Wizytówka Integracyjnego Przedszkola

Samorządowego nr 8 w Kielcach 

 

     W roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka została przekształcona z przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach. To przedszkole z pięknymi tradycjami. Mieści się w bardzo nowoczesnym i zarazem urokliwym parterowym budynku, zlokalizowanym przy ulicy Żółkiewskiego 12, w dzielnicy domków jednorodzinnych, w sąsiedztwie pięknego lasu sosnowego i parku linowego. Dzięki ciekawym rozwiązaniom eliminującym bariery architektoniczne, wysokiej jakości profesjonalnemu wyposażeniu oraz zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stwarza możliwości uczęszczania do niej Dzieciom z dysfunkcjami. W nowym roku szkolnym nasze Przedszkolaki a wśród nich Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi będą miały zapewnioną opiekę w czterech oddziałach integracyjnych.

       Placówka posiada cztery sale dydaktyczne wyposażone w atestowane, nowoczesne i przyjazne Dzieciom meble, dostosowane do ich wzrostu, profesjonalne pomoce dydaktyczne i piękne, bezpieczne zabawki zakupione podczas trwania projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce." Atutem przedszkola jest duża sala wielofunkcyjna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej, która służy przede wszystkim do prowadzenia rehabilitacji i zajęć terapii SI, ale również do organizowania zabaw ruchowych, tanecznych, muzycznych, teatralnych oraz uroczystości okolicznościowych, koncertów i warsztatów edukacyjnych. Prowadzenie z Dziećmi zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć rewalidacyjnych ze specjalistami oraz zajęć realizowanych w ramach udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej umożliwiają nam także dwie profesjonalnie wyposażone sale, w których odbywają się zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, trenerem terapii ręki, z logopedą i neurologopedą.  

    Posiadamy również zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Dzieci mogą korzystać z całodziennego, pełnowartościowego wyżywienia w ramach cateringu z Miejskiej Kuchni Cateringowej. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. Dzieci korzystają także z zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, religii i zajęć muzyczno-ruchowych. Zapewniamy Im opiekę pielęgniarki codziennie w godz. od 9:00 do 14:00. Zajęcia rekreacyjne realizujemy z Dziećmi w ogrodzie przedszkolnym, bogatym w różnorodne drzewa i krzewy. Ogromnej radości dostarczają naszym Milusińskim zabawy na pięknym i nowoczesnym placu zabaw, który wyposażony jest w bezpieczne urządzenia zabawowe, zlokalizowane na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Plac zabaw dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego został rozbudowany i doposażony w tor przeszkód i nowe urządzenia zabawowe.

      Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami. Tradycją placówki są uroczystości przedszkolne z Ich udziałem. W bieżącym roku szkolnym, z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią COVID-19, niżej wymienione aktywności będą realizowane w salach dydaktycznych (bez udziału osób z zewnątrz) i zamieszczane na stronie przedszkola do wglądu osób zainteresowanych: Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Niepodległości, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wieczerza Wigilijna, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pokaz Mody Wiosennej, Festyny Rodzinne i warsztaty plastyczne dla Dzieci z udziałem Dorosłych. Jesteśmy gospodarzem Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Świecie. W naszych tradycjach zapisały się także spotkania z wybitnymi osobami: autorami i ilustratorami książek dla Dzieci, aktorami, sportowcami oraz przedstawicielami różnych zawodów: lekarzem, stomatologiem, bibliotekarzem, leśnikiem, górnikami. Uczestniczymy w akcjach: ,,Cała Polska Czyta Dzieciom,” ,,Góra Grosza,” ,,Szlachetna Paczka,” ,,Tydzień Kultury Języka,” „Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi,” ,,Akademia Aquafresh,” ,,Dzień Praw Dziecka,” ,,Dzień Pluszowego Misia.” Współpracujemy z Teatrem Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, Teatrem ,,Patigo” z Kielc, Teatrem ,,Kanon” i ,,Skrzat” z Krakowa, Filharmonią Świętokrzyską, Miejska Biblioteką Publiczną, PCK, LOP, Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, z Wydziałem Ruchu Drogowego, z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową nr 9, zaprzyjaźnionymi przedszkolami oraz z Uczniami kieleckich liceów i Studentami naszych rodzimych uczelni. Promując właściwie rozumianą ideę integracji społecznej organizujemy dla Dzieci spotkania i warsztaty edukacyjne z udziałem przedstawicieli: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz Fundacji Szansa dla Niewidomych ,,Tyflopunkt”. Organizujemy dla Dzieci cykl zajęć profilaktycznych ,,Zdrowy Przedszkolak,” zajęcia integracyjne ,,Polska w różnych regionach,” ,,Dzień Zabaw Badawczych,” spektakle teatralne, koncerty kameralne w wykonaniu muzyków kieleckiej filharmonii, bale kostiumowe, wycieczki, festyny rodzinne, treningi sportowe ze znanymi sportowcami  z Klubu Vive Tauron Kielce i Effector Kielce, warsztaty plastyczne, teatralno-taneczne  i sportowe, zajęcia adaptacyjne oraz ,,białe,” ,,pomarańczowe” i ,,zielone” dni w przedszkolu, podczas których promujemy zdrowe odżywianie i realizujemy ideę właściwie rozumianej integracji społecznej.

      W naszej placówce kadra pedagogiczna i niepedagogiczna każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować ,,domowe przedszkole" dla Dzieci i ich Rodziców. Nauczyciele posiadają wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kwalifikacje uprawniające ich do pracy z Dziećmi z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu, ruchu, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją i niepełnosprawnością intelektualną. W oddziałach integracyjnych zatrudniamy wychowawcę, nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, asystenta wspierającego dzieci niepełnosprawne oraz pomoc nauczyciela. W ramach organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej bezpłatnych porad na terenie przedszkola udzielają specjaliści: psycholog, pedagog i logopeda z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Organizujemy zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa zarówno dla Rodziców jak i dla naszych Wychowanków. 

    Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy Dzieciom dobrą opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój Dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde Dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy Je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie  i bezpieczeństwo Dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami. Wszystkie aktualności z życia przedszkola zamieszczamy na stronie internetowej, dzięki czemu Rodzice i osoby zainteresowane wiedzą, co się dzieje w naszym pięknym przedszkolu. Koncepcji pracy naszej placówki oraz naszym działaniom przyświeca motto:

,,Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami pobudzającymi jego zainteresowanie i wysiłki… Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazję do czynnego życia…” /Ovide Decroly/.

Zapraszamy serdecznie Dzieci i Rodziców do naszego wyjątkowego przedszkola.

Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

baner-integracja

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.