśń ciekawa,

ma w sobie coś tajemniczego.

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują,

deszcz kropelkami w okno stuka,

to jest melodia listopada-

niezwykłe, piękna, chociaż smutna.

Aktualności

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

 

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Poznajemy figury geometryczne

Dzień Chłopaka

Uczestniczymy w akcji "Sprzątanie Świata"

Dzień Przedszkolaka

Dzień Kropki

Uczymy się przechodzić przez ulicę

 

Zabawy na placu przedszkolnym

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.