Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa integracyjna dzieci 3,4,5-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Jolanta Detka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Agnieszka Gałęzowska

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

„Pszczółki” to bardzo radosne, wesołe i uśmiechnięte dzieciaki. Po modernizacji placówki staliśmy się oddziałem integracyjnym, który liczy dwadzieścioro dzieci ( 8 dziewczynek i 12 chłopców). Większość dzieci w grupie swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęła już rok lub dwa lata temu, ale mamy także w swoich szeregach  nowych kolegów i koleżanki. Obecnie  Pszczółki nawiązują bliższy kontakt z nowymi dziećmi w grupie, integrują się we wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności, sprawności oraz doskonalą to, czego nauczyły się     w ubiegłym roku przedszkolnym. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania  i  doświadczenia. Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, logopedą,  terapeutą SI, pedagogiem i trenerem TUS. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Każdy dzień jest radosny, wyjątkowy i pełen niespodzianek. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest także przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, zajęć muzyczno-ruchowych, języka angielskiego i religii. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Pszczółki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces”.

                                                                                                                         Henry Ford. 

 

Plan dnia

6:30 - 8:00  Schodzenie się dzieci.  Zabawy swobodne  w  kącikach zainteresowań.  Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.  

8:00 - 8:45  Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00  Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).

9:00 - 9:20 Śniadanie.

9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe ( toaleta, mycie rąk).

9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe. 

10:30 – 11:00   Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (w godz. 11:00 – 11:30 w poniedziałek i czwartek z uwagi na religię).

10:30 - 11:00 Religia (poniedziałek, czwartek).

11:00 - 11:45 Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym ( w godz.11.30-11.45 w poniedziałek i środę z uwagi na język angielski). 

11:00 – 11.30  Język angielski (poniedziałek, środa).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).

12:00 - 12:30 Obiad.

12:30 – 13.30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne lub spacery.

13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).

13:45 - 14:00 Podwieczorek

14:00 - 16:30 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych  i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

  

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

   • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

Zajęcia z języka angielskiego

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

Zajęcia z języka angielskiego

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

wrzesień 2020

 TEMATYKA:

1. i 2.  Przedszkole – drugi dom.

− współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;

− przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

− rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

− współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; 

 − poznawanie swojego ciała poprzez zabawy − rysowanie siebie − dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych.

−  rozwijanie poczucia przynależności narodowej;

− oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; 

− odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju. 

3. Uliczne sygnały. 

− poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

− poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

− zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;

 − poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji;

 − rozwijanie intuicji geometrycznej;

 − nazywanie figur geometrycznych;

− określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wy. 

4. Jesień w lesie (parku).

− oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; 

− rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 − zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej ;

− poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy);

 −  nazywanie figur geometrycznych. 

5. Jesień w sadzie.

− rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; 

− nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); 

 − poznawanie wybranych owoców egzotycznych;

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich; 

 − rozpoznawanie cyfr;

− nazywanie figur geometrycznych.  

Piosenka

Biegnę do przedszkola

1. Choć na niebie słońce
śpi na białych chmurkach,
wyskakuję z łóżka,
jak z dziupli wiewiórka.

Ref: I chociaż wczesna pora,
ja biegnę do przedszkola.
I chociaż wczesna pora,
ja bardzo cieszę się!

2. Auta śpią w garażach,
a ptaszki na drzewach,
idę do przedszkola
i wesoło śpiewam.

Wiersz

Uliczne sygnały

Chcesz przejść przez ulicę? Bardzo łatwo.
Uważać tylko musisz na światło.
Gdy się zapali czerwone oko – stój!
Bo z policją będziesz miał kłopot.
Przy żółtym świetle zachowaj spokój,
Nie dając jeszcze na jezdnię kroku!
Sygnał zielony – znak – droga wolna.
Ale pamiętaj, nie droga polna,
Tylko ulica bardzo ruchliwa,
Gdzie o wypadek nietrudno bywa. 

 

 

Aktualności 

Uczymy się przechodzić przez ulicę

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cała Polska Czyta Dzieciom

 

Walentynki

 

Zdrowy przedszkolak

Biały tydzień

Biały Dzień

Wigilia grupowa

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

Warsztaty ekologiczne z udziałem licealistów

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka

Bezpieczny Przedszkolak

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Wycieczka na skrzyżowanie

Dzień Przyjaciół Zwierząt

sadzimy drzewka na stadionie

Udział w akcji sprzątania świata - 23.09.2019 r.

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.