ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE

      W naszym przedszkolu w grupach integracyjnych: „Biedronkach" i „Muchomorkach” oraz w grupach ogólnodostępnych „Motylkach,” „Stokrotkach” i „Pszczółkach” odbywają się raz w tygodniu zajęcia muzyczno- ruchowe, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, trwające 15 minut w grupach Maluszków i po 30 minut w oddziałach Starszaków, finansowane przez Urząd Miasta Kielce.
     Zajęcia prowadzi Pani mgr Anna Pawłowska absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, w której ukończyła kierunek: wychowanie muzyczne.
     Zajęcia muzyczno – ruchowe to nie tylko nauka śpiewu dziecięcych przebojów czy rytmiczne poruszanie się przy akompaniamencie pianina. To wiele innych zabaw i ćwiczeń...

 

Czytaj więcej...


 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach Rights Reserved.