Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa integracyjna dzieci 3-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Anna Wójcik

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Beata Podsiadło

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

   W bieżącym roku szkolnym dziewiętnaścioro dzielnych Maluszków rozpoczęło swoją przygodę z przedszkolem w grupie integracyjnej Muchomorków. Dzieci uczą się nawiązywać bliższy kontakt z nowo poznanymi kolegami i Kadrą Przedszkola, integrują się we wspólnej zabawie zdobywając umiejętności i sprawności. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery, wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. Grupa wspiera czworo dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej, surdopedagogiem i tyflopedagogiem. Maluszki objęte serdeczną opieką Nauczycieli i Personelu Niepedagogicznego bardzo szybko pokonały nieśmiałość i zaadoptowały się w nowym dla siebie środowisku. Przychodzą do sali uśmiechnięte i w dobrych humorach, gdyż każdy dzień w przedszkolu jest radosny, wyjątkowy i pełen wspaniałych niespodzianek. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Zdobywamy szereg nowych i potrzebnych nam w życiu codziennym wiadomości i umiejętności. Uczymy się zgodnego współżycia w grupie i wzajemnej pomocy, kładąc nacisk na zachowanie bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach. Charakteryzuje nas  duża ciekawość poznawcza świata. Uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego i zajęciach muzyczno-ruchowych. Wiele radości sprawia nam śpiewanie piosenek. Dziewczynki preferują zabawy w kącikach tematycznych a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia dlatego staramy się aby dzieci żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem.
Nauczyciele zapraszają Rodziców do współpracy zaś dzielne Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

Plan dnia

6:30 - 7:30 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne (profilaktyka jamy ustnej). 
10:00 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:15 - 10:30 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:15 - 10:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe – rytmika (wtorek).
10:15 - 10:30 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:30 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Leżakowanie.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:00 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
kwiecień 2020

TEMATYKA:

1. Wielkanoc.

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocy, przejmowanych od pokoleń.

2. Wiosenne powroty.

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy);

- omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

3. Dbamy o przyrodę.

- poznawanie sposobów ochrony środowiska;

- uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin);

- obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska;

- poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi.

4. Wiosna na wsi.

- poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych);

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych;

- porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Pewna kura”

1.Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, ciągle gdacze,

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, w górę skacze,

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje.

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, w nocy ko, ko, ko, ko,

Przez dzień cały ko, ko, ko, ciągle ko, ko, ko, ko,

Tylko ko, ko, ko, ko, na okrągło ko, ko, ko!

2.Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka,

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka,

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje,

Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje.

3.Aż do kury raz policja przyjechała, przyjechała.

No i kurze za hałasy mandat dała, mandat dała

Teraz kura cicho z żalu gdacze w domu, gdacze w domu

Na podwórzy nie przeszkadza już nikomu, już nikomu.

 

WIERSZ DO NAUKI

„Wiosenny wietrzyk”

Ciepły wietrzyk wieje i puka w okienko.

Słoneczko się śmieje, witaj nam wiosenko!

Już na drzewach pączki, leci ptaszek z piosenką,

dzieci klaszczą w rączki. Witaj nam wiosenko!


Aktualności

Rodzice czytają bajki w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"

"Cała Polska Czyta Dzieciom"

Walentynki

Wizyta stomatologa

 

 

Zdrowy Przedszkolak

 


 

 Biały Tydzień w Przedszkolu

 

 

Wigilia w grupie

Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia

Spotkanie z Panią Policjant

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Jesień w lesie

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Akcja Sprzątania Świata

Wyjście na skrzyżowanie

Pierwsze dni w przedszkolu

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.