Grupy integracyjne

   Plan dnia   
   Główne zadania     Zamierzenia dydaktyczne     Zajęcia dodatkowe      Aktualności    

 

Pszczółki
Grupa ogólnodostępna dzieci 6-letnich


Nauczyciele prowadzący:
mgr Elżbieta Musiał
mgr Agnieszka Słomka-Polewka
mgr Renata Pająk

Nauczyciele specjaliści:
mgr Ilona Ślęzak
mgr Aneta Bujak-Duma
mgr Paulina Sabat

Nauczyciel języka angielskiego:
mgr Klaudia Gola

Nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych:
mgr Anna Pawłowska

Nauczyciel religii:
mgr Józefa Zubka (s. Marcela)

Pomoc nauczyciela:
Pani Grażyna Osman

Asystent osoby niepełnosprawnej:
mgr Aneta Kasprzyk

Oddział czynny w godz. 8:00 – 16:00

     Starszaki z grupy „Pszczółek” swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęły kilka lat temu i dobrze już znają wszystkie sale przedszkolne oraz plac zabaw. Grupa Starszaków liczy 25 dzieci. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są  objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach, której uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami: neurologopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, rehabilitantem, terapeutą SI, pedagogiem i trenerem TUS. Pozostałe dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców w zakresie: rozwijania kompetencji językowych, społeczno-emocjonalnych, manualnych, grafomotorycznych oraz poznawczych. Wspólnie spędzamy czas na nauce i zabawie. Podczas trwania zajęć edukacyjnych  uczymy się uważnie słuchać, liczyć, śpiewać, recytować wiersze i poznawać otaczający nas świat. Rozwój dzieci wspomagany jest przez organizowanie ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa podczas  nauki i zabawy, a także kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Tworzymy wesołą grupę, w której dobrze się czujemy. Gdy zdarzają się małe problemy staramy się je wspólne rozwiązać, pomagamy sobie wzajemnie. Dzieci uczestniczą również w zajęciach z podstawy programowej: zajęciach muzyczno-ruchowych, zajęciach z języka angielskiego, religii.
   „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Nauczyciele serdecznie zachęcają Rodziców do współpracy. 
   

 

Plan dnia

6:30 - 8:00 Dzieci przebywają w oddziale III.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
8:30 - 8:45 Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe.
8:45 - 9:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania (toaleta, mycie rąk).
9:00 - 9:20 Śniadanie.
9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe (profilaktyka jamy ustnej – mycie zębów, toaleta, mycie rąk).
9:30 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne.
10:00 - 10:30 Zabawy ruchowe.
10:30 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (wtorek, czwartek, piątek).
11:00 - 11:30 Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą. Zabawy badawcze, integracyjne i inne (poniedziałek, środę).
10:30 - 11:00 Język angielski (poniedziałek, środa).
10:45 - 11:45 Gry i zabawy przy stolikach, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Spacery, wycieczki. Udział dzieci w koncertach, spektaklach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Zajęcia muzyczno- ruchowe -rytmika (wtorek).
11:30 - 12:00 Religia (czwartek).
11:45 - 12:00 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do obiadu (toaleta, mycie rąk).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 13:30 Gry dydaktyczne, zajęcia utrwalające zdobyte umiejętności. Zajęcia relaksacyjne, uspokajające (słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej, utworów literackich), zabawy swobodne, spacery.
13:30 - 14:00 Religia (poniedziałek).
13:30 - 13:45 Czynności samoobsługowe - przygotowanie do podwieczorku (toaleta, mycie rąk).
13:45 - 14:00 Podwieczorek.
14:00 - 16:00 Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie utworów literackich, nagrań płytowych i magnetofonowych. Rozmowy indywidualne. Zabawy inicjowane przez nauczyciela lub według zainteresowań dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Dzieci przebywają w oddziale III.

 

 

Główne zadania

Głównym zadaniem w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej jest:

 • zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej, empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • organizacja zajęć i zabaw zgodnie z ramowym rozkładem dnia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • stworzenie dzieciom warunków pobytu zapewniających im: bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i  poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,
 • kształcenie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi, otaczającego świata,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.


 

 

Zajęcia z podstawy programowej

W naszej grupie odbywają się także zajęcia finansowane przez Urząd Miasta Kielce. Są to:

  • Język angielski prowadzony jest w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci uczą się  podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem. Podczas zajęć nauczyciel koncentruje się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia, wykorzystując w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego
  • Zajęcia z języka angielskiego

  • Zajęcia muzyczno-ruchowe dają możliwość poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek i śpiewu oraz uczestniczenia w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Są świetną zabawą połączoną z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.

Zajęcia z języka angielskiego

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
Styczeń 2020

1. Mijają dni, miesiące, lata
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia miesięcy
- poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia
2. Biały tydzień w przedszkolu
- rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
- wdrażanie do wspólnej, zgodnej zabawy
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
- wyrabianie zdrowotnych nawyków żywieniowych
3. Zima i zwierzęta
- pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy- dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
- poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce, podawanie ich ptasich cech
- utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą
4. Babcia i dziadek
- określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
- podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków
- wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami)
5. Projekt Bezpieczeństwo
- rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych
- wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
- rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia - swojego i innych.

Piosenka do nauki
„Bałwanek”

I. Ulepiła zima
dla dzieci bałwanka.
Wszyscy się radują
od samego ranka.
Ref.: Tańczy, tańczy z nami
mroźna pani zima,
tańczyć nagle z zimą
bałwanek zaczyna.
II. Stają dzieci w kole,
piosenkę śpiewają,
prezent dla bałwanka
bardzo ładny mają.
Ref.: Tańczy...
III. Kolorową czapkę,
szalik kolorowy
oraz zaproszenie
na koncert zimowy
Ref.: Tańczy...

 
Wiersz do nauki
„Śnieg”
I. Salach

Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba puszek leci.
Zabierzemy łyżwy, sanki,
ulepimy dwa bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami.

 

Aktualności

 

 

 

Biały tydzień

Biały Dzień

Wigilia grupowa

Dzień Aktywnej Rehabilitacji

Warsztaty ekologiczne z udziałem licealistów

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Praw Dziecka

Bezpieczny Przedszkolak

Pamiętamy o tych którzy odeszli

Wycieczka na skrzyżowanie

Dzień Przyjaciół Zwierząt

sadzimy drzewka na stadionie

Udział w akcji sprzątania świata - 23.09.2019 r.

Archiwum  >

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.