^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
  Główne zadania       Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe     Aktualności   

 

"Muchomorki"
Grupa integracyjna dzieci 3-letnich

 

 


Nauczyciele prowadzący:

mgr Jolanta Bieniek
mgr Monika Dutkiewicz
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel wspomagający:
mgr Anna Wójcik

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Beata Podsiadło

Pomoc nauczyciela:
lic. Arleta Mikos


Oddział czynny w godz. 7:30 – 15:00

   W naszej grupie jest 19 dzieci: jeden pięciolatek, trzech czterolatków oraz piętnaścioro trzylatków. Czworo dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, w ramach której uczęszczają na zajęcia indywidualne z różnymi specjalistami (neurologopedą, tyflologopedą, rehabilitantem, surdologopedą, surdopedagogiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej). Wszyscy przychodzimy do naszej sali uśmiechnięci i w dobrych humorach, a to dlatego, by każdy nasz dzień w przedszkolu, był radosny i wyjątkowy. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy i codziennie spędzamy ciekawie czas. Zdobywamy szereg nowych i potrzebnych nam w życiu codziennym umiejętności i wiadomości. Uczymy się zgodnego współżycia w grupie i wzajemnej pomocy. Wszystkich z nas  charakteryzuje duża ciekawość świata. Uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki. Wiele radości sprawia nam śpiewanie piosenek. Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia.
    Muchomorki pozdrawiają wszystkich bardzo serdecznie!!!

Plan dnia

6:30 - 7:30 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne (profilaktyka jamy ustnej). 
10:00 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:15 - 10:30 Zajęcia dodatkowe: język angielski (poniedziałek, środa).
10:15 - 10:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe – rytmika (wtorek).
10:15 - 10:30 Zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe.
10:30 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach.
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (mycie rąk, toaleta).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 12:45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej - mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
12:45 - 13:30 Leżakowanie.
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 15:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Zabawy inspirowane przez nauczycielkę lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:00 - 16:30 Dzieci przebywają w innych oddziałach.

Główne zadania

Główne zadania w pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej:

  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • przygotowanie dzieci pełnosprawnych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  • stwarzanie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • organizowanie zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Październik 2019

1. Idzie jesień przez sad.
- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;
- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
2. Idzie jesień przez ogród.
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą smaku, wzroku, dotyku, zapachu;
- nazywanie przetworów z owoców i warzyw.
3. Idzie jesień do zwierząt.
- poznanie na wybranych przykładach jeża, wiewiórki, sposobów przygotowania się zwierząt do zimy;
- zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra.
4. Co z czego otrzymujemy.
- zapoznanie dzieci  ze etapami pieczenia chleba;
- zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych.
5. Idzie  jesień z deszczem.  
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia. 


Piosenka do nauki
„Kolorowe listki"

I. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref. Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło. (2x)
II. Kolorowe listki bardzo się zmęczył.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały. (2x)
III. Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref. Cicho sza, listki zasypiają.
Cicho sza, oczka zamykają. (2x)

 
Wiersz do nauki
„Zbieramy kasztany” (W. Broniewski)


Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki,
a wtedy je można nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce, naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany będziemy zbierali.

 

Aktualności

 


 OGŁOSZENIE
W dniu 03.10.2019r. w godzinach 16.00 - 17.00, odbędą się indywidualne konsultacje z wychowawcą grupy Muchomorki.
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

Monika Dutkiewicz

 

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Akcja Sprzątania Świata

Wyjście na skrzyżowanie

Pierwsze dni w przedszkolu

Pomarańczowy dzień - "Święto Marchewki"

Świętujemy "Dzień Strażaka"

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - "Zabawy małego badacza"

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa

"Dbamy o środowisko"

Spektakl Teatru Eden "Ukryte bogactwo"

Wystawa w centrum Leonarda da Vinci

Słodkie warsztaty

Smacznie i zdrowo witamy WISONĘ

Już wiemy jak powstają książki!!! -udział w warsztatach edukacyjnych w Drukarni Wydawnictwa JEDNOŚĆ

Poznajemy język migowy - Warsztaty edukacyjne pt.: "Bajki migowe"

Mamo... tato... czy mnie poznajesz? - kształtujemy tożsamość osobistą i społeczną

Udział w warsztatach "Świat dźwięku i dotyku"

Rodzice czytają, dzieci słuchają

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Biały dzień

Czyste powietrze wokół nas

Wigilia

Jasełka

Powitanie Zimy - Biały Dzień w Przedszkolu

Koncert kameralny

Jasełka i Warsztaty Świateczne w Niepublicznym Przedszkolu "Słowicza Ferajan" w Kielcach

Wizyta Świętgo Mikołaja

Dzień aktywnej rehabilitacji

Znamy prawa dziecka

Andrzejki

Świętujemy Niepodległość z pensjonariuszami DPS

Pamiętamy...

Jesteśmy Super Starszakami

Dzień Przyjaciół Zwierząt

Bezpieczne Przedszkolaki

Przysmaki z sadu i ogrodu

Dzień Dyni

Na skrzyżowaniu

Sprzątanie Świata

Finansowy Elementarz

Dzień Mamy i Taty

Pomarańczowy Dzień

Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Konstytucja 3 Maja

Zabawy badawcze

 "Gwiazda Tenisa"

 "Smacznie, zdrowo, kolorowo"

 Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

 Konkurs "Moja rada na odpada"

 Powitanie wiosny i "zielony dzień"

 Promujemy zdrowie

 Bajki migowe, badania słuchu

 Bajki z kliszy

 Konkurs "W krainie poezji"

 

TYDZIEŃ - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIZYTA STOMATOLOGA

 DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

 DZIEŃ BACI I DZIADKA W DPS

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

GÓRA GROSZA

KONKURS - ŁAŃCUCH CHOINKOWY

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BARBÓRKA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

ANDRZEJKI

ROZWIJAMY SIĘ RUCHOWO

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

ROBIMY KOKTAJL OWOCOWY

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

WYCIECZKA DO PASIEKI RODZINNEJ "MIODY NAPĘKOWSKIE"

CZEKOLADOWY DZIEŃ

ZDROWO - OWOCOWO

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

I PO LESIE CHODZI JESIEŃ

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Na skrzyżowaniu

Festyn

Pomarańczowy dzień

Ratownik

Konkurs taneczny

Siejemy nasiona

Tydzień Kultury Języka

Zielony Dzień

Spotkanie z Aktorem Teatru "Kubuś"

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Odwiedziny pani Bibliotekarki

Vive Tauron Kielce

Nasza Pani Jadwiga

Walentynki

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE ZE STOMATOLOGAMI

Wigilia

 
Andrzejki

 
Prawa dziecka

 

 
SAŁATKA OWOCOWA

 
SPRZĄTANIE ZIEMI

 
ZAJĘCIA W GRUPACHWYCIECZKA DO LASU


WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE


ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

WIGILIA

Spotkanie z instruktorami FAR

Pasowanie na Starszaka

Wycieczka do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Kielcach

"Zdrowo się odżywiamy, bo sałatki przyrządzamy"

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

RELIGIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

 

Marzec 2019

I. Tydzień kultury języka

- wyrobienie nawyku używania zwrotów i form grzecznościowych

- odkrywanie litery z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie

- poszerzenie wiadomości na temat alternatywnych form czytania i postrzegania otoczenia ,np. język Braill’a, język migowy.

- rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter; utrwalenie poznanych liter,

- rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

-  rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia aparatu mowy,

- zapoznanie z sposobem tworzenia książek

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach  oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

II. Zwierzęta naszych pół i lasów

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.

- tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

- wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy

- klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

III. Marcowa pogoda

- poznawanie oznak nadchodzącej wiosny

- uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych           z tym dniem

- obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.

- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

IV Wiosenne przebudzenia

- obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach

- poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.

- poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

- wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków

- poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

Piosenka do nauki

„Zartowniś marzec” ( sł i muz. Krystyna Gowik)

I

            Idzie marzec przez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma na deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie

Ref.

            W marcu , w marcu jest jak w garncu,

taki pogodowy sos.

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos.

Kap, kap ,kap, to deszcz.

Ciap, ciap, ciap, to śnieg

Puk, puk, puk,  to grad

Uuuu- to wiatr!

II

            Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda.

-Oj, ty marcu, łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek

Ref.: W marcu, w marcu….

III

Marzec skoczył: hop, pod chmury, i mówi do cioci:

- Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

Wiersz do nauki

„Wiosenna pobudka” A. Widzowskiej

Wiosna obudziła misia

Motyl mu na nosie przysiadł

- wstań niedźwiadku! Podaj łapkę.

Zdejmij futro, szal i czapkę !

-Aaaaa!-miś ziewnął wyszedł z jamy.

- Cześć motylku nakrapiany.

Obudziłeś już borsuka?

Bo już wiosna do drzwi puka!

Borsuk wąchał kwiat sasanki

i z krokusów zrobił wianki.

- Zaraz włożę je na głowę

pięknej pani borsukowej!

Obudziły się świstaki,

przyleciały śliczne ptaki:

Boćki, gęsi i kukułki,

-Fruń skowronku, po jaskółki!

Kwitną basie i pierwiosnki:

- Chcemy słonka, chcemy wiosny!

Wtem zaspany jeż nadchodzi.

-Gdzie jest….. zima? O co chodzi……..?

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.