Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

 

"Motylki" i "Stokrotki"
Grupa ogólnodostępna dzieci 4
-letnich

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący w grupie Motylków:
mgr Jolanta Detka
mgr Katarzyna Banasik

Nauczyciele prowadzący w grupie Stokrotek:
mgr Edyta Schmid – Surgiel
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Motylków i Stokrotek:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciele specjaliści w grupie Motylków:
mgr Agnieszka Gałęzowska
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciel specjalista w grupie Stokrotek:
mgr Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Motylków i Stokrotek:
Anna Skrzyniarz

Oddział Motylki czynny w godz. 6:30 – 16:30
Oddział Stokrotki czynny w godz. 8:00 – 15:30

„Motylki i Stokrotki” - liczą 31 dzieci: 16 dziewczynek i 15 chłopców. Jesteśmy bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą gromadką. Większość z nas uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale mamy w swoich szeregach nowych kolegów i koleżanki. Obecnie Motylki i Stokrotki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Grupa wspiera siedmioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, tyflopedagogiem, trenerem umiejętności społecznych i terapeutą integracji sensorycznej. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera, która panuje w naszej grupie sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, mających na celu wzajemne poznanie się, integrację, tak aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane, a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe z towarzyszeniem pianina i zajęcia z języka angielskiego.

Motylki i Stokrotki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:00 - 8:45 Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:00 - 10:15 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 10:45 Gry i zabawy ruchowe.
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:30 - 12:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe: rytmika (wtorek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki, utworów literackich).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:30 - 16:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.


Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej:

 • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

 • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego.
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Styczeń 2019

Tematyka:   
1. Mijają dni, miesiące, lata
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia miesięcy
- poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia
2. Biały tydzień w przedszkolu
- rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
- wdrażanie do wspólnej, zgodnej zabawy
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
- wyrabianie zdrowotnych nawyków żywieniowych
3. Zima i zwierzęta
- pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy- dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
- poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce, podawanie ich ptasich cech
- utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą
4. Babcia i dziadek
- określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
- podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków
- wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami)
5. Projekt Bezpieczeństwo
- rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych
- wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
- rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia- swojego i innych.


Piosenka do nauki
„Tupu, tup, po śniegu"

1.Przyszła zima biała, śniegu nasypała
Zamroziła wodę, staw pokryła lodem.
Ref. Tupu, tup po śniegu , dzeń, dzeń, dzeń na sankach
Skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka/2x
2. Kraczą głośno wrony, marzną nam ogony
Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków.
Ref. Tupu, tup…
3. Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy, nie boję się wcale
Ref. Tupu, tup…


Wiersz do nauki
Babcia i dziadek’’

 
Sto lat, babciu, sto lat, dziadku,
wszystkie wnuki życzą wam.
Me serduszko i buziaka Tobie, babciu, chętnie dam.
Sto lat babciu, sto lat dziadku
wszystkie wnuki życzą wam.
Me serduszko i buziaka Tobie, dziadku, chętnie dam.

 

Aktualności


 

Biały tydzień - białe przekąski
Biały tydzień - białe przekąski

Biały tydzień - Powitanie Zimy
Biały tydzień - Powitanie Zimy

Dokarmiamy ptaki
Dokarmiamy ptaki

Zajęcia Góry Grosza
Zajęcia Góry Grosza

Warsztaty ekologiczne
Warsztaty ekologiczne

Andrzejki
Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka
Dzień Praw Dziecka

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Jesteśmy bezpieczni na przejściu dla pieszych

Sprzątanie Świata

Specer po lesie

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.