Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

Motylki
Grupa integracyjna dzieci 3-, 4
-, 5-letnich

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Renata Pająk
mgr Sylwia Putowska
mgr Edyta Schmid-Surgiel

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Aneta Bujak - Duma

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Pomoc nauczyciela:
Pani Anna Skrzyniarz

Oddział czynny w godz. 8:00 – 15:30

Jesteśmy bardzo wesołą i zawsze uśmiechniętą gromadką. Większość z nas uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale mamy w swoich szeregach nowych kolegów i koleżanki. Dzielne Motylki nawiązują bliższy kontakt z nowymi kolegami, integrują się we wspólnej zabawie,  powtarzają i doskonalą to, czego nauczyły się w ubiegłym roku przedszkolnym (piosenki, zabawy, umiejętności i sprawności). Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, tyflopedagogiem, trenerem umiejętności społecznych i terapeutą integracji sensorycznej. Ciepła i przyjazna dziecku atmosfera, która panuje w naszej grupie sprzyja prowadzeniu zabaw i zajęć, mających na celu wzajemne poznanie się, integrację, tak aby  dzieci dobrze czuły się w grupie i dostosowały do zasad panujących w przedszkolu. Dbamy o to, żeby dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola, żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane, a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu i miejscach publicznych. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia muzyczno-ruchowe z towarzyszeniem pianina i zajęcia z języka angielskiego. Motylki i Stokrotki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 

Plan dnia

6:30 - 8:00
8:00 - 8:30
Dzieci przebywają w oddziale nr II.
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45
Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00
Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30
Śniadanie.
9:30 - 10:00
Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30
Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10:00 - 10:15
Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:30 - 10:45 Gry i zabawy ruchowe.

10:45 - 11:45

11:00-11:30 

Spacery, wycieczki. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.

Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).

11:30 - 12:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe: rytmika (wtorek). Religia (poniedziałek,czwartek)
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki, utworów literackich).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
 
Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Dzieci przebywają w innych oddziałach.

 

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej:

 • dbałość o bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz naturalnych możliwości,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • realizowanie zajęć i zabaw zgodnie z podstawą programową, z dostosowaniem do potencjału dzieci,
 • tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego.

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
wrzesień 2020

 

 TEMATYKA:

1. i 2.  Przedszkole – drugi dom.

− współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;

− przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

− rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

− współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; 

 − poznawanie swojego ciała poprzez zabawy − rysowanie siebie − dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych.

−  rozwijanie poczucia przynależności narodowej;

− oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; 

− odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju. 

3. Uliczne sygnały. 

− poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

− poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

− zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;

 − poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji;

 − rozwijanie intuicji geometrycznej;

 − nazywanie figur geometrycznych;

− określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wy. 

4. Jesień w lesie (parku).

− oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; 

− rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 − zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej ;

− poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy);

 −  nazywanie figur geometrycznych. 

5. Jesień w sadzie.

− rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; 

− nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); 

 − poznawanie wybranych owoców egzotycznych;

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich; 

 − rozpoznawanie cyfr;

− nazywanie figur geometrycznych.  

Piosenka

Biegnę do przedszkola

1. Choć na niebie słońce
śpi na białych chmurkach,
wyskakuję z łóżka,
jak z dziupli wiewiórka.

Ref: I chociaż wczesna pora,
ja biegnę do przedszkola.
I chociaż wczesna pora,
ja bardzo cieszę się!

2. Auta śpią w garażach,
a ptaszki na drzewach,
idę do przedszkola
i wesoło śpiewam.

Wiersz

Uliczne sygnały

Chcesz przejść przez ulicę? Bardzo łatwo.
Uważać tylko musisz na światło.
Gdy się zapali czerwone oko – stój!
Bo z policją będziesz miał kłopot.
Przy żółtym świetle zachowaj spokój,
Nie dając jeszcze na jezdnię kroku!
Sygnał zielony – znak – droga wolna.
Ale pamiętaj, nie droga polna,
Tylko ulica bardzo ruchliwa,
Gdzie o wypadek nietrudno bywa. 

 

 

 

Aktualności

Uczymy się przechodzić przez ulicę

 

Zabawy na placu przedszkolnym

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Konkurs pięknej wymowy

Konkurs pięknej wymowy

Bajki migowe

Bajki migowe

Bajki z kliszy

Bajki z kliszy

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne

Wizyta Pani bibliotekarki

Wizyta Pani bibiotekarki

Warsztaty: Świat dźwięku i dotyku

Świat dźwięku i dotyku

Walentynki

 Bal karnawałowy

Bal karnawałowy

 

Wizyta Pani Stomatolog 

 

 

Zimowe spacery po lesie
Biały tydzień - białe przekąski

Biały tydzień - białe przekąski
Biały tydzień - białe przekąski

Biały tydzień - Powitanie Zimy
Biały tydzień - Powitanie Zimy

Dokarmiamy ptaki
Dokarmiamy ptaki

Zajęcia Góry Grosza
Zajęcia Góry Grosza

Warsztaty ekologiczne
Warsztaty ekologiczne

Andrzejki
Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka
Dzień Praw Dziecka

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Jesteśmy bezpieczni na przejściu dla pieszych

Sprzątanie Świata

Specer po lesie

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.