d21f8c5604ed9e9453116424ea7e8825 0

d21f8c5604ed9e9453116424ea7e8825 1

Wniosek 2020 - rekrutacja uzupełniająca

Oświadczenie do kryteriów 2020

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -tryb od

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


 

 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Rekrutacja uzupełniająca
Organ Prowadzący informuje rodziców, że rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie według podanego niżej harmonogramu w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

  
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:
03.06.2019r. – 07.06.2019r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki;
14.06.2019r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych;
14.06.2019r. – 24.06.2019r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły;
26.06.2019r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.
Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek. 
Zapraszamy do rekrutacji dzieci urodzone w roku 2017, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r.).

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:
- Przedszkole Samorządowe nr 5
- Przedszkole Samorządowe nr 6
- Przedszkole Samorządowe nr 9
- Przedszkole Samorządowe nr 14
- Przedszkole Samorządowe nr 16
- Przedszkole Samorządowe nr 19
- Przedszkole Samorządowe nr 21
- Przedszkole Samorządowe nr 22
- Przedszkole Samorządowe nr 23
- Przedszkole Samorządowe nr 25
- Przedszkole Samorządowe nr 29
- Przedszkole Samorządowe nr 33
- Przedszkole Samorządowe nr 42
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 13
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 22
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 24
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 28
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 31
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 33
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 34

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą się ubiegać o przyjęcie dzieci 5 i 6 - letnie.
Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do wszystkich wybranych placówek.

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców/Prawnych Opiekunów.

 

Wniosek do pobrania

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Tryb odwoławczy
obowiązujący w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  informuje rodziców dzieci,  iż od dnia 29 kwietnia 2019 r. – czyli dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, będzie można składać w jednostce pierwszego wyboru odwołania określone w ,,Trybie odwoławczym” na podstawie Ustawy Prawo oświatowe art. 158 ust. 6,7,8,9.
1.    Ustawowe zasady składania wniosków do Komisji Rekrutacyjnej w sprawie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. /ust. 6,7/;
2.    Ustawowe zasady składania do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. /ust. 8,9/;

Czytaj więcej...

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Komunikat dla rodziców dzieci, które znalazły się na
Liście kandydatów zakwalifikowanych
do Przedszkola Samorządowego nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

     Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w dniach od 17.04.2019r. do 25.04.2019r. do godziny 15:00 odbywać się będzie w budynku naszego przedszkola potwierdzanie przez rodziców dzieci, które znalazły się na ,,Liście kandydatów zakwalifikowanych do naszej jednostki” woli korzystania z usług placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

   Brak złożenia takiego potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

   Dokument  ,,Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola” dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej naszej jednostki http://ps8.kielce.eu w zakładce ,,Dokumenty do pobrania.”

   Informacji dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, udzielać będzie osobiście dyrektor przedszkola.


Kielce, dn.17  kwietnia 2019 r.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
Renata Pająk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2019/2020.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Rodziców/Prawnych Opiekunów o terminach poszczególnych etapów rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 stycznia 2019 r.
12.03.2019 r. – 18.03.2019 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
19.03.2019 r. – 27.03.2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu, wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie w terminie od 19.03.2019r. do 27.03.2019r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.
Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.
17.04.2019 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
17.04.2019 r. – 25.04.2019 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
29.04.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

Czytaj więcej...
Dokumenty do pobrania
Definicja dochodu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach naboru kandydatów do przedszkoli w Kielcach

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Rekrutacja uzupełniająca
Organ Prowadzący informuje rodziców, że rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie według podanego niżej harmonogramu w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

   Organ Prowadzący informuje rodziców, że rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie według podanego niżej harmonogramu w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.
04.06.2018r. – 08.06.2018r. – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki.
Lista wolnych miejsc pojawi się w systemie dla rodziców (informacyjnie) w dniu 4 czerwca 2018r. oraz będzie dostępna na stronie naszej jednostki. Na stronie Urzędu Miasta dostępny będzie również wzór wniosku do pobrania (dla ułatwienia wzór wniosku dostępny będzie także na stronie naszego przedszkola w zakładce dokumenty do pobrania).
Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

Rekrutację uzupełniającą będą prowadziły następujące jednostki:
•  Przedszkole Samorządowe nr 5;
•  Przedszkole Samorządowe nr 6;
•  Przedszkole Samorządowe nr 14;
•  Przedszkole Samorządowe nr 16;
•  Przedszkole Samorządowe nr 21;
•  Przedszkole Samorządowe nr 22;
•  Przedszkole Samorządowe nr 23;
•  Przedszkole Samorządowe nr 25;
•  Przedszkole Samorządowe nr 29;
•  Przedszkole Samorządowe nr 31;
•  Przedszkole Samorządowe nr 42;
•  Szkoła Podstawowa nr 2;
•  Szkoła Podstawowa nr 5;
•  Szkoła Podstawowa nr 8;
•  Szkoła Podstawowa nr 9;
•  Szkoła Podstawowa nr 12;
•  Szkoła Podstawowa nr 13;
•  Szkoła Podstawowa nr 18;
•  Szkoła Podstawowa nr 19;
•  Szkoła Podstawowa nr 22;
•  Szkoła Podstawowa nr 23;
•  Szkoła Podstawowa nr 25;
•  Szkoła Podstawowa nr 31 – tylko do zerówki szkolnej – dla dzieci 5 i 6 letnich;
•  Szkoła Podstawowa nr 32;
•  Szkoła Podstawowa nr 33;
•  Szkoła Podstawowa nr 34 - tylko do zerówki szkolnej – dla dzieci 5 i 6 letnich.

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Tryb odwoławczy
obowiązujący w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2018/2019

   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  informuje rodziców dzieci,  iż od dnia 4 czerwca 2018r – czyli dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, będzie można składać w jednostce pierwszego wyboru odwołania określone w ,,Trybie odwoławczym” na podstawie Ustawy Prawo oświatowe art. 158 ust. 6,7,8,9.

  1. Ustawowe zasady składania wniosków do Komisji Rekrutacyjnej w sprawie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. /ust. 6,7/;
  2. Ustawowe zasady składania do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. /ust. 8,9/;

Czytaj więcej...

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Komunikat dla rodziców dzieci, które znalazły się na
Liście kandydatów zakwalifikowanych
do Przedszkola Samorządowego nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

     Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach informuje Państwa, że w dniach od 24.05.2018r. do 30.05.2018r. do godziny 15:00 odbywać się będzie w budynku naszego przedszkola potwierdzanie przez rodziców dzieci, które znalazły się na ,,Liście kandydatów zakwalifikowanych do naszej jednostki” woli korzystania z usług placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

Dokument ,,Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola” dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej naszej jednostki http://ps8.kielce.eu w zakładce ,,Dokumenty do pobrania.”

Informacji dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których nasza jednostka była jednostką pierwszego wyboru udzielać będzie osobiście dyrektor przedszkola.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny
2018/2019.

 

  • 12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
  • 19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu, wypełniając wniosek umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl podanej do wiadomości przez UM Kielce i na stronie przedszkola (logowanie się na stronie możliwe będzie w terminie od 19.04.2018 r. do 27.04.2018 r.). Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki w celu zatwierdzenia.
  • 24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców kandydata woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
  • 04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej jednostki.


Czytaj więcej... 

Dokumenty do pobrania

Definicja dochodu

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.