Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa integracyjna dzieci 3,4,5-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Jolanta Detka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Agnieszka Gałęzowska

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

„Pszczółki” to bardzo radosne, wesołe i uśmiechnięte dzieciaki. Po modernizacji placówki staliśmy się oddziałem integracyjnym, który liczy dwadzieścioro dzieci ( 8 dziewczynek i 12 chłopców). Większość dzieci w grupie swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęła już rok lub dwa lata temu, ale mamy także w swoich szeregach  nowych kolegów i koleżanki. Obecnie  Pszczółki nawiązują bliższy kontakt z nowymi dziećmi w grupie, integrują się we wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności, sprawności oraz doskonalą to, czego nauczyły się  w ubiegłym roku przedszkolnym. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania  i  doświadczenia. Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, trenerem TUS, neurologopedą, logopedą,  terapeutą integracji sensorycznej. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Każdy dzień jest radosny, wyjątkowy i pełen niespodzianek. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest także przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, zajęć muzyczno-ruchowych, języka angielskiego i religii. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Pszczółki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces”.

                                                                                                                         Henry Ford. 

 

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie integracyjnej  II „Pszczółki”

od dnia 12.X.2020 r.

6:30 - 8:00   Schodzenie się dzieci.  Zabawy swobodne  w  kącikach zainteresowań.  Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem  rozwoju procesów poznawczych. 

8:00 - 8:45      Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00      Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).

9:00 - 9:20      Śniadanie.

9:20 - 9:30      Czynności  higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

9:30 - 10:00     Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:00 - 10:30   Zabawy ruchowe.

10:00 - 10.30   Religia (piątek).

10:30 - 11:00   Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, ntegracyjne i inne.

10:30 - 11:00   Religia (czwartek).

11:00 - 11:45   Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00   Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).

12:00 - 12:30  Obiad.

12:30 -  13.30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne,  uspokajające, zabawy swobodne lub spacery.

13:00 - 13.30  Język angielski (środa).

13:30 - 13:45  Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).

13:45 - 14:00  Podwieczorek.

13:45 - 14.15  Język angielski (wtorek).

14:00 - 16:30  Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych  i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

  

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

   • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

Zajęcia z języka angielskiego

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

listopad 2020

 

TEMATYKA:

1. ,,Domy i domki’’.

- zapoznawanie z budową domu, wzbudzanie zainteresowania planowaniem mieszkania,

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie cech trójkąta,

- rozpoznawanie liter drukowanych,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie mowy

2. ,,Urządzenia elektryczne’’.

- zapoznawanie ze sposobem oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie,

- rozpoznawanie liter drukowanych oraz  rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania,

- kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej,

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności manualnej

3. ,,A deszcz pada i pada…”.

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia, usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- rozwijanie inwencji twórczej  i doświadczeń plastycznych,

- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi, poznawanie cech

   prostokąta,

- rozpoznawanie i nazywanie liter drukowanych,

- rozwijanie muzykalności

4. ,,Zdrowie naszym skarbem’’.

- uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, dbania o zęby i ich

  leczenia,

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

- zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw,

- kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozpoznawanie i nazywanie liter drukowanych

                                                                                          

                                                        Nauka piosenki

                             ,,Dola parasola’’(sł. H. Łochocka, muz. E. Pałłasz)

1.Stał parasol koło ściany, przekrzywiony, zapłakany,

chlip, chlip, chlap. (bis)

Nos drewniany wygiął w rurkę,

a łzy wkoło ciekną ciurkiem,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.: Chlip, chlip, chlap,

ciap, kap, ciap. (bis)

2. Wycieraczka rzekła: ,,Panie,

kiedyż wreszcie pan przestanie?’’,

chlip, chlip, chlap. (bis)

,,Gdy pan płakać chce nad sobą,

to już na mnie, a nie obok”,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.: Chlip, chlip, chlap…

3. ,,Dzisiaj słota, kapuśniaczek,

nie dziwota, że popłaczę”,

chlip, chlip, chlap. (bis)

,,Nosa wytrzeć też nie mogę,

muszę płakać na podłogę”,

ciap, kap, ciap. ( bis)

Ref.:  Chlip, chlip, chlap…

4. ,,W każdą pluchę, zawieruchę

nie ma na mnie nitki suchej’’,

chlip, chlip, chlap. (bis)

,,Potem w kącie stoję co dzień,

Chciałbym wyjść i przy pogodzie”,

klap, klap, klap. (bis)

                                 Nauka wiersza J. Koczanowskiej ,,Listopad’’

Miesiąc listopad nie jest brzydki

i smutny być nie musi wcale,

wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,

żeby zobaczyć wiele zalet.

Kiedy ostatnie liście spadną

i szare chmury skryją niebo,

listopad jest jak baśń ciekawa,

ma w sobie coś tajemniczego.

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują,

deszcz kropelkami w okno stuka,

to jest melodia listopada-

niezwykłe, piękna, chociaż smutna.

 

 

Aktualności 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

                                              

Światowe Dni Dobroci i Życzliwości

                                            

Święto Odzyskania Niepodległości

                                          

Pamiętamy o Tych, Którzy odeszli

                                        

Dzień Drzewa

                                     

Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu

                                  

Dzień Chłopaka

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Uczymy się przechodzić przez ulicę 

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.