Grupy integracyjne

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa integracyjna dzieci 3-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Anna Wójcik

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Beata Podsiadło

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

   W bieżącym roku szkolnym dziewiętnaścioro dzielnych Maluszków rozpoczęło swoją przygodę z przedszkolem w grupie integracyjnej Muchomorków. Dzieci uczą się nawiązywać bliższy kontakt z nowo poznanymi kolegami i Kadrą Przedszkola, integrują się we wspólnej zabawie zdobywając umiejętności i sprawności. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery, wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. Grupa wspiera czworo dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej, surdopedagogiem i tyflopedagogiem. Maluszki objęte serdeczną opieką Nauczycieli i Personelu Niepedagogicznego bardzo szybko pokonały nieśmiałość i zaadoptowały się w nowym dla siebie środowisku. Przychodzą do sali uśmiechnięte i w dobrych humorach, gdyż każdy dzień w przedszkolu jest radosny, wyjątkowy i pełen wspaniałych niespodzianek. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Zdobywamy szereg nowych i potrzebnych nam w życiu codziennym wiadomości i umiejętności. Uczymy się zgodnego współżycia w grupie i wzajemnej pomocy, kładąc nacisk na zachowanie bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach. Charakteryzuje nas  duża ciekawość poznawcza świata. Uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego i zajęciach muzyczno-ruchowych. Wiele radości sprawia nam śpiewanie piosenek. Dziewczynki preferują zabawy w kącikach tematycznych a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia dlatego staramy się aby dzieci żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem.
Nauczyciele zapraszają Rodziców do współpracy zaś dzielne Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

Plan dnia

6:30 - 7:30 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne (profilaktyka jamy ustnej). 
10:00 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:15 - 10:30 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:15 - 10:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe – rytmika (wtorek).
10:15 - 10:30 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:30 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Leżakowanie.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:00 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Styczeń 2020

1. Biały tydzień.
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu;
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych;
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
2. Zima i zwierzęta.
- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach;
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami;
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
3. Babcia i Dziadek.
- kultywowani tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z obchodami Dnia Babci i Dziadka;
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny;
- podawanie powiązań miedzy członkami rodziny.
4. Mijaja dni, miesiące, lata.
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególne pory roku;
- utrwalanie nazw i kolejności pór roku;
- dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie. 


Piosenka do nauki
„Bałwankowa Rodzina”

I. Stoisz smutny nasz bałwanku ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie Panią bałwankową?
Ref. Oj tak tak, oj tak tak ! dobrej żony wciąż mi brak!
Oj tak tak, oj tak tak! dobrej żony brak!
II Ma korale z jarzębiny Bałwankowa żona.
Ale łatwo poznać z miny,że dziś jest zmartwiona.
Ref. Oj tak tak, oj tak tak! mego synka jeszcze brak!
Oj tak tak, oj tak tak! mego synka brak!
III Stoi bałwan z bałwankową w środku zaś bałwanek.
Jeszcze chwilka i rozpoczną swój zimowy taniec.
Ref. Oj tak tak, oj tak tak! przydałby się jeszcze brat!
IV Już wesołe dwa bałwanki tańczą z rodzicami,
i my także się pobawmy razem z bałwankami.
Ref. Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Zatańcz z nami raz i dwa!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Zatańcz raz i dwa!

 
Wiersz do nauki
„Święto Dziadków”


Babcia z Dziadkiem dziś świętują, wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze, wnusia Babci bluzkę pierze.
Wnusia już podaje kapcie, bardzo kocha swoja Babcie.
Dzisiaj wszystkie smutki precz - święto Dziadków ważna rzecz!

 

Aktualności


 

 Biały Tydzień w Przedszkolu

 

 

Wigilia w grupie

Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia

Spotkanie z Panią Policjant

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Jesień w lesie

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Akcja Sprzątania Świata

Wyjście na skrzyżowanie

Pierwsze dni w przedszkolu

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.