^W górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa ogólnodostępna dzieci 6-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści:
mgr Ilona Ślęzak
mgr Aneta Bujak-Duma
mgr Paulina Sabat

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

     Starszaki z grupy „ Pszczółki” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkolne oraz plac zabaw. Grupa „ Pszczółki” liczy 25 dzieci. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są  objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, logopedą, terapeutą SI, pedagogiem i trenerem TUS. Pozostałe dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą  w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców w zakresie: rozwijania kompetencji językowych, społeczno-emocjonalnych, manualnych, grafomotorycznych oraz poznawczych. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Gdy zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać, pomagamy sobie wzajemnie. Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych: rytmika, język angielski, religia.
   „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. 
   

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (wtorek, czwartek, piątek).
11:00 - 11:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (poniedziałek, środę).
10:30 - 11:00 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:45 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe -rytmika (wtorek).
11:30 - 12:00 Religia (czwartek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne, spacery.
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

  • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego;
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Wrzesień 2019

TEMATYKA:
1. To jestem ja.
- przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu;
- podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu;
- określanie swoich zainteresowań;
- rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość);
- określanie swoich zainteresowań;
- nazywanie poszczególnych części ciała;
- określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów;
- rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.
2. Moja grupa.
- przestrzeganie ustalonych zasad obowiązujących w przedszkolu;
- zapoznanie z zasadami zgodnego współdziałania;
- szanowanie odmienności innych dzieci;
- dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
- poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.);
- wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego;
- rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
3. Moja droga do przedszkola.
- poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej);
- zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie;
- poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112;
- poznawanie  znaków drogowych;
- poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia;
- przestrzeganie zasad zachowania się w sytuacjach trudnych.
4. Idzie jesień przez park, las.
- nazywanie drzew liściastych i iglastych znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich;
- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach;
- wyjaśnianie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
- poznawanie grzybów jadalnych i niejadalnych. 


Piosenka do nauki
„Wspomnienia z wakacji" J. Kucharczyk

1. Choć wakacje się skończyły,
Chociaż minął wolny czas,
Mamy tyle wspomnień,
Tyle pięknych zdjęć
Z wczasów i wyjazdów,
Ze słonecznych miejsc.
Ref:
Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je
I wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.
2. Warto zwiedzić całą Polskę
Od Bałtyku aż do Tatr.
Poznać inne kraje,
Lecz pamiętać też-
Tam, gdzie babcia, dziadek
Jest przecudna wieś.
Ref:
Gdzie góry wysokie…

 
Wiersz do nauki
„Uprzejmy Krzyś M. Strękowska-Zaremby

Krzyś rzekł uprzejmie „proszę”,
Gdy zgubił ołówek Małgosi,
„przepraszam” zaś powiedział,
Gdy dostał podarek od Zosi.
Na powitanie dziadka
„dziękuję!” zawołał radośnie,
Kiedy chciał pójść do kina,
„przepraszam!” wykrzyknął donośnie.
Znał czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję,
Lecz czy na pewno wiedział, kiedy się je stosuje?

 

Aktualności

 

  

Bitwa wodna

Igrzyska Sportowe Przedszkolaków

Pomarańczowy dzień

Spotkanie ze stażakami

Dzień Ziemi - zabawy małego badacza

Spotkanie z Panią leśnik

W Centrum Nauki Leonarda da Vinci

Zielony dzień

Pokaz mody wiosennej

Wizyta w drukarni

Rodzice czytają bajki przedszkolakom

Spotkanie z aktorką z Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Spotkanie z Panią Bibliotekarką

Bal karnawałowy

Czyste powietrze wokół Nas

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Zdrowy przedszkolak

Dzień zdrowej przekąski

Powitanie zimy - Biały dzień

Wigilia grupowa

Robimy łańcuch na choinkę

Odwiedziny Świętego Mikołaja

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

Andrzejki w przedszkolu

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka

Wyjście na Cmentarz

 

Wyjście do Domu Pomocy Społecznej

Spotkanie z kucykiem

 

Spotkanie z psem

 

Jesienny spacer

 

Odwiedziny Policjantów

 

Święto dyni

 

Dzień Przedszkolaka

 

Sprzątanie Świata

 

Wyjście na skrzyżowanie

 

Zwiedzamy Rezerwat przyrody Kadzielnia

 

Zajęcia adaptacyjne

W Szkole Języka Angielskiego

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Kapkazach

Igrzyska sportowe przedszkolaków

Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu

Magia Karmelu i Apteka Wyobraźni

 Wizyta w Kubusiu

Kino sferyczne

 Dzień zabaw badawczych z okazji Dnia Ziemi

 "Bawimy się w teatr"

Zielony Dzień w Przedszkolu

SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ

KONKURS "W KRAINIE POEZJI"

Spotkanie z Panią Bibliotekarką

Pracownicy czytają dzieciom

Nasi Bliscy czytają nam bajki

Spotkanie z pracownikami Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

DZIEŃ ZDROWEJ PRZEKĄSKI

BAL U KOPCIUSZKA

BIAŁY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

WIGILIA

JASEŁKA

GÓRA GROSZA

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI

ANDRZEJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

WYJŚCIE NA CMENTARZ STARY

Występ w DPS-ie

Dzień Czekolady

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Zabawy na placu przedszkolnym

Pokaz mody wiosennej

Zielony Dzień

Cała Polska Czyta Dzieciom

Goście z Fundacji "Szansa dla Niewidomych"

Vive Tauron Kielce

Walentynki

Biały Dzień w Przedszkolu

Cykl zajęć profilaktycznych

Pracownicy czytają bajki dzieciom

Wigilia

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

 

ANDRZEJKI

Dzień Pluszowego Misia

Miedzynarodowy Dzień Praw Dziecka

WYJŚCIE NA CMENTARZ


WYCIECZKA DO LASU

 
ZAJĘCIA W GRUPACHCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WIGILIA

SPOTKANIE Z INSTRUKTORAMI FAR

SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA STARSZAKA

"PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH"

 

WYJŚCIE DO PARKU
2015 pszczolki park

POZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
2015 pszczolki znaki

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ MAMY I TATY

ZAJĘCIA TANECZNE
Sfinansowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS

DZIEŃ AKTYWNEJ REHABILITACJI W PRZEDSZKOLU

POMARAŃCZOWY DZIEŃ

Podajmy sobie ręce

Narty suną, sanki jadą,

łyżwy znaczą ślad zygzaków…

Barwny tłumek, głośna radość –

górka pełna od dzieciaków.

Szczypią nosy, uszy palą,

twarz wesoła i rumiana.

Z dala szosy, drogi z dala –

trwa zabawa już od rana. (…)

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.