^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa integracyjna dzieci 3-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Anna Wójcik

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Beata Podsiadło

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

   W bieżącym roku szkolnym dziewiętnaścioro dzielnych Maluszków rozpoczęło swoją przygodę z przedszkolem w grupie integracyjnej Muchomorków. Dzieci uczą się nawiązywać bliższy kontakt z nowo poznanymi kolegami i Kadrą Przedszkola, integrują się we wspólnej zabawie zdobywając umiejętności i sprawności. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych form zajęć: spacery, wycieczki, zabawy sprawnościowe w sali, na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym. Grupa wspiera czworo dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, neurologopedą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej, surdopedagogiem i tyflopedagogiem. Maluszki objęte serdeczną opieką Nauczycieli i Personelu Niepedagogicznego bardzo szybko pokonały nieśmiałość i zaadoptowały się w nowym dla siebie środowisku. Przychodzą do sali uśmiechnięte i w dobrych humorach, gdyż każdy dzień w przedszkolu jest radosny, wyjątkowy i pełen wspaniałych niespodzianek. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Zdobywamy szereg nowych i potrzebnych nam w życiu codziennym wiadomości i umiejętności. Uczymy się zgodnego współżycia w grupie i wzajemnej pomocy, kładąc nacisk na zachowanie bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach. Charakteryzuje nas  duża ciekawość poznawcza świata. Uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego i zajęciach muzyczno-ruchowych. Wiele radości sprawia nam śpiewanie piosenek. Dziewczynki preferują zabawy w kącikach tematycznych a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia dlatego staramy się aby dzieci żywo reagowały  na sytuacje nowe, nieznane a  przedszkole było dla nich drugim, ciepłym, bezpiecznym domem.
Nauczyciele zapraszają Rodziców do współpracy zaś dzielne Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

Plan dnia

6:30 - 7:30 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne (profilaktyka jamy ustnej). 
10:00 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:15 - 10:30 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:15 - 10:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe – rytmika (wtorek).
10:15 - 10:30 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:30 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Leżakowanie.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:00 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci..

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Grudzień 2019

1. Jak wyglądał świat przed miliony lat.
- poznanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości
- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (np. olbrzymich paproci) występujących w tamtym okresie.
2. Idzie zima ze śniegiem.
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, zawieje śnieżne;
- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu.
3. Idą święta.
- kultywowani tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich.
4. Zimowy czas.
- rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
- wdrażanie do wspólnej, zgodnej zabawy.
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu.
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych. 


Piosenka do nauki
„Mikołaj”

I. Mikołaj, Mikołaj, jedzie samochodem.
Bo saneczki gdzieś zgubił w tę mroźna pogodę.
Ref. Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj (2x).
II. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
A prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

 
Wiersz do nauki
„Weźmy się za ręce” (E. Szelburg-Zarembina)


Weźmy się za ręce, chłopcy i dziewczynki,
zatańczmy razem dokoła choinki.
Dokoła choinki jest tu miejsca dosyć.
Może by i inne dzieci też zaprosić?
Prosimy, prosimy, przyjdźcie do nas w gości
w to wesoło święto, w to Święto Radości!

 

Aktualności

 
OGŁOSZENIE!!!

W dniu 17.XII.2019r. (wtorek) w godzinach od 15.00 do 16.00 odbędą się indywidualne konsultacje z wychowawcą grupy.
 

Andrzejki

Dzień Pluszowego Misia

Spotkanie z Panią Policjant

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Jesień w lesie

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Akcja Sprzątania Świata

Wyjście na skrzyżowanie

Pierwsze dni w przedszkolu

Pomarańczowy dzień - "Święto Marchewki"

Świętujemy "Dzień Strażaka"

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - "Zabawy małego badacza"

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa

"Dbamy o środowisko"

Spektakl Teatru Eden "Ukryte bogactwo"

Wystawa w centrum Leonarda da Vinci

Słodkie warsztaty

Smacznie i zdrowo witamy WISONĘ

Już wiemy jak powstają książki!!! -udział w warsztatach edukacyjnych w Drukarni Wydawnictwa JEDNOŚĆ

Poznajemy język migowy - Warsztaty edukacyjne pt.: "Bajki migowe"

Mamo... tato... czy mnie poznajesz? - kształtujemy tożsamość osobistą i społeczną

Udział w warsztatach "Świat dźwięku i dotyku"

Rodzice czytają, dzieci słuchają

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Biały dzień

Czyste powietrze wokół nas

Wigilia

Jasełka

Powitanie Zimy - Biały Dzień w Przedszkolu

Koncert kameralny

Jasełka i Warsztaty Świateczne w Niepublicznym Przedszkolu "Słowicza Ferajan" w Kielcach

Wizyta Świętgo Mikołaja

Dzień aktywnej rehabilitacji

Znamy prawa dziecka

Andrzejki

Świętujemy Niepodległość z pensjonariuszami DPS

Pamiętamy...

Jesteśmy Super Starszakami

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Bezpieczne Przedszkolaki

Przysmaki z sadu i ogrodu

Dzień Dyni

Na skrzyżowaniu

Sprzątanie Świata

Finansowy Elementarz

Dzień Mamy i Taty

Pomarańczowy Dzień

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Marzec 2019

I. Tydzień kultury języka

- wyrobienie nawyku używania zwrotów i form grzecznościowych

- odkrywanie litery z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie

- poszerzenie wiadomości na temat alternatywnych form czytania i postrzegania otoczenia ,np. język Braill’a, język migowy.

- rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter; utrwalenie poznanych liter,

- rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

-  rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia aparatu mowy,

- zapoznanie z sposobem tworzenia książek

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach  oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

II. Zwierzęta naszych pół i lasów

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.

- tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy

- klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

III. Marcowa pogoda

- poznawanie oznak nadchodzącej wiosny

- uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych           z tym dniem

- obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.

- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

IV Wiosenne przebudzenia

- obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach

- poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.

- poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

- wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków

- poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

Piosenka do nauki

„Zartowniś marzec” ( sł i muz. Krystyna Gowik)

I

            Idzie marzec przez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma na deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie

Ref.

            W marcu , w marcu jest jak w garncu,

taki pogodowy sos.

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos.

Kap, kap ,kap, to deszcz.

Ciap, ciap, ciap, to śnieg

Puk, puk, puk,  to grad

Uuuu- to wiatr!

II

            Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

-Oj, ty marcu, łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek

Ref.: W marcu, w marcu….

III

Marzec skoczył: hop, pod chmury, i mówi do cioci:

- Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

Wiersz do nauki

„Wiosenna pobudka” A. Widzowskiej

Wiosna obudziła misia

Motyl mu na nosie przysiadł

- wstań niedźwiadku! Podaj łapkę.

Zdejmij futro, szal i czapkę !

-Aaaaa!-miś ziewnął wyszedł z jamy.

- Cześć motylku nakrapiany.

Obudziłeś już borsuka?

Bo już wiosna do drzwi puka!

Borsuk wąchał kwiat sasanki

i z krokusów zrobił wianki.

- Zaraz włożę je na głowę

pięknej pani borsukowej!

Obudziły się świstaki,

przyleciały śliczne ptaki:

Boćki, gęsi i kukułki,

-Fruń skowronku, po jaskółki!

Kwitną basie i pierwiosnki:

- Chcemy słonka, chcemy wiosny!

Wtem zaspany jeż nadchodzi.

-Gdzie jest….. zima? O co chodzi……..?

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.