Grupy integracyjne

Kronika Przedszkola

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa ogólnodostępna dzieci 6-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści:
mgr Ilona Ślęzak
mgr Aneta Bujak-Duma
mgr Paulina Sabat

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

     Starszaki z grupy „Pszczółek” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkolne oraz plac zabaw. Grupa Starszaków liczy 25 dzieci. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są  objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, rehabilitantem, terapeutą SI, pedagogiem i trenerem TUS. Pozostałe dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców w zakresie: rozwijania kompetencji językowych, społeczno-emocjonalnych, manualnych, grafomotorycznych oraz poznawczych. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Gdy zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać, pomagamy sobie wzajemnie. Dzieci uczestniczą również w zajęciach z podstawy programowej: zajęciach muzyczno-ruchowych, zajęciach z języka angielskiego, religii.
   „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. 
   

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (wtorek, czwartek, piątek).
11:00 - 11:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (poniedziałek, środę).
10:30 - 11:00 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:45 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe -rytmika (wtorek).
11:30 - 12:00 Religia (czwartek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne, spacery.
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

   • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

Zajęcia z języka angielskiego

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

Zajęcia z języka angielskiego

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
kwiecień 2020

1. Wielkanoc
Rodzina
Więzi rodzinne
kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np. Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
2. Wiosenne powroty
Przyroda
Przyroda wiosną
obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
3. Wiosna na wsi
Przyroda
Przyroda wiosną
poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
Uprawa roślin i hodowla zwierząt
rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych,
porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt
4. Dbamy o przyrodę
Przyroda
Podstawy ekologii
poznawanie sposobów ochrony środowiska.
Przyroda wiosną
uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
Ziemia – planeta ludzi
Świat bliski i świat daleki
obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska

Wiersz i piosenka na miesiąc kwiecień

Nauka piosenki pt.: „Wołanie wiosny”

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola

już zielone były pola,

a bociany klekotały,

bo na łąkę przyleciały.

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,

zielona panienka wesoła.

W oczy świeci nam

złotym słońcem

i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x)

II. Na gałązkach pierwsze pąki,

a na pąkach pierwsze bąki.

Żabki skaczą, a skowronek

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref.: Zielona wiosenka…

III. Na spacerze zobaczymy,

czy już nigdzie nie ma zimy.

Teraz wiosna rządzić będzie,

z czego bardzo się cieszymy!

Ref.: Zielona wiosenka…

Nauka wiersza Władysława Broniewskiego pt.: „Śmigus”

Śmigus! Dyngus! Na uciechę

z kubła wodę lej ze śmiechem!

Jak nie kubła, to ze dzbana,

śmigus-dyngus dziś od rana!

Staropolski to obyczaj,

żebyś wiedział i nie krzyczał,

gdy w Wielkanoc, w drugie święto,

będziesz kurtkę miała zmokniętą.

 

Aktualności 

Cała Polska Czyta Dzieciom

 

Walentynki

 

Zdrowy przedszkolak

Biały tydzień

Biały Dzień

Wigilia grupowa

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

Warsztaty ekologiczne z udziałem licealistów

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka

Bezpieczny Przedszkolak

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Wycieczka na skrzyżowanie

Dzień Przyjaciół Zwierząt

sadzimy drzewka na stadionie

Udział w akcji sprzątania świata - 23.09.2019 r.

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.