Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

Muchomorki
Grupa integracyjna dzieci 4-letnich

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz 
mgr Jolanta Detka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki: 
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Ewa Sokołowska

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

W naszej grupie jest 20 dzieci: 10 dziewczynek i 10 chłopców. Grupa wspiera pięcioro dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, w ramach której uczęszczają na zajęcia indywidualne z różnymi specjalistami (neurologopedą, tyflopedagogiem, rehabilitantem, surdopedagogiem, pedagogogiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej). Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Każdy w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Lubimy bawić się z naszymi kolegami w kącikach zainteresowań, bo są ciekawe i znajduje się w nich wiele zabawek. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

 

Plan dnia


6:30 – 7:30 Dzieci przebywają w oddziale nr II.

7:30 – 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.

8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).

9:00 - 9:30 Śniadanie.

9:30-10:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne.

10:00 -10:15 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. 

10:15 -10:30 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).

10:15 -10:30 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.

10:30 –11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 

11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).

12:00 -12:30 Obiad.

12:30 – 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

12:45-13:30 Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy swobodne). 

13:30-13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rak, toaleta).

13:45-14:00 Podwieczorek.

14:00-15:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15:00 – 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
wrzesień 2020

 

TEMATYKA:

1.Nasza grupa.

-podawanie swojego imienia, nazwiska;

-przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

-samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych;

-zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;

-spożywanie posiłków- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.

2.Jestem przedszkolakiem.

-określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;

-utrwalenie imion i nazwisk dzieci z grupy;

-przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

-samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.

3.Uliczne sygnały. 

-poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

-poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

-zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wyjścia.

4.Nadeszła jesień. 

-oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich;

-poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych;

-pokazywanie na przykładzie jeża, bociana i wiewiórki, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy.

5.Idzie jesień przez park, las.

-oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich;

-poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych;

-rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku i lesie (dąb, kasztanowiec, jarzębina, brzoza). PIOSENKA DO NAUKI

„Jestem sobie przedszkolaczek”

I. Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę.

Na bębenku marsza gram, ram tam tam, ram tam tam.

II. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się weselej.

Bo kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam.

III. Kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam, ram tam tam, ram tam tam.

IV. Mamy klocki, kredki, farby- to są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam, ram tam tam, ram tam tam.WIERSZ DO NAUKI

„Jesienny deszcz” (H. Fronczek)

Kapie z nieba deszcz jesienny smutny, mokry, nieprzyjemny.

Idą dzieci w pelerynach, idą dzieci w smutnych minach.

Parasole smutne mają – drzwi przedszkola otwierają.

I już radość dookoła. Pani czeka i nas woła.

Tu zabawa jest od rana i niesmutny deszcz jest dla nas.

 
Aktualności

Uczymy się przechodzić przez ulicę

Pierwsze dni w Przedszkolu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bajki z kliszy

Bajki migowe

Warsztaty logopedyczne

Konkurs pięknej wymowy

Rodzice czytają bajki w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"

"Cała Polska Czyta Dzieciom"

Walentynki

Bal karnawałowy

Wizyta stomatologa

 

 

Zdrowy Przedszkolak

 

 

 Biały Tydzień w Przedszkolu

 

 

Wigilia w grupie

Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia

Spotkanie z Panią Policjant

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Jesień w lesie

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Akcja Sprzątania Świata

Wyjście na skrzyżowanie

Pierwsze dni w przedszkolu

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.