^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki" i "Krasnale"
Grupa dzieci 6-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący w grupie Muchomorków:

mgr Aneta Kasprzyk
mgr Sylwia Przedwojewska

Nauczyciele prowadzący w grupie Krasnali:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści w grupie Muchomorków:
mgr Aneta Bujak Duma

Nauczyciele specjaliści w grupie Krasnali:
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Małgorzata Błędzińska

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii w grupie Muchomorków i Krasnali:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Asystent osoby niepełnosprawnej:
Pani Paulina Sabat

Pomoc nauczyciela w grupie Muchomorków i Krasnali:
Pani Grażyna Osman


Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

   Starszaki z grup „Krasnale” i „Muchomorki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkole oraz plac zabaw. Również w tym roku dwie grupy „Muchomorki” i „ Krasnale” dzielą jedną salę. Dzieci spędzają dużo czasu na wspólnych zabawach, jednak zajęcia dydaktyczne odbywają się w mniejszych szesnastoosobowych grupach. W grupie „Muchomorków” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Również w grupie „Krasnali” jest siedem dziewczynek i dziewięciu chłopców. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem umiejętności społecznych, tyflopedagogiem, surdopedagogiem i pedagogiem. Starszaki utrzymują relacje z rówieśnikami i zawierają przyjaźnie, a jeśli zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać. Przedszkolaki zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zabawy ruchowe w sali i na placu zabaw. Na co dzień szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, zgodnej zabawy, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, zajęcia muzyczno-ruchowe. „Muchomorki i Krasnale” pomagają sobie wzajemnie w napotykanych trudnościach oraz bawią się w życzliwej atmosferze. Nauczyciele serdecznie zachęcają rodziców do współpracy.

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk). 
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:15 Zabawy ruchowe.
10:15 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne. (w godz.  11:00 – 11:30 we wtorek i czwartek z uwagi na język angielski).
10:30 - 11:00 Język angielski (wtorek, czwartek).
10:45 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.
12:30 - 13:00 Zajęcia muzyczno – ruchowe (piątek).
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek, środa).

13:30 - 13:45

Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk,).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Czerwiec 2019


I. Wspólnota narodowa i etniczna
- poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internet
- rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp
- pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
- celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru
- nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
- analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)

II. Przyroda latem
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.),
- poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana).
- rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
- nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
- tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…).

III. Dbałość o bezpieczeństwo
- przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
- zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
- organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
- przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
- uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku
- przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
- stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego

IV. W zdrowiu i chorobie
- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
- uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
- uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
- uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

 


Piosenka do nauki
„Nadeszły wakacje”

1. Bardzo ważne, by się uczyć, jak najlepsze stopnie mieć,
Bardzo ważne, by być grzecznym i naprawdę tego chcieć.
Bardzo ważne, by w tramwaju starszym oddać miejsce swe.
Bardzo ważne jest to wszystko, najważniejsze jednak, że…
Ref. Nadeszły znów dzisiaj wakacje, nadeszły wakacje gorące.
Będziemy witali się z morzem, górami, jeziorem i słońcem.
Nadeszły znów dzisiaj wakacje, więc się cieszy każdy z nas.
Nadeszły znów dzisiaj wakacje, wyruszyć już czas.

2. Bardzo ważne dbać o czystość, przed jedzeniem ręce myć.
Bardzo ważne dbać o zdrowie i codziennie mleko pić.
Bardzo ważne dbać o kwiatki i podlewać ciągle je.
Bardzo ważne jest to wszystko, najważniejsze jednak że…

 

 

Wiersz do nauki
„Nadeszły wakacje”

Nad nami słońce
Pod nami ziemia
A w środku wiatr.
Wreszcie wakacje
zieleń, swoboda
 ruszamy w świat!
Skacz przez skakankę
I w piłkę graj.
Letnie wakacje
to prawie raj.
Zdrowie i siły
W tym wiele racji
Nabierz na zapas
W czasie wakacji.

 

 

 

Aktualności

 


 

 

Pomarańczowy dzień - "Święto Marchewki"

Świętujemy "Dzień Strażaka"

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - "Zabawy małego badacza"

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa

"Dbamy o środowisko"

Spektakl Teatru Eden "Ukryte bogactwo"

Wystawa w centrum Leonarda da Vinci

Słodkie warsztaty

Smacznie i zdrowo witamy WISONĘ

Już wiemy jak powstają książki!!! -udział w warsztatach edukacyjnych w Drukarni Wydawnictwa JEDNOŚĆ

Poznajemy język migowy - Warsztaty edukacyjne pt.: "Bajki migowe"

Mamo... tato... czy mnie poznajesz? - kształtujemy tożsamość osobistą i społeczną

Udział w warsztatach "Świat dźwięku i dotyku"

Rodzice czytają, dzieci słuchają

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Biały dzień

Czyste powietrze wokół nas

Wigilia

Jasełka

Powitanie Zimy - Biały Dzień w Przedszkolu

Koncert kameralny

Jasełka i Warsztaty Świateczne w Niepublicznym Przedszkolu "Słowicza Ferajan" w Kielcach

Wizyta Świętgo Mikołaja

Dzień aktywnej rehabilitacji

Znamy prawa dziecka

Andrzejki

Świętujemy Niepodległość z pensjonariuszami DPS

Pamiętamy...

Jesteśmy Super Starszakami

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Bezpieczne Przedszkolaki

Przysmaki z sadu i ogrodu

Dzień Dyni

Na skrzyżowaniu

Sprzątanie Świata

Finansowy Elementarz

Dzień Mamy i Taty

Pomarańczowy Dzień

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Marzec 2019

I. Tydzień kultury języka

- wyrobienie nawyku używania zwrotów i form grzecznościowych

- odkrywanie litery z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie

- poszerzenie wiadomości na temat alternatywnych form czytania i postrzegania otoczenia ,np. język Braill’a, język migowy.

- rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter; utrwalenie poznanych liter,

- rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

-  rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia aparatu mowy,

- zapoznanie z sposobem tworzenia książek

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach  oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

II. Zwierzęta naszych pół i lasów

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.

- tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy

- klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

III. Marcowa pogoda

- poznawanie oznak nadchodzącej wiosny

- uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych           z tym dniem

- obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.

- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

IV Wiosenne przebudzenia

- obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach

- poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.

- poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

- wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków

- poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

Piosenka do nauki

„Zartowniś marzec” ( sł i muz. Krystyna Gowik)

I

            Idzie marzec przez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma na deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie

Ref.

            W marcu , w marcu jest jak w garncu,

taki pogodowy sos.

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos.

Kap, kap ,kap, to deszcz.

Ciap, ciap, ciap, to śnieg

Puk, puk, puk,  to grad

Uuuu- to wiatr!

II

            Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

-Oj, ty marcu, łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek

Ref.: W marcu, w marcu….

III

Marzec skoczył: hop, pod chmury, i mówi do cioci:

- Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

Wiersz do nauki

„Wiosenna pobudka” A. Widzowskiej

Wiosna obudziła misia

Motyl mu na nosie przysiadł

- wstań niedźwiadku! Podaj łapkę.

Zdejmij futro, szal i czapkę !

-Aaaaa!-miś ziewnął wyszedł z jamy.

- Cześć motylku nakrapiany.

Obudziłeś już borsuka?

Bo już wiosna do drzwi puka!

Borsuk wąchał kwiat sasanki

i z krokusów zrobił wianki.

- Zaraz włożę je na głowę

pięknej pani borsukowej!

Obudziły się świstaki,

przyleciały śliczne ptaki:

Boćki, gęsi i kukułki,

-Fruń skowronku, po jaskółki!

Kwitną basie i pierwiosnki:

- Chcemy słonka, chcemy wiosny!

Wtem zaspany jeż nadchodzi.

-Gdzie jest….. zima? O co chodzi……..?

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.