^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa ogólnodostępna dzieci 4
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Jolanta Detka
mgr Katarzyna Banasik

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Edyta Schmid – Surgiel
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków:
mgr Agnieszka Gałęzowska
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciel specjalista w grupie Stokrotek:
mgr Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Anna Skrzyniarz

Oddział Motylki czynny w godz. 6:30 – 16:30
Oddział Stokrotki czynny w godz. 8:00 – 15:30

„Motylki i Stokrotki”- Nasze obie grupy liczą 31 dzieci: 16 dziewczynek i 15 chłopców. Jesteśmy bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą grupą. Większość nas uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale mamy w swoich szeregach nowych kolegów i koleżanki. Obecnie Motylki i Stokrotki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Grupa wspiera siedmioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, rehabilitantem, trenerem umiejętności społecznych i terapeutą integracji sensorycznej. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera, która panuje w naszej grupie sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, mają na celu zintegrowanie, wzajemne poznanie się  aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe z towarzyszeniem pianina.

Motylki i Stokrotki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:45 Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:00 - 10:15 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 10:45 Gry i zabawy ruchowe.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:30 - 12:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe: rytmika (wtorek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki, utworów literackich).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:30 - 16:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.


Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej:

 • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

 .

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Październik 2019

1. Idzie jesień… przez ogród i sad
- zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
- rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
- wykonanie układu ruchowego do piosenki,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
- rozwijanie umiejętności rachunkowych,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
- utrwalanie znajomości kolorów,
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
2. Jesień idzie do zwierząt
- rozwijanie mowy,
- poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
- łączenie śpiewu z elementem ruchu,
- rozwijanie poczucia rytmu,
- poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,
- rozwijanie sprawności manualnej.
3. Co z czego otrzymujemy
- stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
- poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
- łączenie ruchu z piosenką,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- zapoznanie z etapami powstawania mąki,
- właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie.
4. Idzie jesień … z deszczem
- poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
- zwracanie uwagi na środki ostrożności,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
- dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu. 


Piosenka do nauki
„Jesień w sadzie i ogrodzie"

1. Już na drzewach  sadzie
I grządkach w ogrodzie
dojrzały przysmaki
które jemy co dzień.
Ref: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka,
złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka.
2. Pójdziemy z koszami
każdy coś przyniesie.
Czy już wszyscy wiecie,
co nam dała jesień?
Ref: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka,
złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka.

 
Wiersz do nauki
W spiżarni’’ (B. Szelągowska)

 
W spiżarni: kapusta,
czerwone buraki,
marchewka, cebula,
a w workach ziemniaki.
Na półkach słoik:
w nich ogórki, dżemy.
I te wszystkie skarby
zimą chętnie zjemy.

 

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

W dniu 03.10.2019r. w godzinach 16.00 - 17.00, odbędą się indywidualne konsultacje z wychowawcami grupy Motylki. Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

Jolanta Detka

OGŁOSZENIE
W dniu 03.10.2019r. w godzinach 16.00 - 17.00, odbędą się indywidualne konsultacje z wychowawcami grupy Stokrotki. Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

Edyta Schmid- Surgiel
Klaudia Gola


 

Igrzyska Sportowe - Dzień Dziecka

Spektakl pt.:,,O Plastusiu, co zabłądził w borze"

Pomarańczowy dzień

Warsztaty "Jak radzić sobie z emocjami"

Spektakl Teatru Skrzat "Złote dukaty"

Wycieczka do kina na bajkę pt. "Basia"

Dzień Strażaka

Zabawy Małego Badacza

Warsztaty edukacyjne z Przedstawicielem Nadleśnictwa Kielce

Wycieczka do Muzeum Dialogu Kultur - Warsztaty

Wiosenny Pokaz Mody

Zielony dzień

Spotkanie z Panią Pielęgniarką

Spotkanie z Panią Dietetyk z MKC

Koncert Kameralny ,,Śpiewające Drzewo''

Warsztaty "Świat dźwięku i dotyku"

Warsztaty logopedyczne

Dzień Kobiet

Warsztaty z języka migowego

Rodzice czytają bajki naszym przedszkolakom

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spektakl ,,Zmruż oczko"

Spotkanie z Panią Bibliotekarką

Pocztówka z Francji

Walentynkowy Bal Karnawałowy

Zdrowy Przedszkolak

Spotkanie ze stomatologiem

Dzień zdrowej przekąski

Biały dzień

Zabawy na śniegu

Dokarmiamy ptaki

Spektakl Teatru Eden ,,Ukryte Bogactwo"

Wigilia grupowa

Akcja "Czyste powietrze"

Szlachetna paczka

Koncert kameralny

Koncert Filharmonii - Śpiewajmy Maleńkiemu

Odwiedziny Świętego Mikołaja

Dzień Górnika

Andrzejki

Urodziny Pluszowego Misia

Wycieczka do teatru Kubuś

Pasowanie

Koncert kameralny "Z miłości do Niepodległości"

Dzień Niepodległości

SPEKTAKL TEATRU SKRZAT Z KRAKOWA ,,CZTERY MILE ZA PIEC"

Koncert Filharmonii pt. "Jesienne Koraliki"

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Przyjaciół Zwierząt

 

Zabawy muzyczno - ruchowe

 

Zabawy na świeżym powietrzu

 

Muchomorki z masy solnej

 

Zbieramy jesienne liście

 

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw

 

Odwiedziny Policjantów

 

Owocowe szaszłyki

 

Sprzątanie Świata

 

Dni Adaptacyjne w Przedszkolu

 

Wizyta w Funky English Studio Językowe

 

Wycieczka do Kina Fenomen WDK Kielce

 

Wycieczka do Raju Urwisa

 

Robimy podpłomyki - Kapkazy 2018

 

Wycieczka do lasu

 

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Zajęliśmy III Miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Tańca "Tańczące Brzdące na ludowo"

Pomarańczowy Dzień

Dzień zabaw badawczych z okazji Dnia Ziemi

Kino sferyczne

Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

ZDROWY PRZEDSZKOLAK

WALENTYNKI

WIZYTA STOMATOLOGÓW - AKCJA ZDROWY PRZEDSZKOLAK

ZIMOWE ZABAWY

BIAŁY DZIEŃ

GÓRA GROSZA

WIGILIA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

SAŁATKA OWOCOWA

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WYCIECZKA DO LASU

SPRZĄTANIE ŚWIATA

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

WIOSENNY POKAZ MODY


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

VIVE TAURON KIELCE

CZYTAMY Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

CZYTAMY Z AKTOREM TEATRU "KUBUŚ"

WALENTYNKI

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU


DBAMY O ZĘBY Z AKADEMIĄ AQUAFRESH


Nasza Wigilia 2016

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAJEMY SMAKI

ZAJĘCIA W GRUPACH


Światowy Dzień Zdrowia

"Motylki zbierają nakrętki"

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ
 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.