Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

Muchomorki
Grupa integracyjna dzieci 4-letnich

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz 
mgr Jolanta Detka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki: 
mgr Ilona Ślęzak

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Asystent osoby niepełnosprawnej:
lic. Ewa Sokołowska

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

W naszej grupie jest 20 dzieci: 10 dziewczynek i 10 chłopców. Grupa wspiera pięcioro dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, w ramach której uczęszczają na zajęcia indywidualne z różnymi specjalistami (pedagogiem, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, tyflopedagogiem, surdopedagoiem i fizjoterapeutą). Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by nasz każdy dzień w przedszkolu był radosny i wyjątkowy. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Każdy w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Lubimy bawić się z naszymi kolegami w kącikach zainteresowań, bo są ciekawe i znajduje się w nich wiele zabawek. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Staramy się, aby Dzieci bardzo chętnie uczęszczały do przedszkola i żywo reagowały na sytuacje nowe, nieznane. Pragniemy, aby przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem. Kładziemy nacisk na kulturalne zachowanie się w przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie integracyjnej Muchomorki

w roku szkolnym 2020/2021

(od 12.X.2020r.)

6:00 - 7:30       Dzieci przebywają w oddziale II.

7:30 - 8:30       Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gdy i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne.
                         Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.

8:30 - 8:45       Ćwiczenia poranne- zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00       Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (mycie rąk, toaleta).

9:00 - 9:30        Śniadanie.

9:30 - 10:00     Czynności samoobsługowe, higieniczne.    

10:00 - 10:15    Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:15 - 10:30    Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.

10:30 - 11:45    Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział
                          dzieci w koncertach, spektaklach.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00    Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).

12:00 - 12:30    Obiad.

12:30 - 12:45    Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

12:45 - 13:30    Zajęcia relaksacyjne, uspakajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich, zabawy
                          swobodne).

13:30 - 13:45     Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (mycie rak, toaleta).

13:30 - 13:45     Zajęcia dodatkowe: język angielski (wtorek, środa).

13:45 - 14:00    Podwieczorek.

14:00 - 15:00    Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych  i magnetofonowych.
                          Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci.
                          Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym
                          i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15:00 -  16:30    Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
marzec 2021

 

TEMATYKA:

1.Poznajemy zwierzęta.

-poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych;

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;

-dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji;

-wyjaśnienie określenia zwierzęta chronione, poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

 

2.Zwierzęta prehistoryczne.

-poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w okresie prehistorycznym.

 

3.Wiosna tuż, tuż.

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśnieg, krokus);

-poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie leszczyny i wierzby, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.

 

4.Nadeszła wiosna.

-oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno;

-omawianie życia ptaków wiosną;

-obserwowanie zmian zachodzących nową porą roku- wiosną.

 

5. Wielkanoc.

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocy, przejmowanych od pokoleń.PIOSENKA DO NAUKI

 

Marzec, marzec”

 

1.Marzec, marzec pięknie się wystroił,

w kole, w kole między dziećmi stoi.

I gromadkę uśmiechniętą pyta jakie dzisiaj święto.

Ref. Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest Dzień Kobiet (2x)

2.Marzec, marzec wyjął grosik srebrny,

teraz, teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł, kupić kwiat na Święto Kobiet.

 

WIERSZ DO NAUKI

 

„W Dniu Kobiet”

 

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!

Taki dzień raz w roku się zdarza.

Gdy 8 marca z gwarem wiosny wytryśnie z kalendarza.

Tak, to wspaniałe, wielkie święto,

więc śpieszą chłopcy i panowie.

Z bukietem życzeń w barwach kwiatów

uśmiechać się do wszystkich kobiet.

 

 
Aktualności

 

Czyste powietrze wokół nas

 

 

Walentynkowy Bal Karnawałowy

 

 

Walentynki w Przedszkolu

 

 

"Bajka o daniu z 12 miesięcy" w wykonaniu aktorów Teatru Skrzat

 

 

Koncert muzyczny "Pani Zima i Skrzypeczki"

 

 

Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

Pamiętamy o ptaszkach zimą

 

 

Bal Karnawałowy w Przedszkolu

 

 

Spotkanie z Panią pielęgniarką "Dbamy o nasze zęby z Akademią Aquafresh"

 

 

Zabawy zimowe na śniegu

 

 

Spotkanie z Panią pielęgniarką - "Zdrowe odżywianie"

 

 

Biały Tydzień - Dzień zdrowej, białej przekąski

 

 

 

Wigilia w Przedszkolu

 

 

 

Spektakl Teatru pod Orzełkiem "Bajkowa Szopka"

 

 

 

Jasełka w Przedszkolu

 

 

 

Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne "Święta tuż, tuż..."

 

 

 

Odwiedził nas św. Mikołaj

 

 

 

Spektakl "Piosenka na zimę" w wykonaniu artystów Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

 

 

 

Święto Górników

 

 

 

Andrzejki

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

 

 

Światowe Dni Dobroci i Życzliwości

 

 

 

Święto Odzyskania Niepodległości

 

 

 

Pamietamy o tych, którzy odeszli

 

 

Pasowanie

 

Dzień Drzewa

 

Pomarańczowy Dzien w Przedszkolu

Dzień Chłopaka 

Bierzemy udział w akcji "Sprzątanie Świata"

Spotkanie z Teatrem

Dzień Przedszkolaka 

Uczymy się przechodzić przez ulicę

Pierwsze dni w Przedszkolu

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.