Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa integracyjna dzieci 3,4,5-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Jolanta Detka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowania i opieki:
mgr Agnieszka Gałęzowska

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Natalia Materek 

Nauczyciel religii:
mgr Aneta Chełminiak

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Oddział czynny w godz. 6:30 – 16:30

„Pszczółki” to bardzo radosne, wesołe i uśmiechnięte dzieciaki. Po modernizacji placówki staliśmy się oddziałem integracyjnym, który liczy dwadzieścioro dzieci ( 8 dziewczynek i 12 chłopców). Większość dzieci w grupie swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęła już rok lub dwa lata temu, ale mamy także w swoich szeregach  nowych kolegów i koleżanki. Obecnie  Pszczółki nawiązują bliższy kontakt z nowymi dziećmi w grupie, integrują się we wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności, sprawności oraz doskonalą to, czego nauczyły się  w ubiegłym roku przedszkolnym. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania  i  doświadczenia. Grupa wspiera pięcioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: pedagogiem, trenerem TUS, neurologopedą, logopedą,  terapeutą integracji sensorycznej. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Każdy dzień jest radosny, wyjątkowy i pełen niespodzianek. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest także przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, zajęć muzyczno-ruchowych, języka angielskiego i religii. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. Pszczółki przesyłają serdeczne pozdrowienia!!!

 „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces”.

                                                                                                                         Henry Ford. 

 

 

Plan dnia

obowiązujący w grupie integracyjnej  II „Pszczółki”

od dnia 12.X.2020 r.

6:30 - 8:00   Schodzenie się dzieci.  Zabawy swobodne  w  kącikach zainteresowań.  Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem  rozwoju procesów poznawczych. 

8:00 - 8:45      Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00      Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).

9:00 - 9:20      Śniadanie.

9:20 - 9:30      Czynności  higieniczne i samoobsługowe (toaleta, mycie rąk).

9:30 - 10:00     Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.

10:00 - 10:30   Zabawy ruchowe.

10:00 - 10.30   Religia (piątek).

10:30 - 11:00   Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, ntegracyjne i inne.

10:30 - 11:00   Religia (czwartek).

11:00 - 11:45   Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym.

11:45 - 12:00   Czynności samoobsługowe- przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).

12:00 - 12:30  Obiad.

12:30 -  13.30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne,  uspokajające, zabawy swobodne lub spacery.

13:00 - 13.30  Język angielski (środa).

13:30 - 13:45  Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).

13:45 - 14:00  Podwieczorek.

13:45 - 14.15  Język angielski (wtorek).

14:00 - 16:30  Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych  i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

  

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

   • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

Zajęcia z języka angielskiego

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

luty 2021

 

TEMATYKA:  

1.,,Zimowe zabawy’’

rozwijanie mowy  oraz koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek,

- odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu, 

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej oraz umiejętności współdziałaniawzespole,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań,

  - poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw zimowych. 

2.,,Tak mija nam czas’’

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy,

-  utrwalanie nazw pórdnia,                       

- próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

- rozwijanie logicznego myślenia.

3.,,Czy jesteśmy sami w kosmosie?’’

- rozwijanie mowy, logicznego myślenia i spostrzegawczości,

- rozwijanie umiejętności liczenia: dodawania i odejmowania,

- zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-rozwijanie sprawności manualnej, wyrażanie spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,

-rozwijanie umiejętności wokalnych,  umuzykalnianie dzieci,

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

4.,, Mały ekolog’’

- zapoznanie z zasadami segregowania śmieci,

rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,

-  rozumienie znaczenia ochrony środowiska naturalnego;

- prowadzenie odpowiednich hodowli w przedszkolu,

-dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu,

Nauka piosenki ,,Buch w śnieżny puch’’(sł. A. Bernat i muz. Z. Ciechan) 

1. Pani zima sypie śniegiem, 
my za panią zimą biegiem... 
 
Ref.: Puch, puch, puch, 
Śnieżny puch, 
jak to miło w taki puch zrobić buch. 
 
2. Pani zima, biała pani, 
hasa w śniegu razem z nami... 
 
Ref.: Puch, puch, puch, 
Śnieżny puch, 
jak to miło w taki puch zrobić buch. 
 
3. Pani zima ciągnie sanki, 
a na sankach my – bałwanki... 
 
Ref.: Puch, puch, puch, 
Śnieżny puch, 
jak to miło w taki puch zrobić buch.

Nauka wiersza ,,Luty ’’(B. Forma) 

Skute grubym lodem
rzeki i jeziora.
Wyciągajcie łyżwy,
miesiąc luty woła.

Wyciągajcie czapki,
grube rękawice.
Zabierzcie też dzisiaj,
cieplejsze okrycie.

Razem pojedziemy
do lasu saniami.
Ozdobię tam drzewa
mroźnymi gwiazdkami.

Aktualności 

Walentynkowy Bal Karnawałowy

                                                                              

Koncert muzyczny ,,Pani Zima i Skrzypeczki''

                                                                           

,,Bajka o daniu z 12 miesięcy'' w wykonaniu Teatru Skrzat

                                                                        

Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

                                                                       

Dokarmiamy ptaki

                                                                    

Zabawy zimowe na śniegu

                                                                 

Bal Karnawałowy w Przedszkolu

                                                              

Dzień zdrowej, białej przekąski

                                                            

Wizyta Pań Pielęgniarek- ,,Zdrowe odżywianie'', ,,Dbamy o zęby''

                                                         

Biały Tydzień w przedszkolu

                                                      

Wigilia w Przedszkolu

                                                   

Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne ,,Święta tuż, tuż...''

                                                

Święto Górników

                                             

Andrzejki

                                                    

Dzień Pluszowego Misia

                                                 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

                                              

Światowe Dni Dobroci i Życzliwości

                                            

Święto Odzyskania Niepodległości

                                          

Pamiętamy o Tych, Którzy odeszli

                                        

Dzień Drzewa

                                     

Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu

                                  

Dzień Chłopaka

Sprzątanie Świata

Dzień Przedszkolaka

Uczymy się przechodzić przez ulicę 

Archiwum >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.