Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

Muchomorki
Grupa integracyjna dzieci 4-letnich

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz 
mgr Jolanta Detka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki: 
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Ewa Sokołowska

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

W naszej grupie jest 20 dzieci: 10 dziewczynek i 10 chłopców. Grupa wspiera pięcioro dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, w ramach której uczęszczają na zajęcia indywidualne z różnymi specjalistami (pedagogiem, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, tyflopedagogiem, surdopedagoiem i fizjoterapeutą). Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Każdy w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Lubimy bawić się z naszymi kolegami w kącikach zainteresowań, bo są ciekawe i znajduje się w nich wiele zabawek. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie integracyjnej Muchomorki

w roku szkolnym 2020/2021

(od 12.X.2020r.)

6:00 - 7:30       Dzieci przebywają w oddziale II.

7:30 - 8:30       Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne.
                         Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.

8:30 - 8:45       Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00       Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).

9:00 - 9:30        Śniadanie.

9:30 - 10:00     Czynności samoobsługowe, higieniczne.    

10:00 - 10:15    Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:15 - 10:30    Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.

10:30 - 11:45    Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział
                          dzieci w koncertach, spektaklach.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00    Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).

12:00 - 12:30    Obiad.

12:30 - 12:45    Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

12:45 - 13:30    Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy
                          swobodne).

13:30 - 13:45     Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rak, toaleta).

13:30 - 13:45     Zajęcia dodatkowe: język angielski (wtorek, środa).

13:45 - 14:00    Podwieczorek.

14:00 - 15:00    Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych  i magnetofonowych.
                          Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci.
                          Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym
                          i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15:00 -  16:30    Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
listopad 2020

 

TEMATYKA:

1.Domy i domki.

- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);

- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

 2.Urządzenia elektryczne.

- poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego;

- dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom;

- poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu;

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z nich.

 3.A deszcz pada i pada.

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego
  deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 4.Dbamy o zdrowie.

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie
  kompotów, soków (ograniczanie picia napojów gazowanych);

- przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw;

- systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.PIOSENKA DO NAUKI

 

I.Poszła Ola na spacerek, na słoneczko, na wiaterek.

Ref.A tu lecą jej na głowę liście złote i brązowe (2x).

II.Myśli Ola liści tyle, bukiet zrobię z nich za chwilę.

Ref.La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la (2x).

 

WIERSZ DO NAUKI

 

„Spacerek w deszczu”    według K. Sąsiadka

 

Poszła pani na spacerek.

Deszczowe chmury przywiał wiaterek.

Gdy daleko od domu już była,

Deszcz zaczął padać- parasol rozłożyła.

Gdy kropla za kroplą spadała,

Pani pod parasol się schowała.

Gdy deszczyk przestał padać,

Parasol złożyła i do domu wróciła.

 

 
Aktualności

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

 

 

Światowe Dni Dobroci i Życzliwości

 

 

 

Święto Odzyskania Niepodległości

 

 

 

Pamietamy o tych, którzy odeszli

 

 

Pasowanie

 

Dzień Drzewa

 

Pomarańczowy Dzien w Przedszkolu

Dzień Chłopaka 

Bierzemy udział w akcji "Sprzątanie Świata"

Spotkanie z Teatrem

Dzień Przedszkolaka 

Uczymy się przechodzić przez ulicę

Pierwsze dni w Przedszkolu

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.